De European Green Deal

Op weg naar een moderne, groene Europese economie

05 juli 2021

De Europese Commissie heeft een ambitieus plan: het eerste continent worden dat helemaal klimaatneutraal is. De doelstellingen zijn vastgelegd in de European Green Deal. Wat houdt deze deal in? En hoe kun je als ondernemer goed meebewegen met deze groene Deal?

Wat is de European Green Deal?

De European Green Deal is een reeks beleidsafspraken die de commissie Von der Leyen heeft opgesteld als een groeistrategie voor de EU. Dankzij de Europese Green Deal moet de EU in relatief korte tijd veranderen in een klimaatneutrale, welvarende economie. 

De gemaakte afspraken zijn bedoeld ter ondersteuning van de klimaatdoelen die waren opgesteld voor 2030 en 2050. Het leek er namelijk op dat die klimaatdoelen bij lange na niet gehaald zouden worden. Vandaar dat de Europese Raad een commissie samenstelde die moest komen met: een routekaart naar een klimaatneutraal Europa in 2050.

Actieplan

De European Green Deal voorziet in een actieplan om over te stappen op een schone, circulaire economie met een netto-uitstoot van nul. Dit kan onder andere bereikt worden door hulpbronnen effectiever te gebruiken en de uitstoot van broeikasgassen drastisch te verminderen en te compenseren. Daarnaast legt deze Green Deal de basis voor het herstel van de biodiversiteit en het terugdringen van vervuiling in de EU.

European Green Deal voor bedrijven

In Nederland is de European Green Deal goed ontvangen door ondernemers. Duurzaam ondernemen is iets dat door veel ondernemers serieus genomen wordt. Doordat Europa graag ziet dat bedrijven overstappen op een milieuvriendelijke bedrijfsvoering, liggen er kansen om nu de transitie te maken. Je kunt daarbij denken aan:

 • Investeren in milieuvriendelijke technologie

 • Innovatie voor bedrijven

 • Schone vormen van vervoer

 • Vrij van CO2-uitstoot

 • Efficiënter gebruik van energie in gebouwen

 • Internationale samenwerking voor wereldwijde verbetering milieunormen

Vanuit de overheid zijn er verschillende regelingen om bedrijven te helpen duurzamer te worden en hun CO2-voetafdruk te verkleinen, onder meer:

Rechtvaardige transitie naar groene economie

De transitie naar een groene economie kost geld. Maar bovendien lijken de kansen voor bedrijven niet altijd even rechtvaardig. Een bedrijf dat een fossiele brandstof zoals steenkool uit de grond haalt, ziet de bron van inkomsten opdrogen als het daarmee zou stoppen.

Vandaar dat er in de Green Deal geld is vrijgemaakt om dit soort sectoren tegemoet te komen. Dit wordt het ‘mechanisme voor een rechtvaardige transitie’ genoemd. In essentie is dit een financiering om de sociale en economische gevolgen van de transitie naar een groene economie succesvol te laten verlopen. 

In totaal is er in de periode 2021-2027 zo’n 100 miljard euro vrijgemaakt om de getroffen sectoren te helpen. De Europese Commissie hoopt dat de Green Deal hiermee ook op meer steun zal kunnen rekenen.

Beleidsgebieden

De Europese Green Deal heeft gevolgen voor meerdere sectoren. Vandaar dat er in de deal onderscheid gemaakt wordt tussen verschillende beleidsgebieden:

 • Biodiversiteit

 • Van boer tot bord

 • Duurzame landbouw

 • Schone energie

 • Duurzame industrie

 • Bouwen en renoveren

 • Duurzame mobiliteit

 • Beëindiging van verontreiniging

 • Klimaatactie

Het is duidelijk dat bijna alle ondernemers te maken krijgen met de effecten van de Europese Green Deal. Tijd dus om na te denken over de vraag hoe jij als ondernemer in de toekomst de transitie kunt maken naar groen ondernemen.

Transitie naar groen ondernemen

Het is duidelijk waar Europa naartoe wil: naar een winstgevende economie die helemaal groen is. En dat het liefst zo snel mogelijk. Vandaar dat steeds meer ondernemers plannen maken om hun bedrijfsbeleid hierop af te stemmen en maatschappelijk verantwoord gaan ondernemen

Niet alleen omdat het een noodzakelijke stap is voor een duurzame toekomst, maar ook omdat er nu volop kansen zijn, zelfs voor bedrijven die een product hebben dat in de kern niet duurzaam is. De European Green Deal geeft iedereen de kans mee te groeien naar een groene economie.

Auteur

Job Jansen

Als freelance tekstschrijver en SEO-adviseur heb ik bijna dagelijks contact met bedrijven. Over de jaren heen heb ik samengewerkt met talloze inspirerende ondernemers, waardoor ik veel affiniteit heb gekregen met mkb’ers. Vanuit die ervaring probeer ik als redacteur bij MKB Servicedesk elke keer artikelen te schrijven waar ondernemers echt iets aan hebben.