Arbeidsongeschiktheid

Hebben ondernemers een grote(re) kans op een Burn-Out?

Stress en economische onzekerheid kunnen leiden tot arbeidsongeschiktheid

Een burn-out kan het gevolg zijn van stress en economische onzekerheid. Zijn deze risico's af te dekken met een Arbeidsongeschiktheidsverzekering?We vroegen het een ondernemer die het heeft meegemaakt, een ondernemer die het risico ziet en de assurantie adviseur.

21 januari 2013

Heeft de assurantieadviseur eigenlijk zelf een AOV?

Welke keuze maakt de internediair zelf met zijn verzekering?

Hoe gaat een een tussenpersoon zelf om met eventuele arbeidsongeschiktheid? Neemt hij risico's

21 januari 2013

Kom je ooit weer van een AOV af?

Hoe kun je van de arbeidsongeschiktheidsverzekering afkomen?

We vroegen een verzekeringstussenpersoon hoe je van een AOV af kunt komen. Hij legt je in 1 minuut uit hoe het werkt.

21 januari 2013

Wie betrek je bij de beslissing over een AOV?

Arbeidsongeschiktheidsverzekering afsluiten roept veel vragen op?

Het afsluiten van een verzekering roept veel vragen op. Hoe neem je als ondernemer een weloverwogen beslissing. We vroegen het twee ondernemers en een expert.

21 januari 2013

Keert een AOV wel uit als het er op aan komt?

Wat doet een verzekeraar bij arbeidsongeschiktheid?

We vroegen een ondernemer die gebruik gemaakt heeft van een AOV naar haar ervaringen. De assurantietussenpersoon licht toe hoe de keuzes die je maakt in je premie van invloed zijn op de uitkering door de verzekeraar.

21 januari 2013

Waarom zou ik als ondernemer een AOV nemen?

Zeker niet om zoveel mogelijk premies te betalen

We vroegen aan ondernemers waarom ze een arbeidsongeschiktheidsverzekering af hebben gesloten. Geeft het ze de extra zekerheid die ze verwachten?

21 januari 2013

Welke soorten AOV heb je?

Informatie over de verschillende soorten arbeidsongeschiktheidsverzekeringen

Criterium van arbeidsongeschiktheid en eindleeftijd zijn niet de enige bepalende factoren bij een AOV. We vroegen een verzekeringstussenpersoon naar de verschillende soorten arbeidsongeschiktheidsverzekeringen.

21 januari 2013

Wat is situatieve arbeidsongeschiktheid?

Tips voor reïntegratie van zieke medewerkers

Van jou als werkgever wordt verwacht dat je een actieve rol speelt bij het reïntegreren van zieke medewerkers. Een belangrijke term in deze context is situatieve arbeidsongeschiktheid. Leer meer over het jargon rond arbozaken.

06 augustus 2012

Eén op tien raakt arbeidsongeschikt

Willem Overbosch in de krant TC Tubantia over arbeidsongeschiktheid bij ondernemers

Eind april verscheen er bij de Twentse krant TC Tubantia een special over arbeidsongeschiktheid. Directeur van MKB Servicedesk, Willem Overbosch, werd voor die special geïnterviewd over dit onderwerp. Lees hier het artikel.

17 mei 2011

Werkgevers krijgen meer informatie over werknemers

UWV vertelt exacte aarbeidsongeschiktheidspercentage

Werkgevers krijgen vanaf afgelopen april het exacte arbeidsongeschiktheidspercentage en de resterende verdiencapaciteit van hun (gedeeltelijk) arbeidsongeschikte werknemers te horen. Dit gebeurd op verzoek van het Verbond van Verzekeraars.

15 december 2009

Getoond 51 tot en met 60 van 62 totaal, er zijn meerdere pagina's