Dit is het minimumloon in 2022

En hoe kun je het wettelijk minimumloon berekenen?

05 september 2022 3 minuten

Twee keer per jaar kan het minimumloon wijzigen, namelijk per 1 januari en per 1 juli. De bedragen zijn wettelijk vastgesteld. Wat is het minimumloon dit jaar? Hoe kun je het minimumloon van 2022 berekenen? Hoe zit het met de stijging in 2023?

De hoogte van de bedragen is deels afhankelijk van de leeftijd van de werknemer. Vanaf 15 tot en met 21 jaar lopen de bedragen op en daarna is het voor iedereen gelijk. Er zit nog wel een verschil in de duur van de werkweek. Er zijn branches waar in de cao is vastgelegd dat een werkweek bestaat uit 36, 38 of 40 uur. Voor een werknemer van 21 jaar of ouder is het uurloon lager als hij of zij een 40-urige werkweek heeft. De minimumbedragen zijn namelijk per maand vastgesteld.

Wettelijk minimumloon per 1 juli 2022

Alle bedragen in onderstaande overzichten zijn bruto. De netto-bedragen staan niet in de wet, dit is afhankelijk van belastingen en premies die nog op het loon ingehouden worden.

LeeftijdPer maandPer weekPer dagPer uur*
21 jaar en ouder € 1.756,20 € 405,30 € 81,06 € 10,14
20 jaar € 1404,95 € 324,25 € 64,85 € 8,11
19 jaar € 1053,70 € 243,20 € 48,64 € 6,08
18 jaar € 878,10 € 202,65 € 40,53 € 5,07
17 jaar € 693,70 € 160,10 € 32,02 € 4,01
16 jaar€ 605,90€ 139,85€ 27,97€ 3,50
15 jaar€ 526,85€ 121,60€ 24,32€ 3,04

bedragen bij 40-urige werkweek

Per 1 januari 2022 waren de minimumlonen als volgt.

LeeftijdPer maandPer weekPer dagPer uur*
21 jaar en ouder € 1.725,00 € 398,10 € 79,62 € 9,96
20 jaar € 1.380,00 € 318,50 € 63,70 € 7,97
19 jaar € 1.035,00 € 238,85 € 47,77 € 5,98
18 jaar € 862,50 € 199,05 € 39,81 € 4,98
17 jaar € 681,40 € 157,25 € 31,45 € 3,94

bedragen bij 40-urige werkweek

Wat is het laagste salaris in Nederland per maand?

Een werknemer van 21 jaar en ouder heeft per 1 juli 2022 dus minimaal recht op een brutoloon van € 1726,20- per maand. Bij uitbetaling per week gaat het om een minimumbedrag van € 405,30. Uurtarieven zijn niet alleen afhankelijk van leeftijd, maar ook van de duur van een werkweek:

  • Bij een 36-urige werkweek: € 11,26 per uur

  • Bij een 38-urige werkweek: € 10,67 per uur

  • Bij een 40-urige werkweek: € 10,14 per uur

Bereken zelf het minimumloon

Wil je uitrekenen wat het minimumloon is in jouw situatie? Deze bedragen kun je vinden op de website van de Rijksoverheid. Hier kun je het minimumloon berekenen. Het minimumloon is altijd uitgedrukt in brutobedragen. Je kunt als werkgever ook een nettoafspraak maken. Dat is het bruto-inkomen minus de verplichte heffingen. Maar ook dan moet het brutobedrag minimaal het wettelijk vastgestelde bedrag zijn. Het verschil tussen het bruto- en nettoloon kan per werknemer verschillen. Het is namelijk onder andere afhankelijk van de heffingskortingen waar een werknemer recht op heeft.

Controleer cao-afspraken

In de cao kunnen andere afspraken gemaakt zijn over het laagste salaris. Werkgevers met een cao kunnen verplicht zijn om hogere brutosalarissen te verstrekken. In dat geval komt het minimumloon ook dit jaar tot stand door vastgelegde afspraken in de cao.

Flexibele contracten: ook recht op het minimumloon?

Ook oproepkrachten en buitenlandse personeelsleden mogen niet minder uitgekeerd krijgen dan het minimumloon. Houd hier rekening mee bij het berekenen van het minimumloon in 2022.

Extra stijging minimumloon vanaf 2023

In de Voorjaarsnota had het kabinet besloten dat het minimumloon vanaf januari 2023 extra zou stijgen: 7,5% verdeeld over 3 jaarlijkse stappen van 2,5%. Per 1 januari 2025 zou het minimumloon dus 7,5% gestegen zijn. Maar naar alle waarschijnlijkheid is dat niet genoeg. Vandaar dat er het kabinet verdere plannen voorbereid heeft.

Uit gelekte informatie blijkt dat het minimumloon nog harder gaat stijgen dan de aangekondigde 7,5% verspreid over 3 jaar: het minimumloon zal volgens die informatie per 1 januari 2023 in één keer met 10% stijgen. Gekoppelde uitkeringen als de AOW, bijstand en Wajong stijgen mee.

De reden hiervoor is vooral dat de koopkracht van mensen met lage inkomens snel vergroot moet worden gezien de huidige inflatie in Nederland. De loonstijging bestond uit drie jaarlijkse stappen en zou uiteindelijk 7,5% bedragen. Maar naar verwachting zal het minimumloon per 2023 dus in één keer met 10% stijgen.

Wettelijk minimumuurloon per 1 januari 2024

Daarnaast wordt er een minimumuurloon ingevoerd. Momenteel wordt het minimum op maandbasis vastgesteld. Maar iemand die 40 uur per week werkt verdient daarmee per uur minder dan een werknemer met een 36-urige werkweek. Per 1 januari 2024 verandert dit. Ongeacht hoeveel uur een werknemer in de week werkt, het minimumuurloon is dan hetzelfde. Daarmee wordt het verschil opgeheven en leidt een langere werkweek (meer uren) automatisch tot een hoger maandloon.

Auteur

Jelle Bos

Als eindredacteur help ik ondernemers antwoorden te vinden op hun vragen. Ik doe graag onderzoek naar de meest uiteenlopende onderwerpen en zet deze om naar toegankelijke kennisartikelen. Daarbij voeg ik de ervaring en kennis die ik zelf heb opgedaan in zowel zeer grote als kleinere bedrijven.