De Milieu-investeringsaftrek (MIA) en VAMIL

Een fiscaal aantrekkelijke manier om te investeren in milieuvriendelijke bedrijfsmiddelen

12 juli 2018 15 juni 2021

De overheid stimuleert duurzaam ondernemen. De milieu-investeringsaftrek (MIA) is één manier waarop de overheid dat doet. Via deze regeling kan je fiscale voordeel aanzienlijk oplopen. Wat is dit voor een regeling en hoe kom je ervoor in aanmerking?

MIA: wat is milieu-investeringsaftrek?

De milieu-investeringsaftrek is een fiscaal aantrekkelijke regeling voor ondernemers die willen investeren in milieuvriendelijke bedrijfsmiddelen. Je kunt hiermee een percentage van je investering in mindering brengen op je fiscale winst. Het maximale percentage is 36 procent. Welk percentage je mag aftrekken is afhankelijk van het bedrijfsmiddel dat je koopt en de milieueffecten dat het heeft.

VAMIL: Willekeurige afschrijving milieu-investeringen

De milieu-investeringsaftrek wordt vaak in een adem genoemd met de regeling Willekeurige afschrijving milieu-investeringen (VAMIL). Het zijn namelijk allebei regelingen voor ondernemers die investeren in milieubewuste energiemiddelen. Beide regelingen zijn fiscaal aantrekkelijk en ze worden vaak gecombineerd.

De VAMIL houdt kort gezegd in dat je tot 75 procent van een milieu-investering willekeurig mag afschrijven. Een groot deel van de investering hoef je dus niet gespreid af te schrijven. Het voordeel van sneller afschrijven is dat je de fiscale winst in een jaar flink kunt drukken. Dat betekent automatisch dat je minder belasting betaalt en dat jaar meer liquiditeit hebt.

Hoe in aanmerking komen voor Milieu-investeringsaftrek / VAMIL?

Natuurlijk moet je om te beginnen een onderneming hebben die inkomstenbelasting of vennootschapsbelasting betaalt. Vervolgens moet je investering aan de volgende voorwaarden voldoen. Voor de investering geldt:

 • Staat op de milieulijst.

 • Is niet eerder gebruikt.

 • Heeft betrekking op aanschaf- en voortbrengingskosten van het bedrijfsmiddel. De voortbrengingskosten zijn de kosten die je maakt wanneer jouw onderneming het bedrijfsmiddel zelf produceert.

 • Minimaal € 2.500 investeringskosten voor het bedrijfsmiddel.

Goed om te weten: als je kiest voor milieu-investeringsaftrek, kun je geen aanspraak meer maken op energie-investeringsaftrek.

MIA aanvragen

Kom je in aanmerking voor Milieu-investeringsaftrek? Dan kun je deze aftrek aanvragen. Je moet dit wel doen binnen 3 maanden na aankoop van het bedrijfsmiddel. Voor je aanvraag ga je naar de website van de Rijksdienst voor ondernemend Nederland (RVO)

Hier doorloop je het stappenplan, waarna je de Milieu-investeringsaftrek kunt toepassen in je belastingaangifte (als je aan alle voorwaarden hebt voldaan en een bevestiging hebt gekregen van de Belastingdienst).

Milieulijst en codes

De overheid heeft een lijst samengesteld met bedrijfsmiddelen en technieken die minder belastend zijn voor het milieu. Om in aanmerking te komen voor milieu-investeringsaftrek, moet je bedrijfsmiddel op deze lijst staan. De Milieulijst bestaat uit 7 codes, van A tot en met G. Bij sommige bedrijfsmiddelen kom je in aanmerking voor zowel MIA als VAMIL, bij anderen uitsluitend voor MIA. Zoals je kunt zien, loopt de Milieu-investeringsaftrek op tot 36 procent.

 • A = 27 procent MIA + 75 procent VAMIL

 • B = 13,5 procent MIA + 75 procent VAMIL

 • C = alleen 75 procent VAMIL

 • D = alleen 27 procent MIA

 • E = alleen 13,5 procent MIA

 • F = 36 procent MIA + 75 procent VAMIL

 • G = alleen 36 procent MIA

Hoe ziet dit er in de praktijk uit? Een rekenvoorbeeld.

Rekenvoorbeeld MIA

Stel dat je fiscale winst in een boekjaar € 100.000,- bedraagt. Je betaalt hierover 25 procent belasting. Je investeert in een bedrijfsmiddel dat op de Milieulijst staat en dat code G heeft. Deze investering kost € 50.000,-. De aftrek is dan 36 procent van € 50.000,- oftewel € 18.000,-. Dit bedrag breng je in mindering op je fiscale winst. Je winst wordt dan: 100.000-18.000 = 82.000. 25 procent van € 82.000 is € 20.500. Je betaalt dus € 20.500,- belasting in plaats van € 25.000,-. Anders gezegd: je fiscale voordeel is € 4.500,-.

Rekenvoorbeeld VAMIL 

Je investeert in een bedrijfsmiddel uit de milieulijst. Het gaat om een investering van € 40.000,-. Het bedrijfsmiddel gaat 10 jaar mee en heeft daarna geen restwaarde. Normaal gesproken kun je deze investering over 10 jaar afschrijven en trek je jaarlijks € 4.000,- af van de fiscale winst (investering – restwaarde / aantal jaren oftewel 40.000 – 0 / 10 = 4.000). Dankzij de VAMIL kun je 75 procent van de milieu-investering direct in het investeringsjaar aftrekken. 75 procent van 40.000,- is 30.000. Je mag dus € 30.000,- aftrekken van je fiscale winst. 

Andere stimuleringsregelingen

Duurzame investeringen maken onderdeel uit van duurzaam ondernemen. De overheid stimuleert bedrijven de transitie te maken naar een duurzaam bedrijf. Daarom zijn er verschillende regelingen om het duurzaam ondernemen te stimuleren. Denk aan Energie-investeringsaftrek, kleinschaligheidsinvesteringsaftrek en Stimuleringsregeling Duurzame Energieproductie (SDE). Allemaal om uiteindelijk de CO2-voetafdruk van bedrijven kleiner te maken. Deze regelingen maken het ondernemers nog interessanter te investeren in een duurzame toekomst.

Auteur

Job Jansen

Als freelance tekstschrijver en SEO-adviseur heb ik bijna dagelijks contact met bedrijven. Over de jaren heen heb ik samengewerkt met talloze inspirerende ondernemers, waardoor ik veel affiniteit heb gekregen met mkb’ers. Vanuit die ervaring probeer ik als redacteur bij MKB Servicedesk elke keer artikelen te schrijven waar ondernemers echt iets aan hebben.