Nog een meldpunt voor traag betalende overheid

Nationale Ombudsman gaat klachten verzamelen en onderzoeken

05 december 2013

Nationale Ombudsman Alex Brenninkmeijer opent een meldpunt voor ondernemers die te laat of niet worden betaald door de overheid. Brenninkmeijer richt zich hierbij vooral op het midden- en kleinbedrijf, meldt De Telegraaf.

Whitepaper Financieringsvormen en regelingen

Ondernemers die niet binnen dertig dagen na het verzenden van de factuur zijn betaald door de gemeente, provincie of het Rijk kunnen hier vanaf nu ook over klagen bij de Nationale Ombudsman. Die doet vervolgens onderzoek naar de klacht. MKB-Nederland heeft al sinds 2009 een meldpunt.

Verplichting

Brenninkmeijer opent het meldpunt omdat hij aanhoudende signalen krijgt dat de overheid zich lang niet altijd houdt aan de wettelijke verplichting facturen binnen dertig dagen te betalen. “Het gaat me vooral om de kleinere ondernemers”, zegt Brenninkmeijer. “Zij klagen nu vrijwel niet bij mij. Dat zit niet in hun aard, maar misschien vrezen ze ook de overheid als opdrachtgever kwijt te raken. Door een meldpunt te openen, hoop ik dat te ondervangen.”

Rob Wolthuis van MKB-Nederland ziet ook dat gemeenten vaak te laat betalen, al hoort hij zelden dat er helemaal niet wordt betaald. "Overheden hebben geen betalingsproblemen. Ze kunnen wel op tijd betalen, maar doen het vaak niet door slechte organisatie. Toch is dit een van de makkelijkste manieren om ondernemers te ondersteunen. Vooral voor het mkb kan het heel vervelend zijn als een factuur blijft liggen."

Sneller betalen

MKB-Nederland opende eerder al een meldpunt voor klachten over laat betalende overheden: snellerbetalen.nl. Uit onderzoek hiervan blijkt dat in 2012 77,5 procent van de facturen aan de gemeente op tijd werd betaald, tegen 90 procent van de facturen aan het Rijk. Gemiddeld wordt de termijn met 9 dagen overschreden. Wolthuis juicht het initiatief van Brenninkmeijer toe. "Hoe meer aandacht voor dit probleem, hoe beter."

Sinds de Wet Incasso Kosten in maart dit jaar in werking trad, mag je incassokosten in rekening brengen als een overheid te laat betaalt. Uit onderzoek blijkt echter dat nog maar weinig ondernemers dit ook doen.

Auteur

Marlou Visser