Wat zijn mijn verplichtingen bij bedrijfshulpverlening (bhv)

Aan welke eisen moet de werkgever van een bedrijfshulpverlener doen?

Per bedrijf moeten enkele bedrijfshulpverleners (bhv'ers) rondlopen. Zij verlenen eerste hulp bij ongevallen, bestrijden brand, kunnen iedereen helpen evacueren en doen de communicatie met hulpverleningsorganisaties.

De werkgever heeft hierbij enkele verplichtingen. We zetten ze op een rijtje. 

Voorzieningen

De voorzieningen en mogelijkheden van de BHV-er binnen het bedrijf moeten geheel op orde zijn. Dat betekent dat het materiaal in orde is, de uitrusting, de beschikbaarheid daarvan, de geoefendheid in orde is en er de mogelijkheid tot opleiding gegeven wordt.

Lees het artikel: Wat is een bedrijfshulpverlener?

Incident

De werkgever moet ervoor zorgen dat de bhv'er binnen enkele minuten na een incident op de juiste wijze de bhv-taken (eerste hulp of brandbestrijding bijvoorbeeld) kan uitvoeren. Ook als de professionele hulporganisaties ter plaatse zijn, moet de bhv'er hen bij kunnen staan.

Risico's

Als er specifieke risico’s zijn voor de veiligheid van de werknemers en de personen in de nabije omgeving van het bedrijf, moet de bhv'er hierop berekend zijn. De werkgever moet er voor zorgen dat die persoon dan de juiste bijstand kan verlenen. Belangrijk is dat de communicatie en de afstemming met externe hulpverleningsorganisaties geheel in orde is.

Lees hier: Wat is een RI&E?

BHV-organisatie

Als werkgevers voor de uitvoering van hun bhv-taken een gezamenlijke bhv-organisatie hebben, dan moeten de afspraken over inhoud, opzet en uitvoering schriftelijk worden vastgelegd. Het mag echter nooit zo zijn dat de bedrijfshulpverlening geheel wordt uitbesteedt.

Lees hier het artikel: Wat is een bhv-plan?

Hoeveel BHV-ers moet ik hebben?

Het aantal BHV-ers verschilt per bedrijf. Houd rekening met de volgende punten: 

 • De aard, de grootte en de ligging van het bedrijf

 • De risicofactoren en de ongevallen die zich kunnen voordoen

 • Het aantal aanwezige werknemers en derden (onder derden verstaan we bijvoorbeeld leerlingen, patiënten, bezoekers, schoonmaakploegen buiten werktijd), en de tijdstippen waarop zij aanwezig zijn dan wel aanwezig plegen te zijn. Let hierbij op dat ploegendiensten en seizoenarbeid voor verschillen zorgen.

 • Het aantal personen dat bij een ongeval zichzelf niet kan beschermen

 • De tijd voordat externe professionele hulpverleningsorganisaties ter plaatse zijn

 • De organisatorische maatregelen die in het kader van de Arbowet genomen zijn.

 • De mogelijkheid om met andere bhv-organisaties samen te werken.

De bedrijfshulpverlening moet geheel schriftelijk worden vastgelegd. Belangrijk hierbij is ook dat het op begrijpelijke wijze aan iedereen binnen het bedrijf wordt uitgelegd. Dit kan met behulp van een bedrijfsnoodplan.

BHV-opleiding

Samen met de werknemers moet de werkgever zorgen dat iedereen weet wat te doen in het geval van onveilige situaties. Het is sinds 1 januari 2007 niet meer verplicht een jaarlijkse opfriscursus te volgen. Op grond van Artikel 15 van de Arbeidsomstandighedenwet geldt dat zolang een bedrijfshulpverlener nog voldoende opgeleid en uitgerust is, er geen opfriscursus gevolgd hoeft te worden. Het is aan de werkgever om dit te bepalen.

Voorbeeld van een contract Arbobeleid

Ben je op zoek naar voorbeeldcontracten voor arbozorg? Voor € 59,95 kun je via deze link een contract downloaden, met daarin:

 • Voorbeelden van een intentieverklaring van de directie I

 • Voorbeelden van een intentieverklaring van de directie II

 • Bedrijfsongevallen melden en registreren

 • Model bedrijfsnoodplan voor kleine bedrijven

 • Vragenlijst risico-inventarisatie

 • Formulier verklaring voorlichting en instructie arbo

 • De rookvrije werkplek

 • Stappenplan voor het opzetten van arbozorg in de praktijk

Wij bieden ook de herhalingscursus bedrijfshulpverlening aan, klik hier.

Wat vind je van dit artikel?