Waarom heb ik een begroting nodig?

Leer sturen op cijfers | Tip 1

29 augustus 2016 3 minuten

Ondernemers die bewust en actief met een begroting werken zijn succesvoller, omdat ze gericht sturing geven aan hun bedrijf. Zes voordelen van het werken met een begroting.

Een begroting geeft je meer grip

De meeste ondernemers maken bij de start van hun bedrijf een begroting, waarin ze hun verwachte inkomsten en uitgaven opnemen. De begroting is vaak een onderdeel van het ondernemingsplan. Bij een financieringsaanvraag maakt de gemiddelde ondernemer (verplicht) een aantal begrotingen, maar zodra de financiering rond is, kijkt hij er niet meer naar om. Dat is zonde. Een begroting gebruiken heeft veel voordelen. We noemen er zes.

1. Ken vooraf de financiële haalbaarheid van je plan

Een begroting is niets anders dan het doorrekenen van toekomstplannen. Hiermee worden zwakke plekken en risico’s zichtbaar. Het is goed om van tevoren helder te krijgen wat wel en wat niet haalbaar is. Aan de hand hiervan kun je prioriteiten stellen. Blind blijven sturen op een onhaalbaar doel kan je grote schade opleveren.

2. Meer kans op krediet

Op basis van een goed doordacht plan kan worden bepaald hoeveel externe financiering nodig is en of die financiering bij de bank geregeld kan worden en/of bij een alternatieve financier. Zowel de bank als andere financiers zullen een (meerjaren-)begroting eisen voordat ze tot financiering overgaan. Met een begroting laat je de financier vooraf zien wat je met het geleende geld gaat doen. Nu het steeds lastiger wordt om krediet te krijgen, is goed ondernemerschap belangrijk. Een ondernemer die kan aantonen dat hij met behulp van een begroting bewust sturing geeft aan zijn bedrijf, laat zien dat hij een goede ondernemer is waarin financiers vertrouwen kunnen hebben.

3. Op tijd bijsturen

Hoewel een begroting nooit (exact) gerealiseerd wordt, is het wel beter om te proberen de begroting te halen. Door maandelijks de gerealiseerde cijfers te vergelijken met je begroting kun je bijsturen waar nodig. Soms zullen omstandigheden je dwingen de begroting aan te passen in positieve of negatieve zin. Als je bewust stuurt, zie je eventuele problemen vaak al in een vroeg stadium aankomen, kun je tijdig bijsturen en daarmee grotere problemen voorkomen.

4. Liquiditeitsprognose en seizoensfinanciering

Bedrijven die een beperkte periode van het jaar een hogere financiering nodig hebben, regelen dat meestal met een rekening courant krediet bij de bank. Dit is vrij kostbaar (nu zo'n 10 procent rente). Het is dus van belang om dit krediet zo laag mogelijk te houden. Een planning van de inkomsten en uitgaven in deze periode (liquiditeitsbegroting) is belangrijk. Je kunt daarmee uitrekenen hoeveel seizoenskrediet nodig is (limiet) en kunt snel ingrijpen (debiteuren aanmanen, betaling van crediteuren uitstellen) als de werkelijkheid te veel gaat afwijken van de begroting. Ook het tijdig aanvragen van verruiming van het krediet is mogelijk als je een liquiditeitsprognose als leidraad hebt.

5. Kosten en budgettering

Een begroting geeft inzicht in de te maken kosten. Op basis van een begroting kun je als ondernemer beter bepalen welke uitgaven wel of niet gewenst of noodzakelijk zijn. Met een begroting kunnen financiële beslissingen ook transparanter worden gemaakt richting medewerkers. Bijvoorbeeld bij het vaststellen van budgetten.

6. Juiste kostprijs bepalen

Verkoopprijzen voor producten of diensten worden bepaald door de markt. Een bedrijf maakt winst als de kostprijs lager is dan de verkoopprijs. Het is daarom belangrijk om op de kostprijs te sturen en deze zo laag mogelijk te houden. De kostprijs bepaal je door directe kosten (inkoop en overige directe kosten) te vermeerderen met eventuele indirecte kosten en risico’s. De begroting, waar deze gegevens in staan, is de basis voor de kostprijsberekening en van groot belang voor je bedrijfsvoering.

(Met dank aan kennispartner Flynth)

Auteur

Raphael Klees

Elke week probeer ik ondernemers in Nederland te inspireren en vooruit te helpen. Dat doe ik als redacteur en hoofdredacteur van verschillende zakelijke websites. Mijn doel is de informatie voor bedrijven zo helder en duidelijk mogelijk te maken. Daardoor kunnen ondernemers zich snel weer richten op hun bedrijfsvoering.