Startersaftrek 2022 voor ondernemers

Zo voldoe je aan de voorwaarden voor belastingvoordelen

20 juli 2020 24 januari 2022

Als ondernemer kun je gebruik maken van verschillende belastingvoordelen. De startersaftrek is daar een bijzondere in. Hoe ziet die eruit in 2022 en hoe maak je er gebruik van?

Startersaftrek zzp

Startende eenmanszaken (zzp), vof's of maatschappen kunnen gebruik maken van een extra belastingvoordeel. Je kunt dit voordeel maximaal 3 keer toepassen in de eerste 5 jaar na de start van je onderneming. De aftrek is in het leven geroepen om het de eerste jaren belastingtechnisch aantrekkelijk te maken voor startende ondernemers. 

Wat is startersaftrek?

De startersaftrek staat niet op zichzelf, maar is een tijdelijke verhoging van de zelfstandigenaftrek. Het samengestelde bedrag pas je toe als aftrekpost op de belastbare winst. Daarmee wordt het winstbedrag lager en betaal je minder belasting.

Ook in 2022 is de startersaftrek vastgesteld op € 2.123. Die komt bovenop de € 6.310 voor de zelfstandigenaftrek. Het bedrag van de startersaftrek blijft voorlopig hetzelfde, maar de zelfstandigenaftrek wordt jaarlijks afgebouwd. 

Let op: je moet wel aan enkele voorwaarden voldoen. 

Startersaftrek en het urencriterium

Één van de voorwaarden is dat je minstens 1.225 uur aan je bedrijf besteedt in het betreffende jaar. Dit wordt het urencriterium genoemd. 

Deze drempel blijft even hoog wanneer je ook start in het jaar. Het mag niet naar rato berekend worden. Dit wil zeggen dat je nog steeds 1.225 uur aan je onderneming moet besteden om in aanmerking te komen voor de startersaftrek.

Startersaftrek 2022 berekenen

Startersaftrek 2021 berekenen

De overheid heeft in 2021 het urencriterium versoepeld vanwege de coronacrisis. Dat betekent dat je in de periode 1 januari t/m 30 juni 2021 24 uur per week mag noteren, ook al heb je die uren niet werkelijk besteed aan je bedrijf.

Voorwaarden startersaftrek

De voorwaarden voor gebruik van de startersaftrek zijn: 

  1. Je voldoet aan de voorwaarden van de zelfstandigenaftrek

  2. Je was in 1 of meer van de 5 vorige jaren geen ondernemer

  3. Je hebt in die periode maximaal 2 keer de zelfstandigenaftrek toegepast

  4. Er is geen sprake van geruisloze terugkeer uit een bv in de afgelopen 5 jaar.

Hoe vraag je startersaftrek aan?

Het toepassen van aftrekposten doe je tijdens de inkomstenbelasting aangifte. Je hoeft dit niet apart aan te vragen. Tijdens het aangifteproces bij het onderdeel 'Ondernemersaftrek' worden de benodigde vragen gesteld en wordt de startersaftrek - samen met de zelfstandigenaftrek - automatisch toepast en afgetrokken van je winst.

Startersaftrek bij arbeidsongeschiktheid

De regeling zit anders in elkaar als je arbeidsongeschikt bent verklaard en zelf een bedrijf runt. Nog steeds zijn dezelfde voorwaarden van toepassing in combinatie met het recht op een Arbeidsongeschiktheidsuitkering, zoals de WIA, WAO, Waz, Wajong of andere arbeidsongeschiktheidsregeling. De bedragen die je mag aftrekken wijken wel af:

  • € 12.000 bij de eerste keer startersaftrek

  • € 8.000 bij de tweede keer startersaftrek

  • € 4.000 bij de derde en laatste keer startersaftrek

Hoeveel jaar startersaftrek

De startersaftrek mag drie keer worden toegepast in de eerste vijf jaar van je onderneming. 

Zo kan het gebeuren dat je in je eerste twee jaar geen ondernemer voor de inkomstenbelasting was, maar in de drie daarna wel. Je krijgt dan over de laatste drie jaar startersaftrek.

Startersaftrek doorschuiven

Belangrijk om te weten: startersaftrek doorschuiven mag niet. Dit betekent dat je niet alleen gebruik mag maken van de zelfstandigenaftrek, wanneer je ook recht hebt op de startersaftrek - en vice versa.

Het kan voorkomen dat het totaal van deze aftrekposten hoger is dan de winst die je dat jaar maakt. De zelfstandigenaftrek zal nooit hoger zijn dan de winst, maar bij startersaftrek is dit niet het geval. Je maakt dus verlies als de aftrekposten samen hoger zijn dan de winst. Het verlies kun je verrekenen met andere inkomsten, of als je die niet hebt met andere belastingjaren waarin wel winst is gemaakt. 

Auteur

Jelle Bos

Als eindredacteur help ik ondernemers antwoorden te vinden op hun vragen. Ik doe graag onderzoek naar de meest uiteenlopende onderwerpen en zet deze om naar toegankelijke kennisartikelen. Daarbij voeg ik de ervaring en kennis die ik zelf heb opgedaan in zowel zeer grote als kleinere bedrijven.