Ontslagvergoeding berekenen

En hoe zit het met transitievergoeding?

30 maart 2021

Als werkgever kun je in de situatie terecht komen dat je een medewerker ontslagvergoeding betaalt. Een transitievergoeding is daar vaak onderdeel van. Hoe bereken je de ontslagvergoeding? En wat is het verschil met een transitievergoeding?

Wat is een ontslagvergoeding?

Strikt gezien komt alleen bij ontslag met wederzijds goedvinden de ontslagvergoeding ter sprake. Omdat er officieel geen sprake is van ontslag heeft de werknemer geen recht op een transitievergoeding. Maar om een ontslagprocedure via de rechter of het UWV te vermijden, wordt er wel een ontslagvergoeding uitgekeerd en kunnen de wegen op een nette manier scheiden.

De ontslagvergoeding bestaat vaak minimaal uit hetzelfde bedrag van een transitievergoeding bij ontslag, aangevuld met een eventuele extra vergoeding (afkoopsom)

Ontslagvergoeding berekenen

Om de hoogte van de ontslagvergoeding vast te stellen gebruik je onze tool waarmee je de transitievergoeding berekent. Dit bedrag verhoog je met de afkoopsom.

Is er een maximale hoogte ontslagvergoeding?

Afhankelijk van de situatie kan er een afkoopsom bovenop de transitievergoeding betaald worden. Hoewel de transitievergoeding een maximum kent - € 84.000 in 2021 of een jaarsalaris als die hoger is dan € 84.000 - kan de ontslagvergoeding dus hoger uitvallen.

Verschil ontslagvergoeding en transitievergoeding

De termen worden door elkaar gebruikt, maar wettelijk gezien is alleen de transitievergoeding vastgelegd. 

Transitievergoeding

Als je een werknemer ontslaat ben je verplicht een transitievergoeding te betalen. Ook als een (tijdelijk of nul-uren-) contract afloopt of niet verlengd wordt, ben je als werkgever verplicht dit bedrag te vergoeden. Zelfs als je werknemer ontslag neemt omdat je als werkgever ernstig nalatig bent geweest, komt de transitievergoeding in beeld.

De transitievergoeding is wettelijk vastgesteld in de Wet Arbeidsmarkt in Balans. In deze wet zijn regels rond arbeidscontracten en ontslag geregeld. Zo is sinds 2020 vastgelegd dat elke werknemer vanaf de 1e werkdag recht heeft op transitievergoeding als hij ontslagen wordt. 

Lees meer over transitievergoeding berekenen, en in welke situaties dit van toepassing is.

Ontslagvergoeding

Een ontslagvergoeding is alleen van toepassing bij ontslag met wederzijds goedvinden. In die situaties wordt de transitievergoeding aangehouden om de hoogte van de vergoeding vast te stellen. 

Auteur

Jelle Bos

Als eindredacteur help ik ondernemers antwoorden te vinden op hun vragen. Ik doe graag onderzoek naar de meest uiteenlopende onderwerpen en zet deze om naar toegankelijke kennisartikelen. Daarbij voeg ik de ervaring en kennis die ik zelf heb opgedaan in zowel zeer grote als kleinere bedrijven.