Subsidienieuws: nieuwe ronde TNO Small Business Innovation programme

15 december 2009

TNO, de Nederlandse organisatie voor Toegepast Natuurwetenschappelijk Onderzoek, heeft een nieuwe ronde voor haar Small Business Innovation programme (TNOSBIR) geopend. Via TNOSBIR kunnen mkb-ondernemingen een innovatief productidee van TNO verder ontwikkelen en op de markt brengen met financiële ondersteuning van TNO.

Voor de eerste fase (haalbaarheidsstudies) kunnen tot en met 22 juni 2007 voorstellen worden ingediend.

Wanneer mkb-bedrijven vervolgens worden uitgenodigd het productidee uit te ontwikkelen (fase 2), kunnen ze hiervoor een bijdrage van maximaal € 300.000 krijgen. De maximale TNO-bijdrage voor een haalbaarheidsstudie is € 25.000.

Voor de volgende tien productideeën kunnen voorstellen voor haalbaarheidsstudies worden ingediend:

  • PDA voor zorgverleners;

  • wapeningsdetector;

  • autonome lichtsensoren;

  • intelligente routeplanner voor evacuaties;

  • kozijn van de toekomst;

  • telefonisch nummertje trekken;

  • roze bril;

  • rollatorpaden in de vrije natuur;

  • interactieve fontein;

  • flexibele rijbaanbelasting.

Bedrijven dingen via een competitie mee met andere belangstellende ondernemers. Projectvoorstellen voor deelname kunnen worden ingediend bij TNO Strategie en Planning.

Auteur

Onno Bieleman