Derde steunpakket, wat betekent het voor mij?

Alle maatregelen op een rijtje

28 augustus 2020 27 september 2021

Na de eerdere steunpakketten in maart en mei werd op vrijdag 28 augustus 2020 een derde steunpakket met coronamaatregelen voor ondernemers bekend gemaakt. De nadruk lag op steun, herstel en investeren. Wat waren alle maatregelen?

Update: per 1 oktober 2021 zijn alle hieronder genoemde steunmaatregelen vervallen. Enkele krediet- en belastingmaatregelen lopen nog door tot eind 2021.

Het derde steunpakket hield beter rekening met verschillen tussen bedrijven en was gericht op de overgang naar de nieuwe realiteit. Naast de in dit artikel genoemde maatregelen voor ondernemers, bevatte het pakket een aanvullend sociaal pakket, waarin de nadruk lag op de overstap van het huidige werk naar nieuw toekomstbestendig werk. 

Verlenging NOW

De Noodmaatregel Overbrugging voor Werkbehoud (NOW) wordt verlengd met negen maanden, tot en met juni 2021. Elke drie maanden zal de maatregel versoepelen. De NOW 3.0 kun je tot en met 13 december aanvragen en geldt met terugwerkende kracht vanaf 1 oktober. Voor het gebruiken van NOW 3.0 maakt het niet uit of je aanspraak hebt gemaakt op NOW 1.0 of 2.0. Voor elk tijdvak kun je kiezen of je een aanvraag doet. Net als bij NOW 1.0 en 2.0 krijg je 80 procent van het subsidiebedrag meteen en de overige 20 procent bij de vaststelling achteraf. De vaststelling van de NOW 3.0 is pas na de drie tijdvakken, dus in de zomer van 2021.  

Tijdvak 1: 1 oktober 2020 tot en met 31 december 2020

In het eerste tijdvak krijg je subsidie voor 80 procent van de loonsom, bij een omzetverlies van 100 procent. In NOW 1.0 en NOW 2.0 was dit maximaal 90 procent van de loonsom. Bij een lager omzetverlies is de subsidie 80 procent van het omzetverlies. Heb je bijvoorbeeld 50 procent omzetverlies? Dan is de subsidie in dit eerste tijdvak 40 procent van de loonsom. Dat zou in NOW 1.0 en NOW 2.0 dus 45 procent zijn.

De maximaal tien procent van de loonsom die je nu minder ontvangt als tegemoetkoming, wordt ingezet voor (om)scholing van de medewerkers. Er wordt nog bekend gemaakt hoe dit eruit gaat zien. Ook nieuw bij de NOW 3.0 is het vrijstellingspercentage. Dit houdt in dat je in het eerste tijdvak 10 procent in loonsom kunt dalen, zonder gevolgen voor de hoogte van de tegemoetkoming. Dit gebeurt bijvoorbeeld door natuurlijk verloop van personeel, door ontslag of door je werknemers een (tijdelijke) daling in loon te vragen (vrijwillig loonoffer). De boete die je in NOW 1.0 en NOW 2.0 kreeg voor bedrijfseconomisch ontslag, vervalt.

Tijdvak 2: 1 januari 2021 tot en met 31 maart 2020

In het tweede tijdvak zou de subsidie worden versoberd, vanwege de maatregelen in de tweede golf is de tegemoetkoming in het tweede tijdvak hetzelfde als in het eerste tijdvak.

Tijdvak 3: 1 april 2021 tot en met 30 juni 2020

In het derde tijdvak wordt de subsidie waarschijnlijk wel versoberd, daar is nu nog geen informatie van bekend. Zodra er meer bekend is, wordt dit artikel geüpdate.

Verlenging Tozo

Ook de Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers (Tozo) wordt met negen maanden verlengd en in fases aangepast. Vanaf 1 oktober 2020 komt er een vermogenstoets op beschikbare middelen. Dat houdt in dat als je meer dan € 46.250 aan direct beschikbaar geld hebt (contant geld, spaarsaldo, aandelen, obligaties etc.), je niet meer in aanmerking komt. Vermogen in je woning of bedrijfspand, machines, voorraden en je pensioen tellen hiervoor niet mee. 

