Het energieakkoord: wat betekent dit voor ondernemers?

De belangrijkste punten op een rij

12 juli 2018

Het kabinet, werkgevers, werknemers en milieuorganisaties zijn het in 2013 eens geworden over een energieakkoord, een plan waarin wordt vastgelegd hoe Nederland aan de Europese eis gaat voldoen om in 2020 14 procent duurzame energie op te wekken.

Het akkoord staat voor duurzame groei en is ondertekend door overheid, werkgevers, vakbeweging en natuur- en milieuorganisaties. Dit zijn de belangrijkste punten voor jou als ondernemer:

  • Er komen meer subsidieregelingen om je huis of bedrijfspand energiezuiniger te maken. Huizenbezitters worden gestimuleerd om minstens het energielabel C te krijgen (met investeringen dankzij het groenfonds). Dit energielabel wordt overigens niet verplicht.

  • De fiscale regeling voor zonnepanelen is uitgebreid. Buurtbewoners die bijvoorbeeld het dak van een sportvereniging willen volleggen met zonnecellen, moeten dat met fiscale voordelen kunnen doen.

  • Bedrijven die zich bezighouden met energiebesparing, worden gecontroleerd door gecertificeerde bedrijven om te checken of zij wel doen wat zij beloven.

  • Het kabinet zet sterk in op windenergie. Zowel op het land als op zee worden veel nieuwe windmolens gerealiseerd. Het kabinet bespaart daarmee veel geld, omdat de techniek beter en goedkoper gaat worden. 

  • Er wordt ook geïnvesteerd in het isoleren van sociale huurwoningen. De verschillende maatregelen uit het akkoord moeten de bouwsector stimuleren, veel banen opleveren en de hele economie een impuls geven, hopen de partijen die het akkoord sluiten.

Auteur

Marlou Visser