Zieke werknemer kost je 230 euro per dag

71% bedrijven schat ziektekosten te laag in

19 maart 2020

71 procent van de bedrijven in Nederland schat verzuimkosten te laag in. 19 procent van de bedrijven denkt dat een zieke werknemer je slechts 50 euro per dag kost, in werkelijkheid blijkt het gemiddeld 230 euro per dag te zijn. En dit kan oplopen naar 400 euro per dag.

Dit blijkt uit onderzoek van Baken Adviesgroep in opdracht van Delta Lloyd, onder 361 werkgevers.

Kleine werkgever rekent op 137 euro per dag

Werkgevers schatten gemiddeld in dat een zieke werknemer 143 euro per dag kost. Hoe groter het bedrijf, hoe hoger de inschatting van gemiddelde kosten. Zo denken kleine bedrijven met maximaal 10 werknemers dat een werknemer 137 euro per dag kost. De grootst gemeten categorie (met meer dan 100 werknemers) denkt dat een zieke werknemer het bedrijf 168 euro per dag kost.

Grote impact

Ziekteverzuim heeft een grote financiële impact op bedrijven, maar slechts 36 procent van de bedrijven maakt zich zorgen over ziekteverzuim. En dat terwijl 29 procent van de ondervraagde bedrijven het afgelopen jaar te maken heeft gehad met langdurig (meer dan vier weken) ziekteverzuim van een of meerdere werknemers.

Verzuimkosten

Waar bestaan die ziektekosten dan precies uit?

  • Loonkosten

    Werkgevers zijn wettelijk verplicht om minimaal 70 procent van het loon gedurende 104 weken door te betalen. Volgens berekeningen van TNO kost het doorbetalen van het loon van een zieke werknemer gemiddeld 230 euro per dag.

  • Indirecte kosten

    Kosten voor vervangend personeel, arbodienstverlening, begeleiding en re-integratie van een zieke medewerker. Hiermee kunnen de ziekteverzuimkosten verder oplopen naar ruim 400 euro per dag.

Grote kostenpost

TNO schatte voor 2012 in dat de werkgeverskosten bij verzuim in totaal circa 11,5 miljard euro bedragen, alleen al voor de loondoorbetalingsverplichting. Hiervan neemt werkgerelateerd ziekteverzuim bijna de helft voor zijn rekening: 5 miljard euro. Mede door beter verzuimbeleid van werkgevers is het aandeel werknemers dat per jaar verzuimt de laatste jaren wel licht gedaald. In 2005 verzuimde 54 procent van de werknemers wel eens een dag of langer en in 2013 was dat 47,7 procent van de werknemers (NEA 2013; CBS Statline, 2014).

Auteur

Raphael Klees