Hoe én wat vergoed je in 2015 belastingvrij aan je personeel?

Werkkostenregeling verplicht en vereenvoudigd

10 april 2015

Waar je vóór 1 januari 2015 nog kon kiezen tussen het systeem van vrije vergoedingen en verstrekkingen en de werkkostenregeling, is dat na 1 januari 2015 niet meer zo. Voortaan is de werkkostenregeling verplichte kost! Het is dus wel zo fijn als je precies weet hoe hij in elkaar zit en hoe je de regeling in kunt voeren. Zodat je in 2015 voordelig uit bent en bespaart op sociale lasten en personeelskosten.

Wat is de werkkostenregeling precies?

Via de werkkostenregeling kun je fiscaal vriendelijk dingen verstrekken aan je personeel, zoals een mobiele telefoon of een lunch. Je kunt bepaalde vergoedingen toekennen zoals bonussen, gratificaties en winstdeling en voorzieningen ter beschikking stellen, zoals bedrijfsfitness en kinderopvang op de werkplek. Maximaal 1,2% van je totale fiscale loonsom mag je besteden aan deze vergoedingen, verstrekkingen en voorzieningen. Dit is de vrije ruimte. Het loont de moeite in de gaten te houden of je deze vrije ruimte overschrijdt, want over het bedrag boven 1,2%, betaal je een eindheffing van 80%! 

Werkkostenregeling brengt inzicht en besparingen

Petra Oomens, financieel manager bij Drukkerij Hazenberg, vertelt over haar ervaringen. “Zoals veel ondernemers, besparen wij op personeelskosten. De werkkostenregeling maakt deze kosten inzichtelijk en op deze manier zie ik waar besparing mogelijk is. Zo konden onze werknemers in 2014 gewoon deelnemen aan de fietsregeling. We zaten veilig onder de 1,2%. Wél hebben we afgelopen jaar de kerstborrel bewust klein gehouden. Zo maken we heel bewust keuzes en zijn we niet te duur uit. Hopelijk lukt het in 2015 weer om ons personeel fiscaal vriendelijk fietsen te laten kopen!” 

Veranderingen per 1 januari 2015

Dit jaar is de regeling een stuk eenvoudiger geworden. Zo is korting op producten uit je eigen bedrijf onder voorwaarden vrijgesteld en hoef je geen rekening meer te houden met privévoordeel van de werknemer bij de verstrekking van gereedschappen, computers, mobiele telefoons en tablets. Veel vergoedingen en verstrekkingen hoef je niet meer per werknemer in je loonadministratie vast te leggen en te vermelden op de loonstrook. Ook hoef je nog maar één keer per jaar te toetsen, in plaats van elk kwartaal. 

iPad van de zaak 18% goedkoper

Waar je voorheen je aankoop tot in de puntjes moest verantwoorden richting de belastingdienst, is dit met de nieuwe werkkostenregeling heel eenvoudig. Zo is bijvoorbeeld die iPad van de zaak een aantrekkelijke optie geworden! Jij hoeft over een deel van het aanschafbedrag geen sociale lasten te betalen en bent gemiddeld 18% goedkoper uit. Je werknemer betaalt de iPad met een verlaging van zijn brutoloon terug en bespaart zichzelf hiermee 37 tot 52%. Door goed om te gaan met de werkkostenregeling, bespaar je zowel je bedrijf als je werknemers kosten.

Paste jij de regeling in 2014 al toe?

Hoor jij bij de 20 procent van de ondernemers die in 2014 al gebruikmaakte van de werkkostenregeling? Hou dan rekening met deze wijzigingen! Een compleet overzicht van alle wijzigingen vind je op de website van de Belastingdienst en op de website van Ondernemersplein

Stappenplan invoering werkkostenregeling per 1 januari 2015

Zo’n 80 procent van de ondernemers voert de werkkostenregeling in per 1 januari 2015. Hoe ze dat precies doen en wat er nog moet gebeuren, is voor een groot deel van deze ondernemers nog niet duidelijk. Geldt dit ook voor jou en kun je wel wat hulp gebruiken? De Belastingdienst heeft een handig stappenplan op de website staan.

Foto: FreeDigitalPhotos.net