Zieke werknemer kost 200 tot 400 euro per dag

Wat kost ziekteverzuim per medewerker? Bereken je kosten
Wat kost het je als een werknemer tijdelijk of langdurig uitgeschakeld is door ziekte? Waaruit bestaan de kosten voor ziekteverzuim en hoe kun je die kosten drukken of voorkomen? Dat lees je in dit artikel.

Wat kost een zieke medewerker gemiddeld?

Een zieke werknemer kost je als werkgever gemiddeld €250 euro tot wel €300 per dag, maar dit kan nog verder oplopen (zie hieronder). Je hebt te maken met directe kosten en indirecte kosten. Directe kosten zijn o.a. de loondoorbetaling en arbodienstverlening. Indirecte kosten zijn bijvoorbeeld de kosten voor vervangend personeel of verlies van productie of dienstverlening.
 

Waaruit bestaan de kosten?

Je kunt de kosten zelf berekenen per werknemer. Hieronder een voorbeeld met kostenposten -
uitgaande van een gemiddeld jaarinkomen in Nederland van 36.500 euro (cijfers CPB, 2016).
Kosten zieke/verzuimende werknemer per dag:
Loondoorbetaling 153 euro
Kosten vervanging 146 euro
Verlies productie/dienst 43 euro
Kosten arbodienstverlening 60 euro
Verzuimbegeleiding 7,50 euro
Totaal verzuimkosten: 410 euro per dag
 

Bereken je kosten

Wil je berekenen wat het verzuim in jouw organisatie kost of zou kosten? Je kunt de rekentool
gebruiken van Verzuimkosten.nl.
 

Loonkosten bij arbeidsongeschiktheid

In sommige gevallen komt een werknemer direct in de Ziektewet (zoals bij ziekte door
zwangerschap/bevalling en orgaandonaties e.a.). In dat geval kun je het loon van je werknemer
indienen bij het UWV. Maar in de meeste gevallen zul je zelf het loon van een zieke werknemer
moeten uitbetalen tijdens zijn ziekte. Volgens de Wet Uitbreiding Loondoorbetalingsverplichting Bij Ziekte (WULBZ) en de Wet verlenging loondoorbetalingsverplichting bij ziekte (VLZ) ben je verplicht om in de eerste twee jaar (104 weken) van arbeidsongeschiktheid minimaal 70 procent van het loon uit te betalen. Als dat bedrag onder het wettelijke minimumloon zit, moet je dit in ieder geval het eerste jaar (52 weken) aanvullen tot het minimumloon. In het eerste jaar is de loondoorbetaling vaak 100%.
 

Afhankelijk van CAO

In een CAO kan ook vastgelegd zijn dat je meer moet betalen dan 70 procent. In veel CAO’s staat vast dat er in de eerste twee jaar in totaal 70 procent van het loon over 24 maanden wordt uitbetaald. In het regeerakkoord van 2017 zijn plannen gemaakt om deze periode terug te brengen naar één jaar. Op grond van de CAO zijn er ook een aantal loonelementen die je als werkgever (gespreid) moet betalen tijdens of na de arbeidsongeschiktheid. Denk aan:
  • Pensioenlasten
  • Vakantiedagen die later uitbetaald of opgenomen worden.
  • Vakantiebijslag die werkgever meestal (onverplicht) uitbetaald
  • Structurele provisie
  • Auto van de zaak
  • Structureel overwerk
  • Gratificaties
 

Re-integratie kosten

Als een werknemer door ziekte of een ongeluk langzaam terugkeert of (tijdelijk) een andere rol gaat spelen binnen je bedrijf krijg je er kosten bij voor re-integratie. Denk aan: opleidingen, trainingen, therapeutische gerichte ondersteuning, aanpassing werkplek en hardware, kosten voor aanpassing taakverdeling, eventueel extra inhuren van arbodienst, papierwerk UWV/arbodienst en eventueel juridisch advies. Onderschat de kosten van de re-integratie vooral niet. Want het kan een intensief en dus ook kostbaar traject zijn.

 

Na twee jaar

Als je werknemer na twee jaar arbeidsongeschiktheid niet weer aan de slag is maar geen WGA- of IVA-uitkering krijgt (volgens de WIA), blijf je als werkgever verantwoordelijk. Je bent dan niet meer verplicht de werkelijke loonwaarde aan te vullen tot de overeengekomen loonwaarde, maar je kunt een nieuwe arbeidsovereenkomst aangaan en de werknemer conform zijn prestatie belonen.

Verzekeren

Je kunt jouw bedrijf beschermen tegen verzuimkosten door het te verzekeren. Je kunt een verzuimverzekering, een WGA eigenrisicoverzekering of een arbeidsongeschiktheidsverzekering (aov) voor werknemers afsluiten.

Voorkomen is beter dan genezen

Meer dan 70% van het verzuim komt niet door een medisch probleem, maar door een psychisch probleem. Ook veel vormen van lichamelijke ziekte kun je voorkomen op de werkvloer. Lees 7 tips om psychisch en lichamelijk ziekteverzuim te beperken.


(Bronnen: CPB, CBS, Veerkrachtig, Elsenaar, Claris)

Vraag niet beantwoord of nog een vraag?

MKB Servicedesk helpt je graag verder!

Verzekeringen: overbodig of broodnodig?

Ondernemers over bedrijfsverzekeringen
Ben jij goed verzekerd? Veel ondernemers in Nederland zijn niet of onderverzekerd. Waarom? 'Geen tijd voor' en 'risico hoort bij ondernemen', zijn twee veel gehoorde redenen. Maar wat als er toch iets gebeurt? Enkele ondernemers aan het woord over de zin en onzin van bedrijfsverzekeringen.
verzekeringen-lastig-broodnodig-21715103208.png

Praat met ons mee op

Van Spaendonck Groep B.V
Postadres
Postbus 90154
5000 LG . Tilburg

Bezoekadres:
Reitseplein 1
5037 AA . Tilburg
Tel: 088 652 00 50

Toegevoegd

U kunt verder winkelen of de bestelling afronden.

Afronden
MKB Servicedesk maakt gebruik van cookies
/7158/cookieverklaring-mkb-servicedesk.htm
 Meer informatie
 Melding sluiten