Tips voor het aanvragen van subsidie voor internationaal zakendoen

Waar moet ik op letten?

21 januari 2013

Er zijn vanuit de overheid diverse subsidieprogramma’s waarvoor je je kunt inschrijven en je plan om internationaal te gaan mee kunt financieren. Lees de tips waar je rekening mee kunt houden als je een aanvraag wilt indienen.

1. Dien je aanvraag tijdig in.

Vraag je op tijd af of je een beroep kunt doen op subsidiemogelijkheden om de volgende redenen:

  • Het voorbereiden en aanvragen kost tijd;

  • een aanvraag moet vaak voor een bepaalde datum binnen zijn;

  • voor projecten die je al hebt gestart, kan je geen subsidie meer aanvragen.

Voorbeeld: je hebt al een samenwerkingspartner in het buitenland gevonden. In dat geval kun je geen subsidie meer aanvragen voor een haalbaarheidsonderzoek naar de samenwerking met een buitenlandse partner.

2. Zoek naar Europese programma's.

Denk niet alleen aan subsidieprogramma’s die worden gefinancierd door de Nederlandse overheid. Ook in Europees verband zijn er veel mogelijkheden. Wie weet zijn gelden er bij jou in de regio speciale regelingen. Als je buiten de EU-grenzen zaken wilt doen, kun je in het land waar je dat wilt doen informeren naar de subsidiemogelijkheden.

3. Maak gebruik van je creativiteit

Vaak staan niet alle mogelijkheden van een subsidieregeling in detail beschreven. Praat daarom tijdig met degene die de subsidie verstrekt en verken de grenzen van de regeling. Inventariseer, in meest brede zin, welke bedrijfsactiviteiten voor subsidie in aanmerking komen. Op deze manier heb je kans mee te kunnen doen met een subsidieprogramma waarvan je dacht niet voor in aanmerking te komen.

4. Volg de voorschriften van de procedureHoud je zich bij het indienen van de subsidie en de procedure aan de richtlijnen en voorschriften van de subsidieregeling. Denk hierbij aan:

  • een correcte en volledige projectbeschrijving;

  • compleet ingevulde aanvraagformulieren; en

  • het meesturen van alle relevante en vereiste bijlagen.

5. Blijf contact houden

Leun niet te lang achterover nadat de aanvraag is verstuurd maar houd de vinger aan de pols. Dit kun je onder andere doen door te bellen met de subsidieverstrekker en te vragen of de envelop is aangekomen en of de aanvraag in behandeling wordt genomen. Het is handig als je de naam van degene kent die de subsidieaanvragen behandelt. Je kunt dan regelmatig met deze persoon bellen over de voortgang en de kansen op toewijzing.

6. Zorg voor een goede uitvoering en rapportageIs je aanvraag gehonoreerd? Besteed dan ook aan uitvoering en rapportage de nodige aandacht. De subsidieverstrekker verlangt altijd een duidelijke rapportage en financiële verantwoording van het project. Schuif de administratie niet voor je uit maar werk die geregeld bij. Laat bij twijfel de zaken niet op hun beloop maar overleg tijdig met de subsidieverstrekker.

7. Vraag advies aan een consulentEr zijn diverse organisaties en bedrijven die advies kunnen geven over subsidieregelingen. Door een afspraak met een adviseur kun je de regelingen behandelen waarvoor je in aanmerking eventueel in aanmerking komt. De consulent internationale handel van de Kamer van Koophandel is er zo een. Ook de MKB Servicedesk kan je in contact brengen met partijen die je over het aanvragen van subsidie kunnen adviseren.

Meer informatie

Wil je weten welke subsidieprogramma’s er zijn? Klik dan hier voor een overzicht.