Wat is de GO-regeling en hoe vraag je die aan?

Alles over de Garantie Ondernemingsfinanciering

03 september 2021 2 minuten

Heb je een middelgroot tot groot bedrijf en ben je op zoek naar krediet? Dan is de Garantie Ondernemingsfinanciering (GO-regeling) misschien wel iets voor jou. De GO-Corona regeling loopt door tot en met 31 december 2021.

Word lid van MKB Servicedesk

De GO-regeling is vooral relevant voor ondernemers die moeite hebben met het krijgen van een banklening of bankgarantie. De overheid neemt namelijk een deel van het risico van de bank over. Banken krijgen 50% staatsgarantie op leningen van minimaal € 1,5 miljoen en maximaal € 50 miljoen (tijdelijk verhoogd naar € 150 miljoen). Dit percentage is vanwege de coronacrisis verhoogd naar 80 procent (grootzakelijk) of 90 procent (MKB).  

Door deze staatsgarantie lopen banken minder risico en hebben ze meer mogelijkheden om geld uit te lenen. Hierdoor kunnen meer bedrijven financiering krijgen, dit is goed voor de Nederlandse economie. De deelnemende banken hebben door middel van de GO-regeling sinds 2009 al ruim € 3,5 miljard aan leningen verstrekt. Dit betekent dat de overheid voor meer dan € 1,75 miljard aan garanties heeft afgegeven.

Wat zijn de voorwaarden van de GO-regeling?

Niet iedereen komt in aanmerking voor de GO. Je bedrijf moet aan een aantal voorwaarden voldoen:

  • Je hebt een gezond bedrijf.

  • Je bedrijf is (middel)groot en heeft (substantiële) activiteiten in Nederland, Bonaire, Sint Eustatius of Saba.

  • De rentabiliteits- en continuïteitsperspectieven zijn positief.

  • Je hebt alleen Fresh Money. Dit wil zeggen dat je geen bestaande niet-gegarandeerde financiering door een wel gegarandeerde financiering mag vervangen.

  • Er hebben geen bovenmatige kapitaalonttrekking plaatsgevonden in de laatste 12 maanden.

  • Je vraagt de GO aan voor het financieren van je eigen bedrijfsactiviteiten.

Hoe vraag je de Garantie Ondernemingsfinanciering aan?

Als ondernemer kun je de GO niet zelf aanvragen. Je financier moet deze regeling aanvragen bij de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO). Hier vind je een overzicht van alle banken die meedoen aan de GO-regeling.

De bank beslist allereerst of je kredietaanvraag in behandeling wordt genomen. Vervolgens bepalen zij of er een aanvraag voor de GO-regeling wordt gedaan. Als je inderdaad in aanmerking komt voor deze regeling, stuurt de bank een standaard invulformulier op met een aantal bijlagen:

  • Je kredietvoorstel inclusief alle bijlagen

  • De notulen van het goedkeuringsbesluit.

  • De jaarrekening van je onderneming over de laatste 2 jaren, tussentijdse cijfers en de meerjaren prognose na het toekennen van financiering.

Maatregel corona: verruiming GO-regeling

De uitbraak van het coronavirus heeft flinke impact op het Nederlandse bedrijfsleven gehad. De overheid presenteerde daarom een noodpakket met maatregelen, waaronder een verruiming van de GO-regeling. Hoewel de steunpakketten per 1 oktober 2021 zijn beëindigd, loopt de GO-C door tot en met 31 december 2021.

Het maximum per onderneming is tijdelijk verhoogd naar € 150 miljoen. Daarnaast heeft het kabinet het garantieplafond verhoogd van € 400 miljoen naar € 10 miljard. Ook is het garantiepercentage verhoogd van 50 procent naar 80 procent voor grootbedrijven en 90 procent voor het MKB met als voorwaarde dat je bent getroffen door corona. 

Auteur

Pauline Veenstra

Als freelance copywriter schrijf ik voor veel verschillende ondernemersplatforms, waaronder MKBSD. Ik vind het ontzettend leuk om de verhalen van ondernemers vast te leggen, het starten van een eigen bedrijf is immers een groot avontuur! Verder houd ik ervan om complexe thema’s als financiering en belastingzaken uit te leggen op een manier die voor iedereen begrijpelijk is. Zo hoop ik jouw leven als ondernemer net wat gemakkelijker te maken.