Welke leasevormen zijn er?

Wat is het verschil tussen verschillende leasevormen?

17 december 2020

Wie zich in autolease verdiept, merkt al gauw dat daar behoorlijk wat jargon bij komt kijken. Daarom alle leasevormen voor je op een rij.

Leasing is in feite een specifieke vorm van huur. Het verschil is dat een verhuurbedrijf een auto in een bepaalde klasse garandeert. Een leasebedrijf daarentegen garandeert een specifieke auto.

Mogelijkheden

In een leasecontract wordt vastgelegd voor welke periode een auto wordt geleased en tegen welke vergoeding. De afspraken in het leasecontract kunnen verschillende vormen aannemen. Wat houden deze leasevormen in?

Financiële lease

Er zijn twee hoofdvormen van autoleasing. De eerste is financiële lease. In feite is dat een vorm van kredietverlening. De auto staat op naam van de leasenemer (de lessee, in vaktermen). Dat ben jij als ondernemer of werkgever. De auto staat bij de leasenemer op de balans. De leasemaatschappij (vakterm: lessor, kan bijvoorbeeld ook een dealer zijn) schiet de kosten voor het autogebruik voor en ontvangt maandelijkse terugbetalingen met rente op die lening.

Risico

Bij financiële lease wordt meestal geen service opgenomen in het contract. De lessee (jijzelf dus) zorgt zelf voor zaken als onderhoud, verzekering en het betalen van belastingen. Bovendien draagt de lessee het economisch risico van de auto. Het kan zijn dat de auto aan het eind van de gebruiksduur minder waard is dan bij aanschaf gedacht. Het verlies is dan volledig voor de lessee.

Operationele lease

De tweede vorm van leasing is operationele lease. Kenmerkend voor operationele lease is dat de auto bezit is en blijft van de lessor (de leasemaatschappij, die bijvoorbeeld ook de tenaamstellingscode bij het kentekenbewijs ontvangt). De auto staat dus niet op jouw balans en je houdt daarmee werkkapitaal vrij. De kosten voor de lease-auto worden maandelijks op de winst- en verliesrekening geboekt.

Gesloten calculatie

Operationele lease is er in twee varianten: met open en gesloten calculatie. Bij operationele lease met gesloten calculatie spreek je vooraf een vast maandbedrag af met de leasemaatschappij. De leasenemer loopt geen enkel risico. Wel wordt aan het eind van het leasecontract bekeken hoeveel kilometers de auto werkelijk gereden heeft, in vergelijking tot de schatting waarop het contract is gebaseerd. Op basis van dat verschil wordt een nacalculatie gemaakt.

Open calculatie

Bij open calculatie daarentegen heb jij als leasenemer inzicht in de calculatie van de leasemaatschappij. De lessee deelt in het risico van de lessor op het wagenpark. Als er aan het eind van het contract budget over is, dan wordt dit met de leasenemer (jou dus) verrekend. Op die manier wordt de leasenemer dus nauw betrokken bij de omgang met het wagenpark. Vooral organisaties met grotere wagenparken maken gebruik van open calculatie.

Netto operational lease

Een ander aspect van operationele lease is de service die wordt afgesproken in het leasecontract. Wordt er helemaal geen dienstverlening afgesproken, dan is er sprake van netto operationele lease. Jij zorgt dan zelf voor zaken als reparatie, onderhoud, verzekering, pechhulp, vervangend vervoer, enzovoorts.

Full operational lease

De tegenhanger van deze variant zonder service is full operational lease. In deze variant neemt de leasemaatschappij alle autokosten op zich, met uitzondering van brandstof, verzekeringspremie en autobelastingen. De leasenemer kan er wel voor kiezen om die kosten via de leasemaatschappij af te handelen, maar ze zullen geen deel uitmaken van het vaste maandbedrag.

Vast bedrag

Netto en full operational lease zijn de twee uitersten van een glijdende schaal. In de praktijk onderzoeken leasemaatschappijen samen met hun klanten welke diensten in het maandbedrag worden opgenomen en welke niet. De meeste bedrijven hebben echter een voorkeur voor "gewoon rijden voor een vast bedrag per maand". Operationele lease met gesloten calculatie en veel dienstverlening past daar het beste bij.

Bijtelling bij lease

Als je de auto zakelijk leaset maar ook privé wil gebruiken, moet je bijtelling betalen. Dit bijtellingspercentage is afhankelijk van de CO2-uitstoot van je auto. Voor auto's zonder CO2-uitstoot betaal je 12% bijtelling in 2021. Voor auto's met CO2-uitstoot is het percentage 22%. Je kunt ook overwegen om een youngtimer aan te schaffen. Dan is het percentage wel hoger, namelijk 35% (of 17% voor elektrische auto's). Maar deze bijtelling wordt berekend over de dagwaarde in plaats van over de nieuwwaarde. Meer over bijtelling en autobelastingen lees je in dit artikel.