Wat is het minimumloon in 2022?

En hoe kun je het wettelijk minimumloon berekenen?

03 april 2022 2 minuten

Twee keer per jaar kan het minimumloon wijzigen, namelijk per 1 januari en per 1 juli. De bedragen zijn wettelijk vastgesteld. Minder betalen aan werknemers mag niet. Wat is het minimumloon dit jaar? Hoe kun je het minimumloon van 2022 berekenen?

De hoogte van de bedragen is deels afhankelijk van de leeftijd van de werknemer. Vanaf 15 tot en met 21 jaar lopen de bedragen op en daarna is het voor iedereen gelijk. Er zit nog wel een verschil in de duur van de werkweek. Er zijn branches waar in de cao is vastgelegd dat een werkweek bestaat uit 36, 38 of 40 uur. Voor een werknemer van 21 jaar of ouder is het uurloon lager als hij of zij een 40-urige werkweek heeft. De minimumbedragen zijn namelijk per maand vastgesteld.

Wettelijk minimumloon 2022

Alle bedragen in onderstaande overzichten zijn bruto. De netto-bedragen staan niet in de wet, dit is afhankelijk van belastingen en premies die nog op het loon ingehouden worden.

LeeftijdPer maandPer weekPer dagPer uur*
21 jaar en ouder € 1.725,00 € 398,10 € 79,62 € 9,96
20 jaar € 1.380,00 € 318,50 € 63,70 € 7,97
19 jaar € 1.035,00 € 238,85 € 47,77 € 5,98
18 jaar € 862,50 € 199,05 € 39,81 € 4,98
17 jaar € 681,40 € 157,25 € 31,45 € 3,94

bedragen bij 40-urige werkweek

Per 1 juli 2021 waren zijn de minimumlonen nog als volgt.

LeeftijdPer maandPer weekPer dagPer uur*
21 jaar en ouder € 1.701,00 € 392,55 € 78,51 € 9,82
20 jaar € 1360,80 € 314,05 € 62,81 € 7,86
19 jaar € 1020,60 € 235,55 € 47,11 € 5,89
18 jaar € 850,50 € 196,30 € 39,26 € 4,91
17 jaar € 671,90 € 155,05 € 31,01 € 3,88
16 jaar€ 586,85€ 135,45€ 27,09€ 3,39
15 jaar€ 510,30€ 117,75€ 23,55€ 2,95

bedragen bij 40-urige werkweek

Wat is het laagste salaris in Nederland per maand?

Een werknemer van 21 jaar en ouder heeft dus minimaal recht op een brutoloon van € 1725,- per maand. Bij uitbetaling per week gaat het om een minimumbedrag van € 398,10. Uurtarieven zijn niet alleen afhankelijk van leeftijd, maar ook van de duur van een werkweek:

  • Bij een 36-urige werkweek: € 11,06 per uur

  • Bij een 38-urige werkweek: € 10,48 per uur

  • Bij een 40-urige werkweek: € 9,96 per uur

Bereken zelf het minimumloon

Wil je uitrekenen wat het minimumloon is in jouw situatie? Deze bedragen kun je vinden op de website van de Rijksoverheid. Hier kun je het minimumloon berekenen. Het minimumloon is altijd uitgedrukt in brutobedragen. Je kunt als werkgever ook een nettoafspraak maken. Dat is het bruto-inkomen minus de verplichte heffingen. Maar ook dan moet het brutobedrag minimaal het wettelijk vastgestelde bedrag zijn. Het verschil tussen het bruto- en nettoloon kan per werknemer verschillen. Het is namelijk onder andere afhankelijk van de heffingskortingen waar een werknemer recht op heeft.

Controleer cao-afspraken

In de cao kunnen andere afspraken gemaakt zijn over het laagste salaris. Werkgevers met een cao kunnen verplicht zijn om hogere brutosalarissen te verstrekken. In dat geval komt het minimumloon ook dit jaar tot stand door vastgelegde afspraken in de cao.

Flexibele contracten: ook recht op het minimumloon?

Ook oproepkrachten en buitenlandse personeelsleden mogen niet minder uitgekeerd krijgen dan het minimumloon. Houd hier rekening mee bij het berekenen van het minimumloon in 2022.

Auteur

Jelle Bos

Als eindredacteur help ik ondernemers antwoorden te vinden op hun vragen. Ik doe graag onderzoek naar de meest uiteenlopende onderwerpen en zet deze om naar toegankelijke kennisartikelen. Daarbij voeg ik de ervaring en kennis die ik zelf heb opgedaan in zowel zeer grote als kleinere bedrijven.