Vraag voor 30 september buitenlandse btw terug

Binnen Europa betaalde btw kun je terugkrijgen

19 september 2013

Heb jij in 2012 btw betaald in andere EU-lidstaten? Dit moet je voor 30 september terugvragen. Als je hier nog geen speciale inloggegevens voor hebt, moet je deze nu aanvragen. Het kan namelijk vier weken duren voor je deze inloggegevens krijgt.

Je moet je in het buitenland betaalde btw terugvragen via een speciale website van de Nederlandse belastingdienst.  Zij controleren of je ondernemer bent voor de belasting en sturen je verzoek dan door naar de belastingdienst van het EU-land waar je btw hebt betaald.

Voor elk land waar je btw hebt betaald, moet je apart een verzoek indienen.

Inloggegevens

Hiervoor heb je andere inloggegevens nodig dan voor het terugvragen van in Nederland betaalde btw. Deze inloggegevens moet je aanvragen. Een verklaring van hoedanigheid is sinds 1 januari 2010 niet meer nodig.

Per land verschillen de voorwaarden, over bijvoorbeeld drempelbedragen. In eurolanden gelden meestal een minimum van 50 euro per kalenderjaar of restant van kalenderjaar en een minimum van 400 euro voor verzoeken per kwartaal.

Facturen meesturen

In sommige landen, zoals Duitsland, Spanje en België, is het noodzakelijk vanaf een bepaald bedrag een factuur mee te sturen. Dit drempelbedrag is voor deze landen 250 euro als het om brandstof gaat en 1.000 euro bij andere goederen en diensten.

Download de pdf van de Belastingdienst voor een overzicht van drempelbedragen en vereisten in alle Europese lidstaten.

Welke ondernemers kunnen btw terugvragen?

Je kunt btw terugvragen als:

  • Je ondernemer voor de belasting bent;   

  • Je in het EU-land waar je btw terugvraagt geen aangifte omzetbelasting hoeft te doen;

  • Je de goederen/diensten gebruikt voor met btw belaste bedrijfsactiviteiten;

  • Je geen ontheffing van administratieve verplichtingen hebt;

  • Je niet onder de landbouwregeling valt.

Auteur

Marlou Visser