Wat als ik btw niet op tijd kan afdragen?

De gevolgen van het niet of te laat je btw afdragen aan de Belastingdienst

19 maart 2020 2 minuten

Je dient elke maand of kwartaal de btw die je eventueel moet afdragen tijdig te betalen aan de belastingdienst. Maar het kan wel eens gebeuren dat je dit niet (op tijd) lukt door omstandigheden. Wat nu?

Stel dat je klanten niet op tijd hun facturen betalen. Naast het feit dat je tijdelijk omzet misloopt is het ook zo dat je btw moet afdragen aan de fiscus over geld dat je nog niet hebt ontvangen. Het kan zelfs zo zijn dat je een boete krijgt, hoe hoog deze boete is is afhankelijk van de situatie.

Wat als ik geen aangifte heb gedaan?

Als je niet binnen de termijn aangifte omzetbelasting doet, kun je rekenen op een boete van €226. De maximale boete is €4920. De Belastingdienst kan deze boete opleggen voor aangifteverzuimen die op of na 1 januari 2011 zijn begaan. Voordat je de boete krijgt, ontvang je een herinnering en daarna een aanmaning. Als je binnen tien dagen alsnog aangifte doet, krijg je geen boete. 

Wat als ik wel aangifte heb gedaan, maar niet of te laat betaal?

Per 1 januari 2009 zijn de regels voor betalingsverzuim veranderd. Je betaalt 2% boete over de niet betaalde belasting met een maximum van €4.537 en een minimum van €50. Je kunt de boete ontlopen als je binnen zeven dagen na afloop van de wettelijke termijn toch betaalt en je de vorige keer ook netjes op tijd hebt betaald. 

En als ik maar een deel betaal?

Je kunt er ook voor kiezen om het gedeelte dat je wel hebt ontvangen aan btw te betalen aan de fiscus min het gedeelte dat nog uitstaat. Dit betekent dat je een deel van de btw niet betaalt en over het bedrag dat niet is betaald gelden ook hier de eerder genoemde regels/boetes. Een eventuele boete wordt dus berekend over een lager bedrag. Als er maar één factuur openstaat dan is het raadzaam om het btw bedrag over de rest gewoon te betalen om een hogere boete te voorkomen.

Wat zijn de mogelijkheden als het niet mijn schuld is?

Als het niet jouw schuld is dat de betaling te laat of niet is gedaan hoef je geen boete te betalen. Bijvoorbeeld als er sprake is van een fout bij de bank, dit moet je echter wel kunnen aantonen.

Kan ik uitstel van betaling aanvragen?

Als je het bedrag niet kunt betalen dan kun je uitstel van betaling aanvragen, dit gaat echter niet zomaar. Alleen in de volgende gevallen kun je uitstel van betaling aanvragen:

  • Je hebt een bezwaarschrift ingediend

  • Je verwacht binnen afzienbare tijd een belastingteruggaaf

  • Je kunt wegens betalingsproblemen niet betalen

Een verzoek om uitstel van betaling moet je motiveren. In het geval van een belastingteruggaaf moet je inzicht geven in de hoogte daarvan door middel van een berekening. Bij betalingsproblemen dien je een opgaaf te doen van alle openstaande belastingschulden, van je andere schulden, van je financiële mogelijkheden en van de zekerheden die je kunt bieden. Uitstel van betaling krijg je niet zomaar en zeker niet in het geval dat je klanten te laat betalen. In dat geval kun je het beste de belasting gewoon (deels) betalen.