Corona: lancering tweede steunpakket

Lancering van verlengde en nieuwe maatregelen

21 mei 2020 10 augustus 2020

De coronacrisis gaat langer duren dan in maart werd gedacht. Op woensdag 20 mei is er daarom een tweede steunpakket aangekondigd met nieuwe maatregelen en verlengingen en aanpassingen voor de huidige maatregelen.

Word lid van MKB Servicedesk

Wil je op de hoogte blijven van al het nieuws rondom corona en ondernemen?

Op 17 maart 2020 kondigde het kabinet het eerste noodpakket steunmaatregelen aan. Belangrijke maatregelen hieruit zijn de tegemoetkoming in personeelskosten (NOW), de tegemoetkoming van €4000 voor getroffen sectoren (TOGS), de inkomenssteun voor zelfstandig ondernemers (TOZO) en Belastingmaatregelen. Deze worden nu verlengd en uitgebreid. Ook is de nieuwe maatregel Tegemoetkoming Vaste Lasten MKB aangekondigd. De noodmaatregelen gelden over het algemeen (op dit moment) tot 1 oktober 2020.

Update: per 1 oktober 2021 zijn alle hieronder genoemde steunmaatregelen vervallen.

Nieuw: de Tegemoetkoming Vaste Lasten MKB

De TOGS (eenmalige tegemoetkoming van €4.000 voor getroffen sectoren) was voor sommige bedrijven een groot bedrag, maar voor veel bedrijven niet genoeg om hun vaste lasten te dekken. Bij de nieuwe variant, de Tegemoetkoming Vaste Lasten MKB, hangt de hoogte van de tegemoetkoming af van drie factoren. 

  • De omvang van je bedrijf (aantal medewerkers)

  • De hoogte van je vaste kosten

  • De hoogte van je omzetverlies

De tegemoetkoming is belastingvrij en is maximaal €50.000 voor de komende vier maanden. Je bedrijf komt in aanmerking als je in een van de getroffen sectoren valt (dezelfde sectoren als in de TOGS-regeling).

Verlenging NOW

De eerste NOW (Noodmaatregel Overbrugging voor Werkbehoud) kon je tot 31 mei aanvragen voor de maanden maart, april en mei. Vanaf 6 juli tot en met 31 augustus kun je de verlengde (en aangepaste) NOW-regeling aanvragen. In deze NOW 2.0 kun je tegemoetkoming in de loonkosten aanvragen voor juni, juli, augustus en september. Deze vraag je op dezelfde manier aan. Enkele wijzigingen in de tweede NOW:

  • De opslag voor andere kosten dan loonkosten (bijvoorbeeld vakantiegeld) wordt verhoogd van 30 procent naar 40 procent.

  • De referentiemaand voor de loonsom wordt maart 2020, dit was in de eerste regeling januari 2020.

  • Voor seizoensbedrijven van belang: In de huidige NOW-regeling wordt de loonsom in maart ook als uitgangspunt genomen als de loonsom in maart tot mei hoger is dan in januari tot maart.

  • Als je gebruik maakt van de NOW, mag het bedrijf geen winst uitkeren aan aandeelhouders, geen bonussen aan het bestuur uitkeren en geen eigen aandelen inkopen.

  • Als je in de huidige NOW iemand wegens bedrijfseconomische redenen ontslaat, werd de subsidie verlaagd met de loonsom van deze persoon plus 50% ontslagboete. De correctie blijft bestaan, maar de 50% ontslagboete vervalt bij de NOW 2.0. Als je voor meer dan 20 werknemers bedrijfseconomisch ontslag aanvraagt, moet je overleggen met vakbond. Gebeurt dit niet, dan is er alsnog een ontslagboete van 5% op het hele subsidiebedrag. 

  • Bij aanvraag van de NOW 2.0 moet je verklaren dat je werknemers stimuleert om bij- en om te scholen.

Voor dit laatste punt, bij- en omscholing, is vanaf juli het programma Nederland Leert Door gestart, waarmee mensen kosteloos online scholing kunnen volgen en ontwikkeladvies kunnen krijgen.

Verlenging TOZO

Ook de inkomensondersteuning uit de Tozo, Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers, wordt verlengd tot 30 september 2020. Het inkomen wordt bij deze regeling aangevuld tot het sociaal minimum, dit is een gift dus hoef je niet terug te betalen. Bij de verlenging is wel de partnerinkomenstoets van toepassing. Dat houdt in dat het inkomen van je huishouden gaat gelden, in plaats van je individuele inkomen. 

De bedrijfslening tegen het lagere rentepercentage kun je ook nog steeds aanvragen. Je moet alleen wel verklaren dat je bedrijf niet in een staat van faillissement verkeert en dat er geen sprake is van surseance van betaling. 

Verlenging belastingmaatregelen

De belastingmaatregelen zijn ook verlengd. Je kunt belastinguitstel aanvragen tot en met 30 september 2020. De verzuimboetes voor te laat betalen, vervallen. Ook versoepeling van het urencriterium voor zzp’ers en betaalpauze voor hypotheekverplichtingen gelden tot en met deze datum. De belastingrente en invorderingsrente blijven tot en met 30 september 2020 op 0,01%. 

Voor het uitstel van het betalen van belasting geldt wel een wijziging. Als je uitstel voor langer dan drie maanden wil aanvragen, moet je namelijk verklaren dat je geen dividend en bonus zal uitkeren of eigen aandelen inkoopt. Deze toevoeging is bedoeld om ervoor te zorgen dat er zoveel mogelijk geld in de onderneming blijft. 

Verlenging kredietregelingen

Naast bovenstaande maatregelen, worden ook de kredietregelingen die in het eerste noodpakket of in de periode daarna zijn aangekondigd, verlengd. Het gaat hier om:

Auteur

Evelien Mulder

Als content marketeer help ik onze partners met het bereiken van onze doelgroep: ondernemers. Eigenlijk creëer ik een win-win-win-situatie: wij bieden de ondernemer gratis relevante content, zoals een kennisartikel, whitepaper of bedrijfsscan. Deze content wordt gesponsord door een partner, die hiermee ondernemers bereikt. De derde win? Ik draag bij aan onze missie: Verhalen maken die verbinden. Ik ben begonnen bij MKBSD als ondernemerssupporter, ik ondersteunde ondernemers via onze verschillende platformen. Door deze ervaring weet ik als contentmarketeer precies welke uitdagingen, problemen en kansen ondernemers in hun dagelijks ondernemersleven tegenkomen.