Wat is de GO-regeling en hoe vraag je die aan?

Alles over de Garantie Ondernemingsfinanciering

Wat is de GO-regeling en hoe vraag je die aan

De GO-regeling (Garantie Ondernemingsfinanciering) is voor ondernemers die op zoek zijn naar krediet voor hun bedrijf. Hier vind je wat de Garantie Overheidsfinanciering inhoudt, aan welke voorwaarden je moet voldoen en hoe je de GO-regeling aanvraagt.

GO-regeling: 50% staatsgarantie voor je lening

Heb je krediet nodig, maar blijkt een lening of garantie bij de bank lastig? Met de Garantie Ondernemingsfinanciering maakt de overheid het je makkelijker om een middelgrote of grote lening te krijgen. De overheid neemt namelijk een deel van het risico van de bank over, waardoor die minder risico loopt. 

Banken krijgen 50% staatsgarantie op leningen van minimaal € 1,5 miljoen en maximaal € 150 miljoen. Dit kan met een lening en/of een bankgarantiefaciliteit. Het garantiepercentage is 50% en het garantiebedrag maximaal € 75 miljoen. 

Wat zijn de voorwaarden van de Garantie Ondernemersfinanciering?

Niet iedereen komt in aanmerking voor de GO-regeling. Je bedrijf moet aan een aantal voorwaarden voldoen:

  • Je hebt een gezond bedrijf.

  • Je bedrijf is (middel)groot en heeft (substantiële) activiteiten in Nederland, Bonaire, Sint Eustatius of Saba.

  • De rentabiliteits- en continuïteitsperspectieven zijn positief.

  • Je hebt alleen Fresh Money: je vervangt geen bestaande niet-gegarandeerde financiering door een wel-gegarandeerde financiering. 

  • Er hebben geen bovenmatige kapitaalonttrekkingen plaatsgevonden in de laatste 12 maanden.

  • Je vraagt de GO-regeling aan voor het financieren van je eigen bedrijfsactiviteiten.

Hoe vraag je de GO-financiering aan?

De GO-regeling aanvragen doe je niet zelf, dat moet de financier doen bij de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO). Hier vind je een overzicht van alle banken die meedoen aan de GO-regeling. De bank kan een aanvraag indienen tot en met dinsdag 1 juli 2025, 17.00 uur. 

Hoe verloopt de aanvraag van een GO-lening?

De bank beslist of ze jouw kredietaanvraag in behandeling nemen. Vervolgens bepalen zij of er een aanvraag voor de GO-regeling wordt gedaan. Als je in aanmerking komt voor de regeling, stuurt de bank een standaard invulformulier op met een aantal bijlagen:

  • Je kredietvoorstel inclusief alle bijlagen

  • De notulen van het goedkeuringsbesluit

  • De jaarrekening van je onderneming over de laatste 2 jaren, tussentijdse cijfers en de meerjarenprognose na het toekennen van financiering

Uiterlijk drie weken na het indienen van de aanvraag krijgt je bank te horen of de Staat wel of niet deels garant wil staan voor jouw lening of kredietaanvraag. Hierna bepaalt de bank of ze de financiering wel of niet willen verstrekken. 

Meer financieringsmogelijkheden met hulp van de overheid

Naast de GO-regeling biedt de overheid nog meer hulp bij het regelen van financiering, zoals:

Wat vind je van dit artikel?

Lian de Snoo

Auteur

Lian de Snoo

Als Juffrouw Taal help ik ondernemers in het mkb aan en met ijzersterke content. Door lekker leesbare en vindbare teksten voor ze te schrijven of door hen te leren hoe ze dat zelf kunnen doen.