Kies ik voor open source software?

De voor- en nadelen

05 januari 2012

Toepassing van open source software heeft voor- en nadelen. Die moet je in kaart brengen om weloverwogen te kunnen kiezen. De voordelen van open source software springen direct in het oog: open source software is (meestal) gratis, makkelijk aanpasbaar en door de bijzondere methode van ontwikkeling potentieel van hoge kwaliteit. Maar knelpunten zijn er ook.

Continuïteit

Een belangrijk nadeel heeft te maken met de continuïteit. Omdat deze software zich vrijelijk ontwikkelt in gemeenschappen, die op persoonlijk initiatief van enthousiastelingen zijn ontstaan, is het allerminst zeker hoe lang de ontwikkeling van een project zal doorgaan. Als een paar sleutelfiguren er mee stoppen kan de dynamiek van de doorontwikkeling uit het project gaan. Dat is anders dan bij SAP, Oracle en Microsoft. Daar liggen de belangen (commercieel) ook anders, al weet je dat hier uiteraard ook nooit zeker (denk aan overnames en faillissementen). Mocht een project stilvallen, om wat voor een reden dan ook, dan kun je natuurlijk wel zelf blijven doorontwikkelen en/of met enkele leden van de oorspronkelijke groep blijven communiceren.

Teveel maatwerk

Daar staat tegenover dat je de broncode in handen hebt. Je kunt dus altijd zelf bepaalde aanpassingen laten doen. Maar als dat er teveel worden kan er een onoverzichtelijke situatie ontstaan, waarbij je heel veel open source maatwerk krijgt. En dat gaat in tegen de voordelen van standaardoplossingen. Overigens loop je met traditionele leveranciers zo'n risico evengoed. Denk maar aan de producten van Baan en van PeopleSoft, die na de overnames op den duur niet verder ontwikkeld zullen worden en dan opgaan in andere producten (in dit geval: van SSA Global en Oracle).

Bijscholing

Een ander aandachtpunt bij open source software is dat het andere kennis vereist bij degenen, die daarmee moeten werken. Je interne IT-verantwoordelijken zullen zich net als bij andere software moeten bijscholen. Als je zelf geen IT-personeel hebt (bijvoorbeeld omdat je alle ICT uitbesteedt) dan geldt dit bezwaar niet. Wel krijg je dan mogelijk met andere leveranciers te maken en ook dat vraagt om aanpassingen.

Juridisch risico

Tot slot speelt er een juridische kwestie op de achtergrond. De discussie over patenten op software illustreert dat. Er kunnen namelijk juridische gevechten ontstaan over bepaalde onderdelen van open source software. Derden (gevestigde IT-grootmachten of anderen) kunnen claimen dat zij over het auteursrecht daarvan beschikken. Als een rechter hen in het gelijk zou stellen, kan de eisende partij je aansprakelijk stellen voor het gebruik van de software. Dat gaat geld kosten. Vooralsnog is dit theorie, maar het kan toch een risico opwerpen. Daarom bieden onder meer RedHat en SuSE (bekende aanbieders van open source besturings- en desktopsystemen) vrijwaringen aan hun klanten. Dat betekent dat zij, mocht je ooit een claim krijgen) deze van je overnemen.

Ga dus altijd na of er van zo'n vrijwaringsclausule sprake is.