Subsidienieuws: verlenging regelingen versterking cultuureducatie primair onderwijs

15 december 2009

Minister Plasterk van Onderwijs heeft besloten de regelingen voor versterking van cultuureducatie in het primair onderwijs met één schooljaar te verlengen.

De betreffende regelingen, de Regeling versterking cultuureducatie in het primair onderwijs (CEPO) en de daaropvolgende Regeling versterking cultuureducatie in het primair onderwijs en het (voortgezet) speciaal onderwijs 2005-2007 (CEPOVSO), lopen nu door tot en met het schooljaar 2007-2008. Door de verlenging krijgen scholen meer tijd om cultuureducatie in hun onderwijsprogramma's te verankeren.

De scholen die al aan de regelingen hebben deelgenomen ontvangen automatisch, zonder dat zij daar dus een aanvraag voor hoeven in te dienen, het subsidiebedrag van € 10,90 per leerling over het schooljaar 2007-2008. Aan nog niet deelnemende scholen zal voor 1 september 2007 bekend worden gemaakt hoe zij alsnog een aanvraag kunnen indienen.

Auteur

Onno Bieleman