Het pensioen van de ZZP-er

Hoe kun je als ZZP-er pensioen opbouwen?

06 september 2018

Als ZZP-er wil je op een bepaald moment ook van je oudedag kunnen gaan genieten. Daar moet dan wel geld voor zijn. Hoe regel je dat?

E-book Eerste hulp bij Groeien

Het risico van de Fiscale Oudedagsreserve (FOR)

Als zelfstandige zonder personeel (ZZP-er) heb je, in tegenstelling tot de directeur-grootaandeelhouder van een BV, geen mogelijkheid om pensioen in eigen beheer op te bouwen. Wel kun je gebruik maken van de Fiscale Oudedagsreserve (FOR) voor de inkomstenbelasting om in ieder geval een voorziening voor je oudedag te treffen. Je trekt dan elk jaar een bedrag van je belastbare winst af. Dat resulteert in een jaarlijkse belastingbesparing die je kunt gebruiken voor de financiering van je bedrijf.

Bij het beëindigen van je onderneming of bij het behalen van de pensioenleeftijd, moet je dan het totaal aan bedragen die in de FOR zitten, gebruiken om een lijfrente bij een verzekeraar aan te kopen. Dat betekent dat je op dat moment over voldoende liquiditeiten moet beschikken. Het niet voldoende aanwezig zijn van deze liquiditeiten vormt dan ook bepaald een niet verwaarloosbaar risico. Het kan een reden zijn om af te zien van het vormen van een FOR.

Stop je hetzelfde geld in de aankoop van een bedrijfspand in de verwachting dat er een waardestijging zal optreden, dan kunt je de waardestijging van het onroerend goed in de toekomst aanwenden voor pensioendoeleinden.

Pensioenopbouw via verzekeringsmaatschappijen of pensioenfonds

Als ZZP-er wordt je niet als werknemer aangemerkt. Met uitzondering van enkele beroepspensioenfondsen (zoals voor artsen of notarissen), kunnen zelfstandigen niet deelnemen aan een pensioenfonds. Wel bestaat er een mogelijkheid om jaarlijks een bedrag te storten bij een verzekeringsmaatschappij voor een lijfrente.

Pensioenopbouw via beleggingen

Met het oog op een toekomstige pensioen, kun je ook vermogen opbouwen door te sparen of te beleggen. Dat is een flexibele manier naar te toekomst toe, maar je mist daarbij wel diverse fiscale voordelen. Bij beleggen in privé bestaat de mogelijkheid om rond de pensioendatum een lijfrente aan te kopen.

Het opbouwen van pensioen is voor een ZZP-er vaak lastig. Stippel daarom zorgvuldig een goede financiële planning uit. Bekijk samen met uw adviseur hoe u dat op de meest gunstige wijze kunt doen.