Wat moet je weten over beroepsaansprakelijkheid?

Wat beroepsaansprakelijkheid wel en niet is

11 februari 2022 4 minuten

Een beroepsfout is snel gemaakt: je geeft verkeerd advies, maakt een programmeerfout of je maakt een fout in de planning waardoor een project maanden uitloopt. Dergelijke fouten kunnen grote financiële gevolgen hebben. In dit artikel lees je hoe het zit met beroepsaansprakelijkheid.

Wat is beroepsaansprakelijkheid?

Als je een beroepsfout maakt en je opdrachtgever of een andere partij hierdoor financiële schade lijdt, kan je opdrachtgever jou hiervoor aansprakelijk stellen. Je opdrachtgever huurt jou of je bedrijf namelijk in vanwege je kennis en ervaring, en mag daarom verwachten dat je doet wat afgesproken is. Schadeclaims vanwege vermogensschade door beroepsfouten komen steeds vaker voor. Vandaar dat steeds meer ondernemers een beroepsaansprakelijkheidsverzekering hebben.

Voor welke beroepen?

Vaak spreken we over beroepsaansprakelijkheid bij adviserend werk. Maar eigenlijk kan elke zzp’er of elk bedrijf op een bepaald moment te maken krijgen met beroepsaansprakelijkheid. Zodra je een opdracht aanneemt, bestaat de kans dat je een fout maakt waardoor je opdrachtgever financiële schade lijdt. Soms denken ondernemers dat de kans op zo’n beroepsfout niet zo groot is. Maar bij de meeste beroepen zit een ‘beroepsongeluk’ in een klein hoekje. Vaak is dat een hoekje waar je niet zo snel bij stil staat.

Een paar situaties waarin beroepsaansprakelijkheid een rol speelt:

 • Een ICT-er maakt een programmeerfout waardoor een webshop dagenlang uit de lucht is. De webshop lijdt hierdoor aanzienlijk omzetverlies en verhaalt de schade op de ICT-er.

 • Een architect verwisselt per ongeluk 2 cijfers in de berekening voor een gevelconstructie. Hierdoor heeft de geleverde gevelconstructie niet de juiste maten en is daardoor onbruikbaar.

 • Een management consultant geeft advies aan een bedrijf. Het bedrijf voert het advies door maar merkt alleen maar achteruitgang. Het is duidelijk dat het advies onjuist was. 

 • Een bouwbedrijf verzuimt de hekken rondom een bouwproject goed in de grond te verankeren. Tijdens een hevige regenbui met windstoten waait een hek om. Precies tegen een voorbijganger die daardoor haar rug breekt. De ziektekostenverzekeraar van de voorbijganger stelt de aannemer aansprakelijk voor ziekte- en revalidatiekosten en de noodzakelijke hulp in de huishouding.

Verschil beroepsaansprakelijkheid en bedrijfsaansprakelijkheid

Beroepsaansprakelijkheid is wat anders dan bedrijfsaansprakelijkheid. Sommige zzp’ers hebben een bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering en denken dat ze daarmee verzekerd zijn voor beroepsaansprakelijkheid. Dat komt omdat er onduidelijkheid is over deze onderwerpen.

Bij bedrijfsaansprakelijkheid gaat het over de schade die je mogelijk toebrengt aan anderen of de spullen van anderen (letsel- of zaakschade). Bijvoorbeeld: je bent bij je opdrachtgever en stoot een kop koffie om, waardoor zijn laptop kapot gaat. Of een timmerman tikt per ongeluk een ruit in bij zijn klant. Een bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering kan je dan helpen.

Bij beroepsaansprakelijkheid gaat het om vermogensschade als gevolg van een beroepsfout (schade die bestaat uit financieel verlies), zoals naar voren komt in de eerder genoemde voorbeelden.

Overigens, bij beroepen zoals architecten en ingenieurs kan een beroepsfout ook leiden tot materiële schade (schade aan bezittingen) of letselschade (lichamelijke of geestelijke schade). Dit valt onder bedrijfsaansprakelijkheid.

