Arboregels en veiligheid

Personeels desk

Hoe bevorder ik veilig gedrag bij personeel?

Onveilig gedrag vaak gevolg van minder betrokkenheid

Onveilig gedrag zegt vaak iets over de betrokkenheid en energie van je werknemers en van je onderneming als geheel. Wil je dat je medewerkers zich veiliger gedragen dan zul je iets moeten doen aan hun betrokkenheid.

21 juli 2017

Een veilige werkplek, ook voor oudere werknemers

Gebruik de checklist

Sta je als ondernemer wel eens stil bij de veiligheid van oudere werknemers? Of zij snel kunnen wegkomen bij een ongeval bijvoorbeeld.

27 juni 2017

Bij vorst krijgt personeel in de bouw vrij

Vorstverlet bij temperaturen onder de -6 graden Celcius

Als de gevoelstemperatuur onder de -6 graden zakt, hoeven werknemers in de bouw niet te werken.

24 januari 2017

In vier stappen naar een veiliger bedrijf

Verantwoordelijkheden van jou als werkgever

Als ondernemer ben je verplicht om een risico-analyse van je bedrijf te maken en een bedrijfshulpverleningsplan (BHV-plan) op te stellen. Wat moet je precies doen? Vier belangrijke stappen.

21 juni 2016

Een arbeidsongeval, zó ga je ermee om

Hoe handel ik een arbeidsongeval goed af?

Een ongeluk zit in een klein hoekje. Als jij of een van je medewerkers letsel oploopt op de werkplek, kan er sprake zijn van een arbeidsongeval. Wanneer is dat het geval en hoe ga je ermee om?

21 juni 2016

Welke regels gelden er voor nachtdiensten?

Hoeveel uur mag ik of mijn personeel werken per nacht?

Werk je 's nachts of heb je medewerkers die in de nachtdienst werkzaam zijn, dan dien je je te houden aan Arbeidstijdenwet. Zorg dat je op de hoogte bent van de (strengere) regels voor nachtdiensten.

09 mei 2016

Wees inbrekers een stap voor

Preventieve maatregelen tegen inbraak

In Utrecht alleen al is de afgelopen drie maanden bijna 500 keer ingebroken. Oplettend zijn is belangrijk, maar niet altijd genoeg. Hoe kun je je onderneming beschermen tegen inbrekers?

14 november 2014

Wat zijn mijn verplichtingen bij bedrijfshulpverlening (bhv)

Aan welke eisen moet de werkgever van een bedrijfshulpverlener doen?

Per bedrijf moeten enkele bedrijfshulpverleners (bhv'ers) rondlopen. Zij verlenen eerste hulp bij ongevallen, bestrijden brand, kunnen iedereen helpen evacueren en doen de communicatie met hulpverleningsorganisaties.

31 december 2013

Verbeter samenwerking op vlak veiligheid

Congres veiligheid en risico op 6 december 2011

Samenwerking op het gebied van veiligheid zorgt voor een minder risicovolle werkomgeving. Toch zijn er in de praktijk weinig ondernemers die daadwerkelijk samenwerken op het gebied van veiligheid. Waarom? En hoe kun je die samenwerking verbeteren?

30 september 2013

Ondernemers snijden in bedrijfshulpverlening

Helft van de ondernemers kort op BHV'ers

Meer dan 50 procent van de ondernemers heeft minder BHV'ers in huis dan een aantal jaren geleden. Bij 1 op de 10 ondernemers is zelfs helemaal geen bedrijfshulpverlener meer in dienst.

16 juli 2013

Getoond 21 tot en met 30 van 44 totaal, er zijn meerdere pagina's