De digitale transformatie in het mkb

Hoe digitaal is jouw bedrijf?

21 november 2018 27 augustus 2021

Op iedere (online) bijeenkomst, seminar en evenement praten we over hetzelfde thema: digitale transformatie in bedrijven. Maar zijn we ons wel bewust van de invloed van de transformatie op de staat en toekomst van het mkb als geheel en onze eigen onderneming?

Whitepaper Customer Relationship Management (CRM)

Vaak wordt er over digitale transformatie gesproken alsof het een concept is dat bestaat uit theorieën die niet toegepast kunnen worden in de dagelijkse gang van zaken. Innovatie, transformatie, customer centric, betrokkenheid, employer branding… Mooie woorden om een conferentie mee te vullen, maar veel ondernemers vragen zich vooral af wat het voor invloed heeft op hun onderneming.

Wees eerlijk: is jouw onderneming digitaal genoeg?

Deze vraag dwingt ons van visie over te stappen naar actie. De gevolgen van de digitale transformatie zijn niet altijd in bedrijven te zien, maar des te meer bij klanten en hun verwachtingen. De uitdaging is niet langer het begrijpen van de termen of het zien van de mogelijkheden, maar het realiseren van de visie. De digitale transformatie in bedrijven moet worden vertaald naar een hogere productiviteit, verbeterde processen en schaalbaarheid. Dit zal uiteindelijk zorgen voor betere resultaten.

Velen spreken van een vierde digitale revolutie, de eerste die daadwerkelijk digitaal is. De vraag - hoe confronterend ook - die ondernemers zichzelf moeten stellen, is of hun onderneming wel digitaal genoeg is. Als we kijken naar het aantal bedrijven dat achter de feiten aanloopt, lijkt het erop dat verandering op niemand wacht.

De digitale transformatie in 3 aspecten

De digitalisering komt nu ook in het mkb hard aan en vraagt om nieuwe vormen van management. Deze verandering, of evolutie, wordt ingezet in het gebruik van technologie voor het mkb, het opslaan van informatie en de toenemende kennis van de klanten.

Welke invloed heeft dit op mijn bedrijf?

Nieuwe technologie kan van directe invloed zijn op het mkb. Wij vertellen je graag hoe jij, als ondernemer in het mkb, technologie in jouw voordeel kan gebruiken:

  • Op verkoop en facturering: tools als Gripp die speciaal zijn ontworpen voor het mkb waarin informatie van sales wordt verzameld en om wordt omgezet in actiegerichte data waarop je plannen en vervolgstappen kunt maken. Nu hoef je dus niet meer te werken op basis van aannames, maar weet je precies wat het profiel van je publiek is en kun je daar de strategie op baseren. Wanneer je dan ook nog eens in de cloud werkt, met tools die het facturatieproces van begin tot eind stroomlijnen, scheelt dat een hoop administratie en dus tijd voor jou.

  • Op veiligheid: het belang van beveiliging en niet openstaan voor cyber aanvallen. In de praktijk heeft het mkb dit onderwerp vooral links laten liggen of beperkt tot het installeren van antivirus software. Een veilige webserver Amazon Web Services. Het wordt gebruikt door overheden, banken en multinationals. Er bestaan veel fabels over cloud beveiliging, maar het is bewezen dat dit systeem beter is dan de traditionele on-premise servers.

  • Op jouw relatie met de klant: het mkb heeft zich inmiddels gerealiseerd dat de marketing- en business-modellen van nu gebaseerd zijn op relaties in plaats van transacties. De technologie is hier voor een groot deel de oorzaak van. Het onder controle houden van relaties en contact onderhouden is misschien wel het grootste voordeel dat technologie in het mkb ons gebracht heeft. Het brengt ons dichter bij onze klanten, hun behoeften en verwachtingen. Ondernemingen kunnen nu van waarde zijn in samenwerking met de klant. Dit is niet alleen een technologische verandering, maar ook een nieuwe houding. Zoals ze zeggen: transformatie is een attitude.