Subsidienieuws: langere termijn correctie S&O-verklaring

15 december 2009

De termijn voor het indienen van de correctie S&O-verklaring wordt verlengd tot het volgende aangiftetijdvak. Dit is opgenomen in een besluit van het ministerie van Financiën, vooruitlopend op een verruiming van de termijn in de wet. Deze aanpassing binnen de WBSO treedt in werking per 1 januari 2007 en vervalt met ingang van 1 januari 2008.

Inhoudingsplichtingen die een correctie S&O-verklaring ontvangen, moesten deze doorgaans in het aangiftetijdvak waarin de verklaring is gedagtekend verrekenen in de aangifte loonheffingen. Omdat dit in de praktijk niet altijd lukt in verband met de aanleverdata van loongegevens aan salarisverwerkers en de dagtekening van de correctie S&O-verklaring door SenterNovem, mogen inhoudingsplichtingen de correctie S&O-verklaring verrekenen in het aangiftetijdvak waarin de verklaring is gedagtekend of het daarop volgende aangiftetijdvak.

Het aangepaste besluit is te vinden onder Overige documenten bij de WBSO of op: http://www.minfin.nl.

Auteur

Onno Bieleman