Arbo

Toezicht op voorkomen bedrijfsongevallen versoepeld

Arbodienst toetst niet langer op risico-inventarisatie

Als ondernemer wil je voorkomen dat je personeel gewond raakt door ongelukken op de werkvloer. Toch overkomt het jaarlijks 250.000 Nederlandse werknemers. Door de risico’s op het gebied van veiligheid en gezondheid te inventariseren, breng je jemedewerkers op de hoogte van de gevaren binnen jouw bedrijf.Dat doe je met een RI&E, ofwel een Risico Inventarisatie & Evaluatie.

27 maart 2013

Sancties voor ondernemers die voorschriften arbo-certificaten niet naleven

Controle rond arbo-certificaten verscherpt

De controle op de naleving van regels rond arbo-certificaten wordt strenger. Ondernemingen die de regels niet naleven, krijgen te maken met zwaardere sancties.

22 januari 2013

Zelfstandige wel zelf verantwoordelijk

MKB-Nederland bestrijdt uitspraak Hoge Raad

Zelfstandigen die op individuele basis een opdracht voor een bedrijf uitvoeren, vallen niet onder de arboverantwoordelijkheid van dat bedrijf.

21 januari 2013

Wat als mijn personeel de verzuimvoorschriften niet naleeft?

Mag ik mijn medewerker bij verzuim op staande voet ontslaan?

Je zieke medewerker blijkt niet thuis bij een controle door de arbodienst. Dat is niet de eerste keer en de maat is vol. Kun je hem nu op staande voet ontslaan?

07 augustus 2012

Wat is situatieve arbeidsongeschiktheid?

Tips voor reïntegratie van zieke medewerkers

Van jou als werkgever wordt verwacht dat je een actieve rol speelt bij het reïntegreren van zieke medewerkers. Een belangrijke term in deze context is situatieve arbeidsongeschiktheid. Leer meer over het jargon rond arbozaken.

06 augustus 2012

Het gebruiken van een verzuimprotocol

Welke stappen moet ik doorlopen bij een zieke medewerker?

Een zieke medewerker is nooit leuk. Het overige personeel moet extra taken uitvoeren en als werkgever moet je rekening houden met de arbodienst en het UWV. Gebruik het verzuimprotocol, zodat je niks vergeet.

06 augustus 2012

Wat doet de Arbeidsinspectie?

Hoe bereid ik me voor op een controle?

In de Arbowet zijn regels over goede arbeidsomstandigheden op het werk vastgelegd. De Arbeidsinspectie controleert of werkgevers zich wel aan deze regels houden. Bereid jezelf voor op zo'n controle.

03 augustus 2012

Overuren bij een arbeidsongeschikte werknemer?

Wie bepaalt op welke uren een werknemer bij reïntegratie werkt?

Wanneer je medewerker arbeidsongeschikt wordt, dan maak je samen met de arbodienst een plan van aanpak om je werknemer zo snel mogelijk weer terug te laten komen op zijn werkplek.

03 augustus 2012

Gelijke arboregels voor zzp'ers en werknemers

SER-advies stelt gelijke regels voor zzp'ers en werknemers

Alle werkenden, werknemers of zzp’ers, moeten gelijke arbeidsomstandigheden hebben. Dat houdt in dat voor iedereen die arbeid verricht dezelfde gezonde en veilige grenswaarden moeten gelden, zoals voor geluid of voor fysieke belasting.

18 mei 2011

Versoepeling Arbowet scheelt 80 miljoen per jaar

Minder administratieve lasten en lagere kosten

Kleine werkgevers krijgen minder administratieve lasten en lagere kosten dankzij een vereenvoudiging van de Arbowet. Per jaar zou dat 80 miljoen euro moeten schelen. Bovendien wordt het nu makkelijker om de regels na te leven.

28 december 2010

Getoond 21 tot en met 30 van 33 totaal, er zijn meerdere pagina's