Je bedrijf brandveilig in 5 stappen

Helft bedrijven failliet na brandschade

04 november 2019

Ondanks ontwikkelingen als cloud computing en mobiel werken blijft brand één van de grootste risico’s voor ondernemingen. De helft van de mkb-bedrijven die getroffen wordt door een ingrijpende brandschade gaat binnen twee jaar op de fles*. Tijd om voorzorgsmaatregelen te nemen. Gebruik dit stappenplan.

1. Ken de veiligheidseisen

Welke veiligheidseisen worden er gesteld door de gemeente en in de Arbowet? Heb je bijvoorbeeld een nooduitgang nodig? Lees het artikel Is jouw bedrijfspand wel brandveilig genoeg? om te zien of jij een gebruiksvergunning nodig hebt en welke veiligheidsregels daarbij horen.

2. Controleer regelmatig

Maak je bedrijfspand zo veilig mogelijk en sta bewust stil bij de risico's. Doe dat niet één keer; blijf vluchtwegen met enige regelmaat controleren. Zorg dat je pand zo brandveilig mogelijk is. Gebruik daarbij deze handige checklist met de belangrijkste eisen voor brandveiligheid.

3. Zorg voor een calamiteitenplan

Weet jij precies wat je moet doen als er brand uitbreekt? En weet je hoe jij je bedrijf daarna weer snel up and running hebt? Lees het artikel: Direct weer aan de slag na schade: zo doe je dat.

4. Verzeker je bedrijf

De schade van een brand zit hem niet alleen in de materiële schade aan je pand, inboedel en eventuele machines. Vaak ligt de productie tijdelijk stil, of is je bedrijf tijdelijk gesloten. In die periode maak je geen of minder omzet en moet je wel je rekeningen betalen. Ook zullen klanten (hopelijk tijdelijk) een andere leverancier opzoeken. Je kunt je bedrijf verzekeren tegen alle gevolgen van brand. Welke verzekering(en) heb je nodig?

  • Brandverzekering

Een brandverzekering verzekert de materiële schade bij brand. Deze verzekering geldt vaak ook voor blikseminslag-, storm-, water-, ontploffing- en inbraakschade. Daarnaast valt ook indirecte schade, door blusmiddelen of door diefstal tijdens brand, onder de brandverzekering. Een uitgebreide dekking biedt ook compensatie bij aanrijding/aanvaring, straatafzetting en het wegvallen van stroom- of watervoorziening. Bij het afsluiten van een brandverzekering is het van belang of je het pand huurt of eigenaar bent. Ben je huurder, dan zul je genoeg hebben aan een inboedelverzekering (zie hieronder). De opstalverzekering (zie hieronder) komt doorgaans voor rekening van de eigenaar van het pand.

  • Bedrijfsschadeverzekering

Een bedrijfsschadeverzekering dekt de financiële gevolgen van 'een vermindering of stagnatie van het productie- of bedrijfsproces'. Zo wordt de misgelopen brutowinst vergoed gedurende een vooraf afgesproken termijn. Het komt vaak voor dat de uitkeringstermijn te kort is en de ondernemer nog niet zijn omzet op peil heeft op het moment dat hij geen uitkering meer krijgt. Je kunt een garantie opnemen tegen onderverzekering. Dit betekent dat je vrijwel altijd een uitkeringstermijn krijgt die lang genoeg is.

  • Inboedelverzekering

De inboedelverzekering (of goederen- en inventarisverzekering) verzekert de bedrijfsinventaris tegen de risico's van brand, storm, inbraak en waterschade. Het is verstandig om alle verzekerde objecten vooraf te laten taxeren. Zo kun je discussies over de waarde achteraf vermijden. Voor goederen is het van belang dat de magazijnvoorraad op papier staat of in overeenstemming is met de balanspost. Je kunt de inventaris en goederen ook meeverzekeren voor stormschade. Schade door overstroming als gevolg van storm is niet gedekt. Stormschade aan ruiten, jaloezieën, rolluiken en uithangborden kunnen tegen extra premie meeverzekerd worden.

  • Opstalverzekering

De brandverzekering voor het bedrijfspand (opstal / gebouwenverzekering) komt in de meeste gevallen voor rekening van de eigenaar van het pand. De verzekering dekt tenminste het risico van brandschade. Het is raadzaam de dekking uit te breiden naar storm-, inbraak- en diverse vormen van waterschade. Bijgebouwen, schuttingen, antennes en zonweringen zijn vaak meeverzekerd. Fundamenten echter lang niet altijd, omdat die bij brand vaak worden gespaard. Je kunt ze natuurlijk altijd laten meeverzekeren.

Het verzekerd bedrag moet overeenstemmen met de volledige herbouwwaarde van het gebouw. Is het verzekerde bedrag te laag, dan vindt in geval van schade de vergoeding naar verhouding plaats. Het verzekerde bedrag kan ook op basis van een taxatie worden vastgesteld.

5. Dek je juridisch in

Om te voorkomen dat jouw bedrijf flinke financiële schade loopt is het goed de gevolgen van brand op te nemen in je algemene voorwaarden en/of in overeenkomsten met je klanten en leveranciers. Spreek bijvoorbeeld schriftelijk af dat je geen levering verschuldigd bent of zelfs een extra vergoeding zou moeten betalen in geval van staking van je bedrijfsvoering door brandschade (overmacht). Ook is het slim met je leveranciers flexibele abonnementen af te sluiten en bijvoorbeeld af te spreken dat je in geval van brand het abonnement onmiddellijk kunt staken of de benodigde hoeveelheid terug kunt schroeven. Let wel: voor algemene voorwaarden zijn er ook regels. Zo is er bijvoorbeeld een zwarte lijst met bepalingen die je niet mag opnemen. Lees meer hierover in het gratis whitepaper Algemene voorwaarden.

*Dit blijkt uit onderzoek van GFK in opdracht van Rabobank.

Auteur

Raphael Klees