Subsidienieuws: kleine wijziging aanwijzingsregeling VAMIL en MIA 2007

15 december 2009

Het ministerie van VROM heeft de Aanwijzingsregeling willekeurige afschrijving en investeringsaftrek milieu-investeringen 2007 licht gewijzigd. De aanwijzingsregeling, die betrekking heeft op de Willekeurige afschrijving milieu-investeringen (VAMIL) en de Milieu-investeringsaftrek (MIA), bevat de Milieulijst 2007 met daarop de bedrijfsmiddelen die voor de VAMIL en/of de MIA in aanmerking komen.

De wijziging houdt onder meer in dat de omschrijvingen van de bedrijfsmiddelen A5000 (Geluid- en emissiearme mobiele machine) en C5001 (Emissiearme mobiele machine) zodanig zijn aangepast dat naast machines met motoren met een variabel toerental ook mobiele machines met motoren met een constant toerental in aanmerking komen, mits ze voldoen aan een Europese richtlijn.

Daarnaast zijn enkele kleine fouten hersteld in de omschrijvingen van enkele bedrijfsmiddelen alsmede in de bij de bedrijfsmiddelen F1113 (Ammoniakarme en diervriendelijke varkensstal) en F1123 (Ammoniakarme en diervriendelijke pluimveestal) behorende Maatlat Duurzame Veehouderij 2007.

Auteur

Onno Bieleman