Subsidienieuws: tot en met 2010 subsidie voor scholing overblijfmedewerkers

15 december 2009

Het ministerie van Onderwijs heeft de Subsidieregeling scholing overblijfmedewerkers 2007-2010 (SSO) gepubliceerd. Op grond van deze regeling kan, net als in de voorgaande jaren, scholingssubsidie worden aangevraagd voor overblijfmedewerkers. Er is per schooljaar € 3 miljoen beschikbaar.

Er is een bijdrage beschikbaar voor personen die op vrijwilligersbasis werken, maar ook voor personen die in een dienstverband bij een school of een kinderopvanginstelling ‘tussen de middag’ toezicht en opvang van leerlingen verzorgen.

De scholingssubsidie is bestemd voor zowel korte cursussen, als voor beroepsgerichte opleidingen – al dan niet in de vorm van deelkwalificaties – bijvoorbeeld een ROC (een regionaal opleidingscentrum) of bij het IOS (Instituut voor de Ontwikkeling van Schoolkinderopvang).

De subsidie bedraagt € 500 voor deelname aan een korte cursussen en € 2000 voor deelname aan beroepsgerichte scholing dan wel opleidingen gericht op het behalen van (deel)kwalificaties.

Aanvragen voor het schooljaar 2007-2008 kunnen van 15 mei tot en met 2 juli 2007 met behulp van een aanvraagformulier worden ingediend bij Cfi. Voor de daaropvolgende twee schooljaren loopt de aanvraagperiode jaarlijks van 1 mei tot en met 1 juli voor aanvang van het betreffende schooljaar.

Auteur

Onno Bieleman