Wat is de wettelijke regelgeving voor webshops?

Aan welke eisen moet mijn webshop voldoen?

16 april 2020 01 december 2020

Om een webshop te starten, heb je natuurlijk goede producten en een gebruiksvriendelijke website nodig. Maar welke regels zijn er voor het beginnen van een webshop?

Wetgeving

Ben je ondernemer met een webwinkel, oftewel biedt je via internet producten of diensten aan? Dan zijn er in de wetgeving een aantal verplichtingen vastgelegd waar je je aan moet houden. Dit is gedaan om het vertrouwen van de consument in elektronische winkels te vergroten. De verplichtingen vormen een extra bescherming voor klanten van webshops omdat deze bij het kopen van producten de verkoper niet in levende lijve ontmoeten. Eén van de plichten is dat je voldoende informatie over je bedrijf en de voorwaarden verstrekt. Deze regels moeten de consument meer duidelijkheid bieden om te voorkomen dat ze ongewild producten aanschaffen, of producten kopen die ze eigenlijk helemaal niet willen hebben.

Informatie verplicht melden

De volgende gegevens ben je verplicht te vermelden op je website:

 • naam onderneming

 • adres onderneming

 • telefoonnummer

 • e-mailadres

 • registratienummer Kamer van Koophandel

 • BTW-identificatienummer

 • De volgende gegevens zijn nIet verplicht maar wel handig om te vermelden:

 • belangrijkste kenmerken van het product: je bent verplicht om op een duidelijke en begrijpelijke wijze de belangrijke gegevens (bijvoorbeeld typenummer van het product, kleur) te melden

 • de prijs van het product inclusief alle belastingen

 • de kosten van aflevering

 • de wijze van betaling, aflevering of uitvoering

 • termijn voor aanvaarding aanbod

 • de mogelijkheid en wijze waarop consument kan ontbinden

 • je algemene voorwaarden

 • de bedenktijd

 • garantie

Download:
Hoe start ik een webshop?

Bedenktijd

Wanneer je producten op afstand verkoopt, hebben klanten (bijna altijd) recht op een zichttermijn, oftewel bedenktijd. Dit geldt onder andere voor het verkopen via internet, e-mail, postorderbedrijf, telefoon en bestelbonnen. De bedenktijd is een periode waarbinnen de klant het aangeschafte product zonder opgaaf van reden of enige verplichting terug kan sturen. Je mag hier als winkelier geen kosten voor in rekening brengen of eisen dat de verpakking ongeopend moet zijn. Je mag wel bepalen dat de verzendkosten voor retourzending voor rekening van de koper zijn. Let op! De periode moet minimaal 14 werkdagen bedragen. Je moet bezoekers van je webwinkel informeren welke bedenktijd je aanhoudt, anders wordt deze automatisch verlengd tot drie maanden. De bedenktijd gaat in op het moment dat de klant het product ontvangt.  

Overeenkomst ontbinden

De klant mag in bepaalde gevallen de overeenkomst ontbinden. Dit is het geval wanneer de overeenkomst is gesloten als gevolg van een onduidelijk stappenplan. Ook moet je klanten na de koop zo snel mogelijk een bevestiging van de order toesturen. Per automatische e-mail kan dit al binnen enkele seconden gebeuren. Zolang de klant nog geen bevestiging heeft ontvangen, heeft deze het recht de overeenkomst te ontbinden.  

Privacy en veiligheid

Ook moet je je houden aan de regels wat betreft privacy (volgens de AVG) en veiligheid op je website. Let bijvoorbeeld goed op dat je altijd toestemming van de klant hebt om zijn gegevens te verzamelen. Ook is een SSL-certificaat op je website verplicht als je gegevens verwerkt. 

Toezicht

De Autoriteit Consument & Markt (ACM) houdt toezicht op het naleven van onder meer de bovenstaande informatieverplichtingen. Indien zij constateert dat je bepaalde informatie op je website niet verstrekt, kan zij handhavend optreden om ervoor te zorgen dat je de regels naleeft.


Een bedrijf starten hoef je niet alleen te doen, we hebben met Blended.Law een helpdesk opgezet om jou te helpen bij elke stap. Je begint natuurlijk met het kiezen van de beste rechtsvorm. Weet je niet hoe je deze beslissing moet maken? Neem dan contact met ons op, dan denken we met je mee.

Auteur

Lenneke Arts