Vanaf 1 januari 2021 komt er voor zelfstandigen ondersteuning vanuit de gemeente om weer aan de slag te gaan, als zzp’er of in loondienst. De precieze invulling hiervan wordt nog bekend gemaakt en zal om coaching, advies en scholing gaan. Vanaf 1 juli 2021 is het Besluit bijstandsverlening zelfstandigen (Bbz) weer van toepassing, in plaats van de Tozo. 

Verlenging TVL

De Tegemoetkoming Vaste Lasten (TVL) wordt verlengd en het maximale subsidiebedrag wordt verhoogd naar € 90.000 per drie maanden. In de eerste TVL is het maximum € 50.000 voor vier maanden. In het huidige kwartaal, 1 oktober 2020 tot en met 31 december 2020, kom je in aanmerking met een omzetverlies van 30 procent of meer. Dit geldt ook voor kwartaal 1 van 2021. Vanaf 1 april 2021 zal er waarschijnlijk wel een verhoging zijn. . De andere voorwaarden van de TVL veranderen niet. 

Op 27 oktober is een verruiming van de TVL aangekondigd voor het huidige kwartaal, de tegemoetkoming is nu voor alle ondernemers aan te vragen. De eis van de juiste SBI-code is dus losgelaten. Dat geldt ook voor kwartaal 1 van 2020.

Kredietmaatregelen

De kredietregelingen uit de eerdere noodpakketten worden verlengd. Het gaat hier om:

De Corona Overbruggingslening liep af op 1 oktober 2020. 

Belastingmaatregelen

Je kon tot 1 oktober 2020 belastinguitstel aanvragen, het uitstel loopt tot uiterlijk 31 december 2020. Je krijgt vervolgens twee jaar de tijd (tot en met 31 december 2022) om de opgebouwde belastingschuld af te lossen. De invorderingsrente blijft nog op 0,01 procent tot en met 31 december 2021. De belastingrente (als je te laat, niet of onjuist aangifte doet) gaat wel weer naar 4 procent, dus je moet wel op tijd aangifte doen. 

Branchespecifieke steun

Een aantal branches zijn door corona extra hard geraakt. Hiervoor zijn in het derde steunpakket specifieke maatregelen genomen. Dit geldt bijvoorbeeld voor de cultuursector (een aanvullend cultuurpakket), de landelijke publieke omroep, dierentuinen, de evenementenbranche en de reisbranche. 

Nieuwe maatregelen gericht op investeringen

Om de economie weer een boost te geven zijn investeringen nodig. Daarom worden overheidsinvesteringen naar voren gehaald (bijvoorbeeld voor woningbouw) en komen er maatregelen om investeringen van bedrijven te stimuleren. Deze zijn op Prinsjesdag (dinsdag 15 september 2020) gepresenteerd. De vermogenspositie van bedrijven wordt opgekrikt via een herkapitalisatiefonds en er wordt geïnvesteerd in startups en scale-ups, onder andere via extra kapitaal voor de ROM’s (Regionale OntwikkelingsMaatschappijen). 

Auteur

Evelien Mulder

Als content marketeer help ik onze partners met het bereiken van onze doelgroep: ondernemers. Eigenlijk creëer ik een win-win-win-situatie: wij bieden de ondernemer gratis relevante content, zoals een kennisartikel, whitepaper of bedrijfsscan. Deze content wordt gesponsord door een partner, die hiermee ondernemers bereikt. De derde win? Ik draag bij aan onze missie: Verhalen maken die verbinden. Ik ben begonnen bij MKBSD als ondernemerssupporter, ik ondersteunde ondernemers via onze verschillende platformen. Door deze ervaring weet ik precies welke uitdagingen, problemen en kansen ondernemers in hun dagelijks ondernemersleven tegenkomen. Sinds 2017 werk ik bij MKBSD & content marketing bureau Agency No9 als content marketeer.