Extra stijging minimumloon op 1 juli gaat toch niet door, Eerste Kamer is tegen

Wel verhoging van 3% op komst door reguliere indexatie

geld, euro (1)

Goed nieuws voor werkgevers die worstelen met hun loonkosten. Het voorstel om het wettelijk minimumloon op 1 juli 2024 extra te verhogen met 1,2% is van de baan. De Eerste Kamer stemt tegen. Toch gaat het minimumloon wel omhoog, waarschijnlijk met 3%.

Eerste Kamer niet akkoord met wetsvoorstel minimumloon

Een meerderheid in de Tweede Kamer had eerder ingestemd met het voorstel om het wettelijk minimumloon op 1 juli 2024 extra te verhogen met 1,2%. In de Eerste Kamer is de meerderheid tegen dit wetsvoorstel. BBB zal net als in de Tweede Kamer tegenstemmen. Ook VVD, CDA, JA21, SGP en FvD stemden in de Tweede Kamer al tegen. Samen hebben deze partijen 39 van 75 zetels in de Eerste Kamer. Daarmee is de verhoging dus van de baan.

Reguliere verhoging minimumloon op 1 juli 2024: ongeveer € 13,67

Toch zal het minimumloon op 1 juli opnieuw stijgen. Dit komt door de reguliere indexatie die is gekoppeld aan de cao-lonen. Omdat de cao-lonen stijgen, zal ook het minimumloon omhoog gaan met ongeveer 3%. Het minimumloon komt hiermee op € 13,67 per uur ten opzichte van € 13,27 daarvoor. Een stijging dus van 40 cent voor werknemers vanaf 21 jaar. De exacte bedragen zullen binnenkort bekend worden gemaakt.

Minister Karien van Gennip (Sociale Zaken en Werkgelegenheid) wilde via een spoedwet de bijzondere stijging van het wettelijk minimumloon mogelijk maken. Op 1 juli 2024 moest er een verhoging komen van 1,2%. Die extra verhoging gaat dus niet door.

  • Hoe hoog is het minimumloon op dit moment? Bekijk alle uurlonen per leeftijd: dit is het minimumloon in 2024.

Werkgevers: 'onverantwoorde loonkostenstijgingen'

Eerder deden werkgeversorganisaties MKB-Nederland en VNO-NCW een dringende oproep om de extra verhoging niet door te voeren. Volgens hen is het minimumloon de afgelopen jaren al zo sterk gestegen - soms wel tot meer dan 30% - dat het voor sommige (kleinere) ondernemingen nu al niet meer op te brengen is. Volgens de ondernemersorganisaties leidt het steeds extra verhogen van het wettelijk minimumloon tot onverantwoorde loonkostenstijgingen, schrijven ze in een brief aan de Tweede Kamer.

Geen stijging minimumloon, wel verlagen belasting- en premiedruk

De bijzondere stijging van het wettelijk minimumloon is bedoeld om ‘het inkomen en de inkomenszekerheid van werknemers aan de basis van de arbeidsmarkt en van sociale minima verder te verstevigen’. Maar volgens de ondernemersorganisaties zijn er veel betere alternatieven om de koopkracht te verbeteren, zoals het verlagen van de belasting- en premiedruk in Nederland. Dan hoeven de lasten voor ondernemers niet omhoog, wordt meer werken aantrekkelijker en houden werknemers netto meer geld in hun portemonnee over.

De oproep van MKB-Nederland en VNO-NCW heeft in de Eerste Kamer dan toch gehoor gekregen. De extra stijging van 1,2% is van de baan. Ondank dat moeten bedrijven in Nederland dus wel rekening houden met hogere cao-lonen. De personeelskosten zullen daardoor verder oplopen.

Tips voor grip op personeelskosten

Waar bestaan alle personeelskosten eigenlijk uit, en hoe houd je er grip op? Ben jij op zoek naar tips om de stijgende loonkosten op te vangen? Lees meer over personeelskosten.

Wat vind je van dit artikel?