Extra regelgeving transitievergoeding

Vanaf de eerste werkdag bestaan er nu rechten

02 maart 2020

Bij ontslag bestaat er recht op een ontslagvergoeding, ook wel transitievergoeding genoemd. Er mogen bepaalde kosten in mindering worden gebracht op de vergoeding, zoals kosten voor een opleiding. Hier zijn aanvullende regels voor, zoals dat je werknemer hier vooraf mee moet instemmen.

E-book Eerste hulp bij juridische zaken

Het ontslagrecht is afkomstig uit de Wet werk en zekerheid. In aanvulling daarop is er regelgeving met uitwerkingen van maatregelen, onder andere over de transitievergoeding en kosten in mindering brengen op de transitievergoeding.

Wat zijn de regels voor de transitievergoeding?

Sinds 1 januari 2020 heeft een werknemer vanaf de eerste werkdag recht op een transitievergoeding bij onvrijwillig ontslag. Deze bedraagt een derde van het maandsalaris per gewerkt jaar. De vergoeding is gemaximeerd op €83.000 of op één jaarsalaris als deze hoger is.

Transitievergoeding berekenen? Check onze tool.

Welke componenten mag je meenemen als salaris?

Het gaat om het bruto inkomen inclusief vakantiegeld. Ook een vaste eindejaarsuitkering telt uiteraard mee, maar er zijn meer inkomensbestanddelen die mee worden gerekend, namelijk:

 • Overwerktoeslag

 • Ploegentoeslag

 • Bonussen

 • Variabele eindejaarsuitkeringen

 • Winstuitkeringen

Is er sprake van ontslag met wederzijds goedvinden? Lees het artikel over Ontslagvergoeding berekenen.

Welke kosten mogen worden afgetrokken van de transitievergoeding?

Bijvoorbeeld kosten met betrekking tot outplacement en bijscholing kunnen worden afgetrokken van de transitievergoeding. Maar ook het doorbetalen van het inkomen tijdens een periode dat de werknemer is vrijgesteld van werk. De kosten moeten wel zijn gemaakt in verband met het aanstaande ontslag.

Wat zijn de voorwaarden voor het verrekenen van kosten?

Wettelijk is vastgelegd wat de voorwaarden zijn voor het mogen verrekenen van kosten met de transitievergoeding. Het gaat om de volgende voorwaarden:

 • De kosten zijn door de werkgever niet ergens anders te verhalen.

 • Een werkgever mag alleen kosten verrekenen die betrekking hebben op de periode waarover de transitievergoeding is opgebouwd.

 • De kosten zijn redelijk uitgaande van het doel waarvoor de kosten gemaakt zijn.

 • Onder normale omstandigheden mag een werkgever geen loonkosten verhalen op de transitievergoeding. Een uitzondering is als de werkgever met de werknemer een langere opzegtermijn heeft afgesproken.

 • De kosten zijn ook echt gemaakt voor de ontslagen werknemer.

 • De werknemer heeft schriftelijk ingestemd met het verhalen van de kosten

 • De werkgever moet de kosten specificeren en de werknemer erover informeren.

Verrekening van scholingskosten worden uitgebreid

In de loop van 2020 komt er vermoedelijk een ruimere mogelijkheid om scholingskosten te verrekenen met de transitievergoeding. Tot op heden mag het bij het verrekenen alleen gaan om scholingskosten die zijn gemaakt voor het vergroten van de inzetbaarheid van de werknemer buiten het eigen bedrijf. Het gaat in de toekomst mogelijk ook om scholingskosten om een werknemer klaar te stomen voor een functie binnen het eigen bedrijf. 

De transitievergoeding in termijnen uitkeren mag

Als het voor de werkgever niet mogelijk is om de vergoeding in één keer uit te betalen, is betalen in termijnen mogelijk. Het gaat wel om een maximale periode van zes maanden. Na een half jaar moet het volledige bedrag dus zijn uitbetaald. De werkgever is in dat geval wel wettelijke rente verschuldigd. 

Heeft ziekte invloed op de transitievergoeding?

Nee, ziekte heeft geen invloed op de hoogte van de transitievergoeding. Ook niet als een werknemer ziek is tijdens het ontslag.

Bron: Rijksoverheid.nl

Auteur

Laura Wennekes