Impuls van 4 miljoen voor technostarters

Forse subsidie stimuleert starters in regio Utrecht

16 december 2009

Een consortium van kennisinstellingen en bedrijven uit de regio Utrecht gaat kennis, coaching, financiële ondersteuning en een infrastructuur bieden aan technostarters. ‘Start Impuls Utrecht’ is gericht op beginnende entrepreneurs in life & natural sciences, ICT, design & multimedia. Hierdoor wordt hoogwaardige kennis in de regio versneld omgezet in producten en diensten en het ondernemerschap gestimuleerd. Het project is mogelijk door ondersteuning vanuit TechnoPartner, een initiatief van de ministeries van OCW en EZ.