Welke soorten Keurmerk Veilig Ondernemen zijn er?

En waar moet ik aan voldoen om een KVO aan te vragen?

05 januari 2012

Om samenwerking tussen het bedrijfsleven en overheidsinstellingen zoals gemeente en politie te stimuleren heeft de overheid het Keurmerk Veilig Ondernemen (KVO) in het leven geroepen. Door samen te werken moet de veiligheid van bedrijventerreinen en winkelgebieden worden verbeterd en gewaarborgd. In dit artikel wordt uitgelegd aan welke eisen moet worden voldaan.

Het KVO is een keurmerk dat werkt met certificaten. Het doel is ervoor te zorgen dat bedrijven zich in een veilige omgeving bevinden. Er zijn twee soorten keurmerken, één voor bedrijventerreinen (KVO-B) en één voor winkelgebieden (KVO-W).

Meer informatie over het nut van het KVO vind je in dit artikel.

KVO-B:

Het KVO-B is een keurmerk speciaal voor bedrijventerreinen en winkelcentra. Het is een handleiding voor lokale ondernemersverenigingen, gemeenten, politie en brandweer voor het organiseren van samenwerking en het denken over veiligheid. Het geeft aan hoe deze partners hun lokale projecten kunnen invullen. Hiermee werken het bedrijfsleven en de overheid gezamenlijk aan het voorkomen van criminaliteit.

Er zijn twee soorten handboeken. Het handboek voor bestaande bedrijventerreinen kun je hier vinden (pdf). Het handboek voor nieuwe bedrijventerreinen kun je hier vinden (pdf).

Voorwaarden

  • Voor het toekennen van een KVO-B moet aan de volgende voorwaarden worden voldaan: Er is een structurele samenwerking georganiseerd tussen ondernemers en de lokale overheid: gemeente, politie en brandweer;

  • Problemen met de veiligheid op het terrein in kaart zijn gebracht en geanalyseerd;

  • Er is een activiteitenplan gemaakt waarin doelstellingen, verbeteracties en maatregelen zijn opgenomen;

  • Er wordt regelmatig geëvalueerd of de doelstellingen worden gehaald en gemaakte afspraken worden nageleefd.

Het KVO-B is twee jaar geldig. Als het certificaat verloopt kan deze opnieuw worden aangevraagd. Een voorwaarde hiervoor is dat de samenwerking tussen de partijen en de beveiliging van het terrein nog steeds aan de eisen van het KVO-B voldoen.

KVO-W

Het KVO-W is een keurmerk gericht op ondernemingen in een (onoverdekt) winkelgebied. Net als bij het KVO-B is dit keurmerk een handleiding voor het organiseren van samenwerking en het denken over veiligheid tussen lokale ondernemersverenigingen en overheidsinstellingen.

Er zijn twee soorten handboeken. Het handboek voor bestaande winkelgebieden kun je hier vinden (pdf). Het handboek voor nieuwe winkelgebieden kun je hier vinden (pdf).

Sterren

Bij het KVO-W kunnen drie sterren worden behaald. Elke ster staat voor een apart onderdeel.

  • Ster 1: het winkelgebied. Hierbij moeten ook de gemeente, politie, brandweer en ondernemers(vereniging) betrokken zijn. Deze combinatie van overheid en ondernemers zorgen ook voor een plan van aanpak.

  • Ster 2: de omgeving van het winkelgebied. Niet alleen de veiligheid in het winkelgebied is belangrijk, de omgeving verdiend net zoveel aandacht. Als er goede loop- en fietsroutes zijn bijvoorbeeld valt deze extra ster te verdienen. Samenwerkingsverbanden met andere buurten zijn hierbij aan te raden.

  • Ster 3: ook de individuele winkel is veilig. Deze winkel krijgt dan een apart certificaat-ster.

Ster 1 is verplicht anders kan het keurmerk niet worden behaald. Het keurmerk kan vrijwillig en in willekeurige volgorde met de sterren 2 en 3 worden uitgebreid.

Waar moet een KVO worden aangevraagd?

Het beoordelen van de gemaakte afspraken vindt plaats door een onafhankelijke instelling. Op de website van het NPC staat informatie over welke instellingen hiervoor beschikbaar zijn. Wanneer het samenwerkingsverband aan de hand van het handboek zijn vastgelegd kan het certificaat worden aangevraagd.

Een overzicht van instellingen kun je hier vinden.