Zwangerschapsverlof medewerker: hier let je op

Wat zijn de regels als ik een zwangere medewerker heb?

02 april 2020 5 minuten

Als ondernemer is de kans groot dat je te maken krijgt met zwangere medewerkers. Hoe ga je daar nu mee om? Welke procedures moet je volgen bij het UWV? In dit artikel meer over deze onderwerpen.

Melden verlof

Het verlof begint tussen de zes en vier weken voor de dag na de verwachte bevallingsdatum en eindigt minimaal tien weken na de bevalling van je werknemer. Denk niet dat dat verlof vanzelf ingaat: Jij moet het zwangerschapsverlof voor je werknemer aanvragen bij het UWV. Vraag je werknemer daarom wanneer zij met verlof wil gaan en doe de aanvraag bij het UWV tussen twee en vier weken voor het begin van het verlof. 

Tip: Digitaal melding doen

Doe snel en digitaal de verlofmelding via het UWV. Je vindt deze in het Werkgeversportaal van het UWV. Als de door jou ingevoerde gegevens kloppen, krijg je een ontvangstbevestiging. Vier weken na de aanvraag krijgt je werknemer een brief over de uitkering.

Andere bevallingsdatum

Natuurlijk is een zwangerschap niet helemaal uit te tekenen. De kans dat je werknemer vroeger of later dan de berekende datum bevalt, is heel aanwezig. Wat zijn de gevolgen voor het verlof?

  • Zeer vroege bevalling: Bevalt je medewerker nog voor haar verlofperiode? Dan gaat haar verlofperiode in op de dag ná de bevalling. Deze duurt vanaf dat moment zestien weken. 

  • Vroege bevalling: Bevalt je medewerker een paar weken voor de vooraf de berekende bevallingsdatum? Dan blijft het recht op zestien weken verlof gelden. Dus bevalt je medewerker al na drie weken verlof, dan heeft ze daarna nog recht op dertien weken verlof. 

  • Late bevalling: Als je medewerker later dan de uitgerekende datum bevalt, heeft ze recht op een langer verlof. De periode na de bevalling moet namelijk sowieso tien weken zijn. Dus is ze zes weken voor de berekende datum met verlof gegaan, maar bevalt ze pas in de achtste week van haar verlof, dan heeft ze in totaal achttien weken zwangerschapsverlof.

Chantal Evers is eigenaar van interimbureau Four Months met 2 medewerkers en heeft de ervaring dat werknemers regelmatig later terugkomen dan gepland. "Bijvoorbeeld omdat diegene een week later bevalt. Een werknemer die eerder stopt met werken, dat zie je níet zo vaak. Ik heb het een keer meegemaakt toen één van mijn mensen een tweeling kreeg. Zo’n zwangerschap is tegen het einde lichamelijk extra zwaar.” Roeland Hartman, advocaat arbeidsrecht en partner bij Legal experience, voegt daaraan toe: “In het meest ongunstige geval ben je je werknemer achttien weken kwijt aan verlof. Nog langer zou theoretisch kunnen, als de werknemer meer dan twee weken na de geplande bevallingsdatum bevalt, maar in de praktijk komt dit zelden voor.”

Ziek

Is je werknemer ziek tijdens haar zwangerschap? Dat kan invloed hebben op de duur van het verlof en op de Zwangerschapsuitkering.

  • Ziekte tot zes weken voor het verlof en ziekte na het verlof hebben geen invloed op het zwangerschapsverlof. Als de ziekte gevolg van de zwangerschap of bevalling is, heeft je werknemer recht op een Ziektewet-uitkering. Ze krijgt dan 100 procent van het salaris vergoed, voor een periode van maximaal twee jaar. Staat de ziekte los van de zwangerschap en bevalling, dan moet je het loon doorbetalen volgens de ‘normale’ regels: minimaal 70 procent van haar salaris, tot maximaal twee jaar. 

  • Ziekte in de zes tot vier weken voor bevallingsdatum wordt wél van het zwangerschapsverlof afgetrokken als dat nog niet is begonnen. 

Je werknemer krijgt geen Ziektewet-uitkering, maar een zwangerschapsuitkering.

Daniëlle Kleyheeg, eigenaar van detacheringsorganisatie i4talent met 75 medewerkers, adviseert: “Een van mijn werknemers zou over een paar weken met zwangerschapsverlof gaan, maar is tijdens haar vakantie ziek geworden. Zij zal tot haar verlof niet terugkomen op kantoor. Houd rekening met zo’n situatie en informeer bij je zwangere werknemer regelmatig hoe het gaat. ‘Loopt je zwangerschap voorspoedig?’ Als iemand kwakkelt, kun je de overdracht voor de zekerheid naar voren schuiven.’”

