Urencriterium 2022: belangrijk voor zelfstandig ondernemers

1225 uur werken voor belastingvoordelen

18 januari 2022 2 minuten

Als ondernemer voor de inkomstenbelasting is het interessant te weten dat je gebruik kunt maken van belastingvoordelen als je een bepaald aantal uren per jaar besteedt aan een onderneming. Dit voordeel kan oplopen tot duizenden euro's per jaar. Hoe werkt dat precies?

Het urencriterium

Om in aanmerking te komen voor bepaalde belastingvoordelen dien je te voldoen aan het urencriterium. Dat betekent dat je minimaal 1.225 uren in een jaar besteedt aan de onderneming. Daarnaast moet je, behalve als starter, meer tijd besteden aan de onderneming dan aan eventuele dienstbetrekkingen en/of overige werkzaamheden.

De 1225 uren mogen niet naar rato berekend worden als je later in het jaar begonnen bent met een nieuwe onderneming.

Urencriterium bij arbeidsongeschiktheid

Voor ondernemers die eerst een uitkering kregen vanwege arbeidsongeschiktheid en een onderneming starten, mogen gebruik maken van het verlaagd urencriterium van 800 uur.

Voor zwangere ondernemers geldt ook een tegemoetkoming. De niet-gewerkte uren over een periode van 16 weken mogen dan toch meegeteld worden voor het urencriterium.

Welke uren tellen mee?

Het gaat om uren die je aan de onderneming hebt gewerkt, zoals aan administratie, commerciële inspanningen, uren die je berekent aan klanten, trainingen, websitebeheer etcetera. Uren waarin je wel beschikbaar bent, maar niet daadwerkelijk besteedt aan je onderneming, mogen niet meegerekend worden. Denk daarbij aan telefonische beschikbaarheid.

Urencriterium 2021 verlaagd

De overheid werd het urencriterium versoepeld vanwege de coronacrisis. Voor het jaar 2021 mag je in de periode tussen 1 januari en 1 juli 24 uur per week rekenen, ook al heb je die uren niet gewerkt. Bijvoorbeeld vanwege sluiting van de zaak. Zo kan je wellicht nog steeds gebruik maken van aftrekposten voor ondernemers.

Dit is een verlenging van de versoepeling die in 2020 werd ingesteld. In dat jaar gold een versoepeling voor de periode 1 maart t/m 1 oktober.

Belastingvoordeel bij voldoen aan urencriterium

Onderschat het belang van het urencriterium niet. Er is een aantal belangrijke fiscale faciliteiten waar je alleen recht op hebt als je voldoet aan het urencriterium. Je hebt dan mogelijk recht op de volgende faciliteiten:

Administratie: uren en werkzaamheden goed bijhouden

Regelmatig moeten rechters beslissen over de vraag of een ondernemer heeft voldaan aan het urencriterium. Achteraf opgestelde urenspecificaties wekken argwaan bij de rechter.

Zo was er bij het hof van Amsterdam een zaak waarin de ondernemer behalve in zijn eigen zaak, ook in loondienst werkzaam was. Zijn urenspecificatie bleek niet overeen te komen met de urenspecificatie die de werkgever had opgesteld.

In een volgende zaak had een ondernemer achtereenvolgens vier verschillende specificaties overgelegd die stuk voor stuk achteraf waren opgesteld. Onder meer door de grote verschillen tussen de verschillende specificaties kwam de ondernemer niet echt geloofwaardig voor. Ook het feit dat alle specificaties achteraf waren opgemaakt en niet op originele gegevens waren gebaseerd, was voor de rechter reden om de urenspecificaties naast zich neer te leggen. 

Auteur

Jelle Bos

Als eindredacteur help ik ondernemers antwoorden te vinden op hun vragen. Ik doe graag onderzoek naar de meest uiteenlopende onderwerpen en zet deze om naar toegankelijke kennisartikelen. Daarbij voeg ik de ervaring en kennis die ik zelf heb opgedaan in zowel zeer grote als kleinere bedrijven.