Extra regelgeving transitievergoeding

Overgangsrecht en kosten in mindering brengen
Er is extra regelgeving bekend gemaakt voor de transitievergoeding, die per 1 juli 2015 de ontslagvergoeding vervangt. Er mogen bepaalde kosten in mindering worden gebracht op de vergoeding zoals kosten voor een opleiding. Hier zijn aanvullende regels voor, zoals dat je werknemer hier vooraf mee moet instemmen. En ben je als werkgever op 1 juli 2015 gebonden aan een cao, sociaal plan of individuele afspraken over vergoedingen? Dan geldt er een overgangsregeling.
De gevolgen van de Wwz voor jou als werkgever
Klik hier
Lees je in het whitepaper Wwz
Naar MijnMKB
Dossier Wet werk en zekerheid
Klik hier
Lees er alles over
Lees verder

Vanaf 1 juli 2015 gelden er nieuwe regels voor het ontslagrecht, afkomstig uit de Wet werk en zekerheid. In aanvulling daarop is er nu regelgeving met uitwerkingen van maatregelen, onder andere over het overgangsrecht transitievergoeding en kosten in mindering brengen op de transitievergoeding. 

Kosten in mindering brengen

Van de transitievergoeding die je aan een ontslagen medewerker moet betalen mag je transitie- en inzetbaarheidskosten aftrekken. Transitiekosten zijn gericht op het voorkomen van werkloosheid of het verkorten van de periode van werkloosheid van de ontslagen werknemer. Bijvoorbeeld kosten voor (om)scholing of een outplacementtraject bij ontslag. Inzetbaarheidskosten zijn kosten voor het bevorderen van de inzetbaarheid van de werknemer buiten je bedrijf, die al eerder tijdens het dienstverband zijn gemaakt. De door de opleiding verworven kennis en vaardigheden mogen niet gebruikt zijn voor een functie in jouw bedrijf! En ze moeten zijn gemaakt in een periode van maximaal 5 jaar voor het einde van de arbeidsovereenkomst, tenzij jij en je werknemer een andere periode hebben afgesproken.

Onder inzetbaarheidskosten vallen ook kosten van duale opleidingen, zoals opleidingen in het kader van de beroepsbegeleidende leerweg (BBL), met uitzondering van de loonkosten van de werknemer. Voorwaarde is dat de arbeidsovereenkomst na afronding van de opleiding of voortijdige beëindiging van de opleiding niet direct of binnen zes maanden wordt voortgezet.

Let op!
De belangrijkste voorwaarde waaronder transitie- en inzetbaarheidskosten in mindering mogen worden gebracht is dat de werknemer vooraf schriftelijk moet instemmen met het maken van de kosten en het in mindering brengen daarvan op zijn transitievergoeding. Je kunt het dus niet achteraf verrekenen. Het is dus eigenlijk alleen van toepassing bij inzetbaarheids- en transitiekosten die je voor je medewerker in de toekomst gaat maken (en dan vooraf afspreekt dat dit van de transitievergoeding afgetrokken mag worden).
Die voorwaarde geldt niet als je kosten maakt als gevolg van collectieve afspraken waar je aan gebonden bent en niet bij kosten voor een duale opleiding. 

Download Het Besluit voorwaarden in mindering brengen kosten op transitievergoeding.

Overgangsrecht transitievergoeding

Het overgangsrecht voor de transitievergoeding voorkomt dat werkgevers, die op 1 juli 2015 nog gebonden zijn aan bijvoorbeeld een cao of sociaal plan of aan individuele afspraken over vergoedingen of voorzieningen bij ontslag, dubbel moeten betalen.

Onder ‘vergoedingen’ valt bijvoorbeeld een ontslagvergoeding. Onder ‘voorzieningen’ vallen bijvoorbeeld afspraken over om- of bijscholing, een outplacementtraject of wachtgeldregeling.

Afspraken met medewerker

Als je met je werknemer afspraken hebt gemaakt voor 1 juli en je ontslaat hem erna, dan mag hij kiezen tussen de afgesproken vergoeding of de transitievergoeding. Hij heeft hier vier weken de tijd voor en moet zijn keuze schriftelijk bevestigen. Stel, jullie hebben bij het aangaan van de arbeidsovereenkomst afgesproken dat je werknemer bij ontslag 15.000 euro meekrijgt en je ontslaat hem na 1 juli 2015. Hij heeft dan recht op een transitievergoeding van 10.000 euro. Om dubbele betaling te voorkomen leg je hem de keuze voor, waarbij de werknemer uiteraard zal kiezen voor jullie afspraak. Hij moet dan schriftelijk afstand doen van de transitievergoeding. 

  • De overgangsregeling voor afspraken over vergoedingen en voorzieningen gelden alleen als ze gemaakt zijn voor 1 juli 2015 en een werknemer er na die tijd een beroep op doet. 
  • Afspraken die gemaakt zijn op of na 1 juli 2015 moeten de transitievergoeding volgen. 
  • Afspraken die met terugwerkende kracht gelden op 1 juli vallen niet onder de overgangsregeling.

Cao of sociaal plan
Bij afspraken die zijn gemaakt met verenigingen van werknemers zoals een cao of sociaal plan gaat het anders. Daar is geen keuze, maar gaan de gemaakte afspraken voor op de transitievergoeding. Dat geldt totdat deze afspraken uitdrukkelijk worden verlengd of gewijzigd, maar uiterlijk tot 1 juli 2016. 
Bij de afspraken met individuele werknemers is de einddatum van 1 juli 2016 niet van toepassing. Dit geldt zolang de werknemer rechten aan de desbetreffende afspraken kan ontlenen.

Ook zijn er extra overgangsregels voor tijdelijke krachten.

Het Besluit overgangsrecht transitievergoeding met alle uitgewerkte regels.

Bron: Rijksoverheid.nl


Praat met ons mee op

Van Spaendonck Groep B.V
Postadres
Postbus 90154
5000 LG . Tilburg

Bezoekadres:
Reitseplein 1
5037 AA . Tilburg
Tel: 088 652 00 50

Toegevoegd

U kunt verder winkelen of de bestelling afronden.

Afronden
MKB Servicedesk maakt gebruik van cookies
/7158/cookieverklaring-mkb-servicedesk.htm
 Meer informatie
 Melding sluiten