De Milieu-investeringsaftrek (MIA) en VAMIL

Een fiscaal aantrekkelijke manier om te investeren in milieuvriendelijke bedrijfsmiddelen

04 januari 2022 4 minuten

Meer dan ooit stimuleert de overheid duurzaam ondernemen, bijvoorbeeld via de MIA en VAMIL. Dankzij deze regelingen kan je fiscale voordeel aanzienlijk oplopen. Wat moet je weten over de MIA en VAMIL?

MIA: wat is milieu-investeringsaftrek?

De milieu-investeringsaftrek (MIA) is een grote steun in de rug voor ondernemers die het over een duurzame boeg willen gooien door in milieuvriendelijke bedrijfsmiddelen te investeren. De MIA is een fiscaal zeer aantrekkelijke regeling. Je kunt hiermee namelijk een percentage van je investering in mindering brengen op je fiscale winst. Een belangrijke voorwaarde is wel dat het bedrijfsmiddel waarin je investeert op de milieulijst staat. Meer voorwaarden voor de MIA vind je verderop in dit artikel.

MIA 2022

Hoe ziet de MIA er in 2022 uit? In het kort: de regeling is uitgebreid. Een paar punten:

 • Budget van € 144 miljoen

 • Alle aftrekpercentages zijn verhoogd

 • Maximale aftrek van 45% (36% in 2021)

 • Plafond verhoogd naar maximaal € 50 miljoen (€ 25 miljoen in 2021)

De aftrek is verhoogd ten opzichte van 2021 om duurzame investeringen een extra stimulans te geven. Welk percentage je mag aftrekken, is afhankelijk van het bedrijfsmiddel dat je koopt en de milieueffecten dat het heeft. Het hoogste kortingspercentage van 45% is bedoeld voor transitiegerichte bedrijfsmiddelen: bijvoorbeeld bedrijfsmiddelen die wezenlijk bijdragen aan een circulaire economie. De overheid wil met deze regeling bedrijven nog meer stimuleren te investeren in duurzame technieken.

VAMIL: Willekeurige afschrijving milieu-investeringen

De milieu-investeringsaftrek wordt vaak in een adem genoemd met de regeling Willekeurige afschrijving milieu-investeringen (VAMIL). Het zijn namelijk allebei regelingen voor ondernemers die investeren in milieubewuste energiemiddelen. Beide regelingen zijn fiscaal aantrekkelijk en kunnen in veel gevallen gecombineerd worden. Hoe zit dat?

De VAMIL houdt kort gezegd in dat je tot 75% van een milieu-investering willekeurig mag afschrijven. Een groot deel van de investering hoef je dus niet gespreid af te schrijven. Het voordeel van sneller afschrijven is dat je de fiscale winst in een jaar flink kunt drukken. Dat betekent automatisch dat je minder belasting betaalt en dat jaar meer liquiditeit hebt. Of je van de VAMIL gebruik mag maken, hangt af van de code die het bedrijfsmiddels heeft op de milieulijst.

Hoe in aanmerking komen voor Milieu-investeringsaftrek / VAMIL?

Natuurlijk moet je om te beginnen een onderneming hebben die inkomstenbelasting of vennootschapsbelasting betaalt. Vervolgens moet je investering aan de volgende voorwaarden voldoen. Voor de investering geldt:

 • Staat op de milieulijst.

 • Is niet eerder gebruikt.

 • Heeft betrekking op aanschaf- en voortbrengingskosten van het bedrijfsmiddel. De voortbrengingskosten zijn de kosten die je maakt wanneer jouw onderneming het bedrijfsmiddel zelf produceert.

 • Minimaal € 2.500 investeringskosten voor het bedrijfsmiddel.

Goed om te weten: als je kiest voor milieu-investeringsaftrek, kun je geen aanspraak meer maken op energie-investeringsaftrek.

MIA aanvragen

Kom je in aanmerking voor Milieu-investeringsaftrek? Dan kun je deze aftrek aanvragen. Je moet dit wel doen binnen 3 maanden na aankoop van het bedrijfsmiddel. Voor je aanvraag ga je naar de website van de Rijksdienst voor ondernemend Nederland (RVO). Hier doorloop je het stappenplan, waarna je de Milieu-investeringsaftrek kunt toepassen in je belastingaangifte (als je aan alle voorwaarden hebt voldaan en een bevestiging hebt gekregen van de Belastingdienst).

