Krijg altijd netjes je geld, vermijd deze valkuilen

21 februari 2019

Je denkt dat je alles goed geregeld hebt, maar dan blijk je toch geen goede afspraken te hebben gemaakt en krijg je na levering van je goederen of diensten je geld niet. Veel ondernemers trappen in dezelfde valkuilen. Zorg dat jij dat niet doet.

Eerste Hulp Bij Financiering

1. Je dacht dat een geschreven bevestiging juridisch waterdicht is. 

Heeft je klant per mail of brief laten weten dat hij of zij akkoord gaat met jouw offerte, contract of voorwaarden? Let op: juridisch gezien is dit niet hetzelfde als een handtekening. Een e-mail geldt slechts onder voorwaarden als ‘schriftelijk’: het document moet niet zomaar te manipuleren zijn, de identiteit van de partijen moet duidelijk zijn en er moet een elektronische handtekening op zitten. Ook een schriftelijke bevestiging op papier is niet even hard als een handtekening onder een contract. Laat belangrijke afspraken dus altijd ondertekenen. Dan kan je klant er echt niet onderuit en sta jij bij een eventuele rechtszaak sterker.

2. Je hebt niet gevraagd welke voorwaarden van kracht zijn.

Ga jij er automatisch van uit dat jouw algemene voorwaarden (bijvoorbeeld over de betalingstermijn van een factuur) van kracht zijn, maar heeft je klant eigen voorwaarden? Zorg dat je dit van tevoren checkt en er afspraken over maakt. Zo voorkom je vervelende situaties achteraf. Als je wil dat jouw algemene voorwaarden gelden, moet je ze vooraf aan je klant aanbieden en moet hij ze actief accepteren. Je kunt er bijvoorbeeld naar refereren in je offerte en/of contract. Laat je klant aanvinken (online of op papier) dat hij kennis heeft genomen van de voorwaarden en akkoord gaat.

3. Je hebt geen vooronderzoek gedaan naar je klant.

Je kreeg een mooie opdracht, ging aan de slag en investeerde tijd en/of materialen. En toen bleek je klant een notoire wanbetaler en ben jij voor niets aan het werk geweest. Voordat je investeert, is het altijd slim om je klant te checken. Google je contactpersoon en zijn bedrijf of beter nog: vraag zijn kredietwaardigheid (rating) op bij een kredietbeoordelaar. Die weet precies hoe je nieuwe klant er financieel voor staat en wat zijn betaalgedrag in het verleden is geweest.

4. Je hebt afspraken gemaakt met de verkeerde persoon.

Denk jij dat je afspraken maakt met een grote of bekende partij en dat het daarom allemaal wel goed zal zitten? Je moet ook controleren of de persoon met wie jij je afspraken maakt, wel beslissingsbevoegd is en contracten kan ondertekenen namens de organisatie waar hij van zegt te zijn. Controleer dus even of je contactpersoon is wie hij zegt dat hij is (Google, LinkedIn) en of hij dergelijke (financiële) verplichtingen wel kan en mag aangaan.

5. Je doet niets aan debiteurenbeheer.

Weet jij precies wanneer je door wie betaald moet worden en stuur je op tijd betalingsherinneringen? Hoe sneller je erbij bent, des te groter is de kans dat je op tijd wordt betaald. Daarvoor moet je wel je administratie bijhouden en er bovenop zitten. Uit onderzoek blijkt dat ondernemers die al binnen een paar dagen na het verstrijken van de betaaltermijn een herinnering sturen, hun geld meestal alsnog binnen een paar dagen ontvangen. Maak ook regels en houd die aan: bijvoorbeeld dat je na tien dagen en twee betalingsherinneringen je factuur overdraagt aan een incassobureau. Laat dit ook aan je klant laten weten: hij moet op tijd betalen om extra kosten te voorkomen. In het whitepaper ‘Een betrouwbare zakenpartner zijn en vinden’ vind je een stappenplan.

6. Je loopt risico's die je niet kunt dragen, zonder verzekering.

Een verzekering is aan te raden, zodra het debiteurenrisico zo groot wordt dat je failliet zou kunnen gaan. Ben jij sterk afhankelijk van een bepaalde klant? Of moet je al je reserves investeren om een nieuwe opdracht te kunnen doen? Dit maakt je erg kwetsbaar. Je kunt dan overwegen om je krediet te verzekeren. Dit kun je voor je hele omzet doen, maar ook voor een enkel risicovol project. De kredietverzekeraar helpt jou om je geld van de klant te krijgen en keert, als de klant ineens failliet gaat of met de noorderzon vertrekt, je betaling uit. Zo loop je geen onnodige risico’s.

7. Je gebruikt je recht op reclame en retentie niet.

Lever jij goederen aan bedrijven waarvoor je pas later wordt betaald? Als jij in je algemene voorwaarden vastlegt dat jij eigenaar blijft van de goederen (recht op reclame) en je klant kent deze voorwaarden en is er mee akkoord, dan vallen jouw producten bij een faillissement van je klant niet onder zijn inboedel. Jij blijft juridisch eigenaar tot de producten zijn betaald. Leg je dit recht niet vast, en je klant gaat failliet, dan mag de curator jouw levering doorverkopen. Jij bent dan ook een van de partijen die recht heeft op de opbrengst, maar als mkb’er sta je achteraan in de rij. Er gaat eerst geld naar de belastingdienst of het UWV. De kans is dan groot dat je nooit meer een euro krijgt voor je levering.

Daarnaast heb je nog het recht op retentie. Als jij nog goederen in bezit hebt van een klant die failliet gaat en die jou nog geld schuldig is, hoef je dit niet op te leveren. Repareer jij bijvoorbeeld de auto van een klant die failliet gaat? Dan kun je die auto houden tot je rekening is voldaan, volgens het recht op retentie. De curator zal de auto willen veilen, maar jij hebt als ‘retentor’ voorrang op de opbrengst.