Wat zijn debiteuren?

Het verschil tussen debiteuren en crediteuren

02 mei 2022 2 minuten

Debiteuren. Waarschijnlijk is dat een term die je regelmatig hoort. Maar wat zijn debiteuren precies? Wat betekent een debiteur voor jou als ondernemer?

Debiteuren betekenis

Een debiteur is eenvoudig gezegd een klant die nog moet betalen. Jij hebt hem een factuur gestuurd, maar die staat nog open. Een juridische definitie van debiteur is ook wel 'schuldenaar', omdat de debiteur een schuld heeft bij iemand. Zodra hij heeft betaald en zijn ‘schuld’ heeft afgelost, is hij geen debiteur meer.

De term ‘debiteuren’ wordt gebruikt in het bedrijfsleven en het gaat dus om de groep klanten die nog moet betalen voor een bepaald product of dienst.

Debiteuren en crediteuren

Debiteuren en crediteuren worden vaak in één adem genoemd. Dat komt omdat ze bij elkaar horen. Maar ze zijn absoluut niet hetzelfde. Maar wat is dan het verschil? Debiteuren en crediteuren staan tegenover elkaar, als een soort tegenpolen. Crediteuren zijn personen of bedrijven die nog geld van jou krijgen, terwijl debiteuren jou nog geld verschuldigd zijn.

Om het juridisch compleet te maken: je bent een debiteur als je nog moet betalen en je bent crediteur als je nog geld moet ontvangen van een klant (de debiteur). De crediteur wordt in juridisch jargon ook 'schuldeiser' genoemd. 

Debiteuren op de balans

Op de financiële balans van je bedrijf zijn er altijd twee kanten: de activa- en passivazijde. De activa zijn de bezittingen van je bedrijf en die staan aan de linkerkant van de balans. De debiteuren zijn als het ware bezittingen van je bedrijf, want ze vertegenwoordigen waarde (geld). Vandaar dat de activazijde ook wel de debetzijde wordt genoemd. De crediteuren staan dan ook aan de andere kant (rechterkant) van de balans, bij de passiva (creditzijde), tegenover de debiteuren.

Zo houd je je debiteuren op orde

Om inzicht te krijgen in welke klanten er nog moeten betalen, maken veel bedrijven gebruik van een debiteurenadministratie. Dat is niet anders dan een lijst met debiteuren die nog moeten betalen, hoeveel geld er nog binnen moet komen en of debiteuren zich aan de afgesproken of wettelijke betaaltermijn houden.

Om te zorgen dat klanten op tijd betalen heb je een goed debiteurenbeheer nodig. Dit gaat over de manier waarop je debiteuren behandelt. Denk aan: herinneringen en aanmaningen sturen, sommeren, telefonisch debiteurenbeheer en uiteindelijk zelfs een rechtszaak aanspannen. Je kunt ook je debiteurenbeheer uitbesteden aan een incassobureau of een factoringmaatschappij. Deze kunnen dan het contact met je betalende klant overnemen en zo de kans op betaling verbeteren of zelfs garanderen, zoals bijvoorbeeld in het geval van dubieuze debiteuren.

Facturen verrekenen met debiteur

Soms ben je debiteur én crediteur van een klant: hij is jouw klant en jij bent zijn klant. Jullie sturen dus facturen over en weer. Als de betalingstermijn verstreken is zonder dat je debiteur betaalt, kan het soms handig zijn om openstaande facturen te verrekenen. Dat scheelt aanmaningen sturen en uiteindelijk incassokosten in rekening brengen.

Auteur

Job Jansen

Als freelance tekstschrijver en SEO-adviseur heb ik bijna dagelijks contact met bedrijven. Over de jaren heen heb ik samengewerkt met talloze inspirerende ondernemers, waardoor ik veel affiniteit heb gekregen met mkb’ers. Vanuit die ervaring probeer ik als redacteur bij MKB Servicedesk elke keer artikelen te schrijven waar ondernemers echt iets aan hebben.