Lees meer over het verschil tussen een beroepsaansprakelijkheidsverzekering en een bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering

Beroepsaansprakelijkheidsverzekering kiezen

Elk beroep heeft andere risico’s als het gaat om beroepsaansprakelijkheid. Vandaar dat  verzekeraars steeds meer werken met beroepsaansprakelijkheidsverzekeringen per beroepsgroep. Dat maakt het een stuk makkelijker een passende beroepsaansprakelijkheidsverzekering te kiezen. Denk aan ICT, management consultancy, reclame & communicatie en uitgeverij. Stel jezelf vragen als:

 • In welke branche werk ik?

 • Geef ik advies dat eventueel kan leiden tot vermogensschade bij mijn opdrachtgever?

 • Over wat voor bedragen gaat het?

De meeste ondernemers zullen dus voordeel hebben van een beroepsaansprakelijkheidsverzekering. Vraag je verzekeraar om je te helpen bij het vinden van de verzekering die het beste bij jou past.

Lees meer over verzekeringen voor bedrijven

Bedrijfsaansprakelijkheid voorkomen

Ook al heb je een verzekeraar die beroepsaansprakelijkheid dekt, je wilt natuurlijk de risico’s op beroepsfouten zo klein mogelijk maken. Hoe doe je dat?

 • Hou je vakkennis op peil. Sluit je aan bij een branchevereniging. Om lid te worden is een bepaald kennisniveau vereist, en om lid te blijven, moet je vaak bijscholing volgen. Zo weet je zeker dat je vakkennis op het juiste niveau blijft. Bied je medewerkers ook cursussen en training aan om hun vakkennis op peil te houden. Zorg ervoor dat je samen met je team op de hoogte blijft van nieuwe ontwikkelingen in je vakgebied.

 • Zet de opdracht helder op papier. Omschrijf een opdracht duidelijk in de offerte. Is dit wat je klant van je verwacht? Ontstaat er later een discussie over het eindresultaat, dan kan de opdrachtomschrijving uitkomst bieden. Omschrijf de opdracht daarom zo helder en compleet mogelijk.

 • Zorg voor goede algemene voorwaarden. Laat het onderwerp aansprakelijkstelling nadrukkelijk aan bod komen in je algemene voorwaarden. Neem er bijvoorbeeld in op dat je aansprakelijk bent tot een bepaald bedrag. Dit kan een vast bedrag zijn, maar je kunt er ook voor kiezen om het te relateren aan je honorarium voor de opdracht. Laat je algemene voorwaarden altijd juridisch toetsen.

 • Hanteer je algemene voorwaarden op de juiste manier. Als je een klant een aanbod doet, overhandig hem op hetzelfde moment ook je algemene voorwaarden. Doe dat bij voorkeur persoonlijk. Breng je de offerte digitaal uit? Vermeld in de digitale offerte dat de algemene voorwaarden van toepassing zijn en stuur ze direct mee. Vermeld ook in je offerte dat je dit doet en vraag je klant te bevestigen dat hij ze ontvangen heeft. Als je de klant vooraf niet juist of niet op tijd informeert over je algemene voorwaarden, kan hij ze bij een eventueel geschil bij de rechter laten vernietigen. Wil de opdrachtgever zijn eigen inkoopvoorwaarden hanteren? Zorg er dan in ieder geval voor dat je goed weet wat hiervan de gevolgen (kunnen) zijn. Laat je bij onduidelijkheid hierover adviseren door een jurist.

Zorgeloos ondernemen

Ondernemers onderschatten soms de impact van een schadeclaim. Natuurlijk wil je een schadeclaim door een beroepsfout voorkomen. Maar een fout maken is menselijk. Mocht dat ooit gebeuren, dan is het een fijn idee dat de vermogensschade gedekt wordt door de verzekering. Zorgeloos ondernemen.

Auteur

Job Jansen

Als freelance tekstschrijver en SEO-adviseur heb ik bijna dagelijks contact met bedrijven. Over de jaren heen heb ik samengewerkt met talloze inspirerende ondernemers, waardoor ik veel affiniteit heb gekregen met mkb’ers. Vanuit die ervaring probeer ik als redacteur bij MKB Servicedesk elke keer artikelen te schrijven waar ondernemers echt iets aan hebben.