Subsidienieuws: veel belangstelling voor Friese subsidie monumenten en cultuurhistorie

15 december 2009

Door de overweldigende belangstelling voor de Subsidieverordening monumenten en cultuurhistorie Friesland 2005-2010 (SMCFR) komt er geen tweede aanvraagronde. Dat hebben Gedeputeerde Staten van Friesland bepaald. Met het toekennen van € 749.059 voor het onderhoud en de restauratie van 30 monumenten is het geld voor 2007 op.

Het geld wordt onder andere besteed aan negen boerderijen, tien kerken en negen molens alsmede zogenoemde Amerikaanse windmotoren. Er waren 54 aanvragen ingediend.

Verder is er € 112.960 beschikbaar gesteld voor de uitvoering van vier cultuurhistorische projecten in Friesland op basis van de Subsidieverordening inrichting landelijk gebied (ILGFR). Hiervoor waren twaalf aanvragen ingediend.

Een overzicht van de gehonoreerde projecten is te vinden op: http://www.fryslan.nl/sjablonen/1/infotype/news/newsitem/view.asp?objectid=21553

Auteur

Onno Bieleman