Wat zijn de MIA en de Vamil en hoe kom ik hiervoor in aanmerking?

Regelingen om duurzame investeringen te stimuleren
Je kunt fiscaal voordelig investeren in milieuvriendelijke technieken. Het ministerie van Infrastructuur en Milieu heeft de Milieu Investerings Aftrek (MIA) en de willekeurige afschrijving milieu-investeringen (Vamil) in het leven geroepen om duurzaamheid te stimuleren.
Bespaar energie
Klik hier
Lees hoe in het whitepaper
Naar MijnMKB
Met de MIA kun je tot 36 procent van je investeringskosten extra aftrekken van de fiscale winst. Dat komt bovenop je gebruikelijke afschrijving. Met de Vamil kun je zelf bepalen wanneer je 75 procent van deze investeringskosten afschrijft. De mogelijkheid om meteen driekwart van de kosten af te schrijven, geeft een liquiditeits- en rentevoordeel. De regelingen hebben een grote overlap.
 

Hoe werkt het?

Je mag investeringen aftrekken als zij op de Milieulijst staan. Hier staan ongeveer 280 investeringen op, gegroepeerd naar sector en soort investering. De investeringen zijn ingedeeld in zeven categorieën, van A tot G.
 
  • A = 27 procent MIA + 75 procent Vamil
  • B = 13,5 procent MIA + 75 procent Vamil
  • C = alleen 75 procent Vamil
  • D = alleen 27 procent MIA
  • E = alleen 13,5 procent MIA
  • F = 36 procent MIA + 75 procent Vamil
  • G = alleen 36 procent MIA
 
De aftrek geldt voor:
  • aanschafkosten;
  • voortbrengkosten (de kosten die je maakt wanneer jouw onderneming het bedrijfsmiddel zelf produceert);
  • aanpassingskosten en/of aankoop van nieuwe onderdelen;
 
Mkb-bedrijven kunnen ook kosten voor mileuadviezen afschrijven volgens de MIA.
 

Melden

Als je een investering hebt gedaan die op de milieulijst staat, moet je daar binnen drie maanden melding van maken om in aanmerking te komen voor het voordeel. Dit kan via het eLoket van RVO.nl. Je hebt eHerkenning nodig. Als je niet staat ingeschreven bij de Kamer van Koophandel, gebruik je je DigiD. RVO.nl beoordeelt de melding. Je kunt dan de MIA/Vamil als hij is goedgekeurd toepassen bij je belastingaangifte.
 
Let op: de Vamil mag je tegelijk toepassen met de EIA, de MIA niet. Voor de Vamil moet je minimaal 2.500 euro investeren. 
 

Zelf een milieuvriendelijk product?

De Milieulijst wordt elk jaar ge-update. Wil je dat jouw product ook op de Milieulijst wordt opgenomen? Je kunt bij RVO.nl een voorstel indienen om jouw product of dienst op de lijst te laten opnemen. Bekijk hiervoor het stappenplan op RVO.nl.

Dossiers

Wat is de EIA en hoe kom ik ervoor in aanmerking?

Zo vraag je de Energie-investeringsaftrek aan
Vanuit de overheid zijn er voor mkb-ondernemers diverse subsidies beschikbaar voor energiebesparing, duurzame opwekking en innovaties, zo ook de...

Praat met ons mee op

Van Spaendonck Groep B.V
Postadres
Postbus 90154
5000 LG . Tilburg

Bezoekadres:
Reitseplein 1
5037 AA . Tilburg
Tel: 088 652 00 50

Toegevoegd

U kunt verder winkelen of de bestelling afronden.

Afronden
MKB Servicedesk maakt gebruik van cookies
/7158/cookieverklaring-mkb-servicedesk.htm
 Meer informatie
 Melding sluiten