48,8 miljoen euro voor energie-innovaties

Nieuwe regelingen Energiesubsidie

02 maart 2020

Ondernemers die bezig zijn met energie-innovaties kunnen in aanmerking komen voor subsidieregelingen van de Topsector Energie. Het ministerie van Economische Zaken stelt dit jaar 48,8 miljoen euro beschikbaar.

Eerste hulp bij maatschappelijk verantwoord ondernemen

De regelingen zijn er voor ondernemers met innovaties op het gebied van:

Nieuwe regelingen

Regelingen voor energiebesparing in de industrie zijn dit jaar nieuw. Ze subsidiëren early adopter- en pilotprojecten. Ook nieuw voor ondernemers is de mogelijkheid om een haalbaarheidsstudie voor wind op zee uit te voeren voordat je aan de slag gaat met een onderzoeks- en ontwikkelingsproject. 

Welke projecten

De projecten die in aanmerking komen voor subsidie van de Topsector Energie zijn combinaties van fundamenteel onderzoek, industrieel onderzoek, experimentele ontwikkeling, demonstratie, of haalbaarheidsstudies. Voor de subsidie moet je wel in een samenwerkingsverband werken, behalve voor de Wind op Zee-haalbaarheidsstudies.

Wanneer en wat?

Je kunt in dit overzicht zien welke subsidies er zijn, aan welke voorwaarden je moet voldoen en tot wanneer je je kunt inschrijven. 

Kom ik in aanmerking?

Om erachter te komen of jouw projectidee kans maakt op subsidie kun je terecht bij het speciale mkb-loket via (088) 444 04 14 (van 8.00 tot 20.00 uur) of  mkbloket@tsenergie.nl.

Voordat je een project indient, kun je je projectidee laten toetsen. Je krijgt aanbevelingen van RVO.nl en weet dan of het zinvol is een subsidieaanvraag in te dienen. 

Auteur

Laura Wennekes