Subsidies voor speur- en ontwikkelingswerk

Ook zelfstandigen hebben er recht op

16 januari 2013

Als je binnen je bedrijf speur- en ontwikkelingswerk (reseach en development) laat verrichten, kom je voor een fiscale stimuleringsregel in aanmerking. Het maakt daarbij niet uit of je je bedrijf in een BV hebt zitten of dat het een eenmanszaak is.

Technologische vernieuwing is erg belangrijk om de concurrent voor te blijven. De WBSO kan je daarbij helpen. Het is geen subsidie, maar een fiscale stimuleringsregeling die een deel van de loonkosten voor speur- en ontwikkelingswerk (vergelijkbaar met Research & Development) compenseert. 

Waarvoor geldt de WBSO-regeling?

Voor deze regeling kom je in aanmerking als je binnen je bedrijf speur- en ontwikkelingswerk laat verrichten dat gericht is op technologische vernieuwing. Het kan daarbij gaan om:

  • ontwikkeling van nieuwe producten of productieprocessen en onderdelen daarvan;

  • onderzoek naar de ontwikkeling van nieuwe programmatuur of onderdelen daarvan;

  • een analyse van de technische haalbaarheid;

  • technisch wetenschappelijk onderzoek;

  • technisch onderzoek gericht op verbetering van productieprocessen;

  • procesgericht onderzoek gericht op het verbeteren van software.

Om voor de S&O-afdrachtvermindering in aanmerking te komen moet je jouw technische innovatie gieten in de vorm van een project.

Voorbeelden van WBSO-projecten

Vanuit de WBSO werden onder meer de volgende projecten gesubsidieerd: de ontwikkeling van een revolutionaire asloze boegschroef, een draadloos identificatiesysteem, een minivrachtwagen voor de fijndistributie en een opvolger van het computerspel Killzone.

Hoe hoog is de subsidie?

De WBSO kan de loonkosten aanzienlijk verlagen. Als je aanvraag wordt goedgekeurd, ontvang je een tegemoetkoming. Niet contant, maar in de vorm van een vermindering op je loonheffing en/of aftrek S&O (inkomstenbelasting). Lees verder op Antwoord voor Bedrijven over de precieze percentages.

WBSO en de Innovatiebox

Je kunt de WBSO combineren met de Innovatiebox (voorheen Octrooibox). Op grond van de Innovatiebox kan een lager belastingtarief (vennootschapsbelasting) worden verkregen op winsten uit WBSO-projecten en octrooien.

De WBSO kan je gemiddeld tussen de € 50.000,- en € 100.000,- aan loonkostenbesparing opleveren voor speur- en ontwikkelingswerkzaamheden.