Tip: Verzuimmelder

Gemakkelijk de ziekmelding van je zwangere werknemer doen? Dat kan met de verzuimmelder van het UWV. Je logt online in op het werkgeversportaal, waarna je met deze tool ziekmeldingen kunt doen en beheren.

Zwangerschaps- en bevallingsuitkering uitbetalen

In principe betaalt het UWV de zwangerschapsuitkering aan jou, zodat jij het kunt verrekenen met het salaris van je medewerker als haar dienstverband doorloopt tijdens haar zwangerschap. Je kunt bij het UWV ook aangeven dat je liever hebt dat het rechtstreeks naar je medewerker gaat, bijvoorbeeld omdat het contract van je medewerker afloopt tijdens haar zwangerschap en je het niet wil verlengen.

De zwangerschapsuitkering is meestal gelijk aan 100 procent van het dagloon. Het dagloon is het gemiddelde loon van het voorliggende jaar bij de laatste werkgever. Duurt het dienstverband korter dan een jaar, dan wordt er een gemiddelde berekend over de duur van het dienstverband. Hieraan zit een maximum van 195,96 euro. Verdient je werknemer normaalgesproken méér dan dit bedrag, dan moet je dit bedrag aanvullen tot 100 procent van het loon.

Vervanging

Aangezien je het zestien weken met een werknemer minder moet doen, en de werkzaamheden van je werknemer waarschijnlijk gewoon moeten doorlopen, is het aan jou om vervanging te regelen. Overleg voordat je vervanging gaat zoeken met je zwangere medewerker en haar collega’s over de taken die straks blijven liggen: is er intern iemand die het kan oppakken? Voor welke taken kun je beter een extra kracht inhuren?

Chantal Evers, eigenaar van interimbureau Four Months met 2 medewerkers, is gespecialiseerd in de vervanging van zwangerschappen. Zij weet: “Een vervanger zoeken voor zwangerschapsverlof is héél anders dan een tijdelijke kracht die je inzet voor een apart project. Bij een verlof moet je op ‘de winkel’ passen: projecten afmaken die iemand anders is begonnen en nieuwe projecten starten die je niet afmaakt. Kies een vervanger die dat kan.”

Tip: Zwangerschapsverklaring

De uitgerekende datum van je werknemer staat op haar zwangerschapsverklaring. Bewaar deze minimaal een jaar. Het UWV kan er achteraf naar vragen ter controle.

Zwangerschapsverlof tweeling/meerling

Is je medewerker zwanger van meerdere kinderen tegelijk? Dan heeft ze recht op meerlingenverlof. Dit wil zeggen dat ze vier weken extra zwangerschapsverlof krijgt dan iemand die maar één kind krijgt. Een zwangerschap van een meerling is nu eenmaal vaak zwaarder dan wanneer het gaat om één kindje.

Sinds 1 april 2018 hebben vrouwen die zwanger zijn van een meerling recht op minstens 20 weken verlof, verdeeld over standaard 10 weken zwangerschapsverlof en 10 weken bevallingsverlof. Je medewerker bepaalt zelf wanneer het zwangerschapsverlof ingaat, ergens tussen de 10 en 8 weken voor de dag na de uitgerekende datum. 

  • Je medewerker is dan 30 tot 32 weken zwanger. Deze twee weken worden ook wel de flexibiliseringsperiode genoemd. 

  • Als je medewerker in de flexibiliseringsperiode doorwerkt, worden deze dagen opgeteld bij het bevallingsverlof. Bij een meerling is het bevallingsverlof minstens tien weken.

Let op: worden de kinderen eerder geboren? Dan wordt het resterende zwangerschapsverlof opgeteld bij het bevallingsverlof. In totaal krijgt je medewerker dus altijd 20 weken verlof.

Hoe regel je zwangerschapsverlof bij een tweeling (of meerling)?

Als werkgever hoef je dit verlof voor een meerling niet zelf te betalen. Het UWV zorgt ervoor dat het loon van je medewerker 100% wordt doorbetaald. Hier moet je wel iets voor regelen. Vraag aan je medewerker om uiterlijk drie weken van tevoren aan te geven wanneer het zwangerschapsverlof in moet gaan. Ze regelt hiervoor een zwangerschapsverklaring van de dokter of verloskundige. 

Vervolgens vraag jij als werkgever de uitkering bij het UWV aan. Deze wordt binnen vier weken (al dan niet) toegekend. Belangrijk om te weten: het is gebruikelijk om de uitkering over te laten maken naar jou als werkgever. Je betaalt het loon dus eigenlijk gewoon door. Als je medewerker uit dienst gaat na het verlof, kan het juist handig zijn om de uitkering direct te laten overmaken naar de medewerker.

Auteur

Lenneke Arts