Subsidieadvies

Veel bedrijven kiezen ervoor subsidieadvies te vragen aan een partij die ervaring heeft met MIA/VAMIL-subsidieaanvragen. Het is namelijk best tijdrovend om uit te zoeken hoe je voor deze subsidie in aanmerking komt en hoe je de regels toepast. Dankzij goed subsidieadvies kun je een hoop tijd besparen en weet je eerder wat je kunt verwachten.

Milieulijst en codes

De overheid heeft een lijst samengesteld met bedrijfsmiddelen en technieken die minder belastend zijn voor het milieu. Om in aanmerking te komen voor milieu-investeringsaftrek, moet je bedrijfsmiddel op deze lijst staan. De Milieulijst bestaat uit 7 codes, van A tot en met G. Bij sommige bedrijfsmiddelen kom je in aanmerking voor zowel MIA als VAMIL, bij anderen uitsluitend voor MIA. Ten opzichte van 2021 zijn de MIA-aftrekpercentages verhoogd van 13,5%, 27% en 36% naar 27%, 36% en 45%. Zoals je hieronder kunt zien, loopt de Milieu-investeringsaftrek op tot 45%.

 • A = 36% MIA + 75% VAMIL

 • B = 27% MIA + 75% VAMIL

 • C = alleen 75% VAMIL

 • D = alleen 36% MIA

 • E = alleen 27% MIA

 • F = 45% MIA + 75% VAMIL

 • G = alleen 36% MIA

Hoe ziet dit er in de praktijk uit? Een rekenvoorbeeld.

Rekenvoorbeeld MIA

Stel dat je fiscale winst in een boekjaar € 100.000,- bedraagt. Je betaalt hierover 25% belasting. Je investeert in een bedrijfsmiddel dat op de Milieulijst staat en dat code G heeft. Deze investering kost € 50.000,-. De aftrek is dan 36% van € 50.000,- oftewel € 18.000,-. Dit bedrag breng je in mindering op je fiscale winst. Je winst wordt dan: 100.000-18.000 = 82.000. 25% van € 82.000 is € 20.500. Je betaalt dus € 20.500,- belasting in plaats van € 25.000,-. Anders gezegd: je fiscale voordeel is € 4.500,-.

Rekenvoorbeeld VAMIL 

Je investeert in een bedrijfsmiddel uit de milieulijst. Het gaat om een investering van € 40.000,-. Het bedrijfsmiddel gaat 10 jaar mee en heeft daarna geen restwaarde. Normaal gesproken kun je deze investering over 10 jaar afschrijven en trek je jaarlijks € 4.000,- af van de fiscale winst (investering – restwaarde / aantal jaren oftewel 40.000 – 0 / 10 = 4.000). Dankzij de VAMIL kun je 75% van de milieu-investering direct in het investeringsjaar aftrekken. 75% van 40.000,- is 30.000. Je mag dus € 30.000,- aftrekken van je fiscale winst. 

Andere stimuleringsregelingen

Duurzame investeringen maken onderdeel uit van duurzaam ondernemen. De overheid stimuleert bedrijven de transitie te maken naar een duurzaam bedrijf. Daarom zijn er verschillende regelingen om het duurzaam ondernemen te stimuleren. Denk aan Energie-investeringsaftrek, kleinschaligheidsinvesteringsaftrek en Stimuleringsregeling Duurzame Energieproductie (SDE). Allemaal om uiteindelijk de CO2-voetafdruk van bedrijven kleiner te maken. Deze regelingen maken het ondernemers nog interessanter te investeren in een duurzame toekomst.

Auteur

Job Jansen

Als freelance tekstschrijver en SEO-adviseur heb ik bijna dagelijks contact met bedrijven. Over de jaren heen heb ik samengewerkt met talloze inspirerende ondernemers, waardoor ik veel affiniteit heb gekregen met mkb’ers. Vanuit die ervaring probeer ik als redacteur bij MKB Servicedesk elke keer artikelen te schrijven waar ondernemers echt iets aan hebben.