Ik wil met mijn webwinkel producten leveren aan EU landen. Hoe zit het met de btw?

Wat als je afnemer zich in het buitenland bevindt?

30 augustus 2019 4 minuten

Internet is internationaal, dus het is niet gek als je een bestelling vanuit het buitenland krijgt. Maar hoe zit het eigenlijk met de btw als je aan een ander EU-land levert?

Levering aan particulieren in andere EU-landen

Indien je aan particulieren in een ander EU-land levert, dien je normaal gesproken Nederlandse btw in rekening te brengen. Indien je echter veel verkoopt aan buitenlandse particulieren, kun je te maken krijgen met een bijzondere regeling, de zogenaamde afstandsverkopen. Zodra de omzet naar bijvoorbeeld België in een jaar meer bedraagt dan 35.000 euro, moet je Belgische btw in rekening brengen, zodra deze grens van 35.000 euro overschreden wordt. Je moet je dan in België gaan registreren.

Drempelbedragen EU-landen

De eerste 35.000 euro is nog gewoon belast met Nederlandse btw. Dit bedrag van 35.000 euro noemen we het drempelbedrag. Voor ieder land binnen Europa gelden verschillende drempelbedragen. Zo geldt voor Duitsland en Luxemburg een drempelbedrag van 100.000 euro. Je moet per land waar je aan levert bekijken of het drempelbedrag gehaald wordt. Het kan dus heel goed gebeuren dat je voor België dit jaar het drempelbedrag wel haalt en voor Duitsland niet.

Buitenlandse btw

Heb je in het vorige jaar voor een bepaald land het drempelbedrag gehaald, dan moet je dit jaar direct buitenlandse btw in rekening brengen. Heb je in 2016 dus voor 50.000 euro aan Belgische particulieren verkocht, dan moet je in 2017 vanaf de eerste euro omzet aan Belgische particulieren dus Belgische btw in rekening brengen. Voor 2017 moet je overigens dan wel weer kijken, of in 2016 het bedrag van 35.000 euro voor verkopen aan Belgische particulieren gehaald is.

Lees ook het artikel: Btw buiten de EU.

Levering aan ondernemers in andere EU-landen

Lever je aan buitenlandse ondernemers, dan zijn de regels voor de btw geheel anders. In dat geval verricht je voor de Nederlandse btw een zogenaamde intracommunautaire levering (hierna: ICL). Je brengt dan Nederlandse btw in rekening tegen een tarief van 0 procent. De buitenlandse afnemer verricht dan in zijn eigen land een zogeheten intracommunautaire verwerving (hierna: ICV). Hij moet over het aankoopbedrag dan btw aangeven van zijn eigen land.

Als je bijvoorbeeld een computer verkoopt aan een Belgische ondernemer, zet je op jouw factuur dat er sprake is van een intracommunautaire levering en vermeld je het tarief van 0 procent. Verder moeten op de factuur de naam, het adres, en woon- of vestigingsplaats van de afnemer zijn vermeld. Heel belangrijk is ook dat je het btw-Identificatienummer van de afnemer op de factuur vermeldt. De Belgische afnemer dient dan in zijn eigen land een ICV aan te geven van 21 procent. Vaak kan hij deze btw wel weer gelijk terugvragen.

Opgaaf Intracommunautaire Levering

Indien je op deze manier levert aan een ondernemer in het buitenland, moet je deze omzet aangeven op het aangiftebiljet bij vraag 3b, zolang het gaat om leveringen binnen de Europese Unie. Verder moet je elk kwartaal een zogeheten Opgaaf Intracommunautaire Levering (ook wel listing genoemd) inleveren bij de Belastingdienst. De opgaven op deze listing moeten overeenstemmen met het totaal van de aangegeven omzet in een kwartaal bij vraag 3b. Als er een verschil bestaat en je dit niet kunt verklaren, kun je een boete krijgen. Als de intracommunautaire leveringen meer dan 400.000 euro per jaar bedragen, moet je bovendien een statistiekopgaaf doen aan het Centraal Bureau voor de Statistiek.

Waar moet ik verder nog op letten?

BTW-identificatienummer. Allereerst moet je weten of je aan een particulier of aan een ondernemer levert. Geeft jouw afnemer zijn btw-Identificatienummer aan jou door, dan mag je ervan uitgaan dat je aan een ondernemer levert. Je moet dan nog wel aan kunnen tonen dat jouw goederen Nederland fysiek verlaten hebben. Bij de intracommunautaire leveringen moet je erop letten dat je het btw-identificatienummer controleert bij de Belastingdienst. Dit nummer moet namelijk wel kloppen. De Belastingdienst gaat alleen na of de opgegeven naam en het opgegeven nummer bij elkaar horen. Het is verstandig ook het adres en de vestigingsplaats door te geven bij een verzoek om controle van dit nummer.

Bewijs dat de spullen weg zijn uit Nederland. Verder dien je voor de toepassing van het tarief van 0 procent (dus bij intracommunautaire leveringen) aan te kunnen tonen dat het verkochte goed fysiek de Nederlandse grens over is gegaan. Je moet dit met papieren kunnen bewijzen. Het beste kun je zoveel mogelijk papieren verzamelen en bewaren om aan te tonen dat de goederen daadwerkelijk Nederland verlaten hebben. Te denken valt hierbij aan kopieën van facturen, (CMR-)vrachtbrieven, pakbonnen, betalingsbewijzen, kopiefacturen waarop voor ontvangst is getekend, en een verklaring van de vervoersonderneming. Het is niet voldoende als je over één of meer van deze papieren beschikt. Nee, volgens de rechter heb je al deze papieren nodig om te kunnen bewijzen dat de goederen de grens gepasseerd zijn.

Vervoersverklaring. Het wordt helemaal ingewikkeld als de goederen worden afgehaald. Hoe kom je dan aan het bewijs dat de goederen de grens over gegaan zijn? Indien er sprake is van een vaste afnemer, dan kun je werken met een zogeheten vervoersverklaring. Dit is een schriftelijke verklaring. Je mag deze vervoersverklaring gebruiken, tenzij eerdere intracommunautaire leveringen aan deze afnemer tot problemen hebben geleid.

Eisen aan vervoersverklaring. Deze verklaring moet ten minste bevatten:

  • de naam van de afnemer;

  • het kenteken van het voertuig waarmee de goederen worden vervoerd;

  • het nummer van de factuur waarop de geleverde goederen zijn gespecificeerd;

  • de plaats waarheen de goederen worden vervoerd;

  • een toezegging van de afnemer dat deze bereid is aan de Belastingdienst nadere informatie te verstrekken over de bestemming van de goederen.

Bij afhaaltransacties zonder een vaste afnemer, waarbij de intracommunautaire levering niet met andere bewijsmiddelen kan worden aangetoond, moet je de afnemer Nederlandse btw in rekening brengen. Voor toepassing van het 0 procent-tarief zul je in dat geval dus over alle hierboven genoemde documenten moeten beschikken.