Veel MKB ondernemers werken gewoon door tijdens vakantie

15 december 2009

Uit de ICT Barometer van Ernst & Young blijkt dat de werkdruk voor veel mensen hoog blijft tijdens de vakantie. Van de MKB ondernemers die meewerkten aan het onderzoek zegt 4 van de 10 dat ze bereikbaar moeten zijn tijdens de vakantie.

Het MKB is hiermee een sector waar de werkdruk tijdens de vakantie het sterkst wordt gevoeld. Door mobiele telefoon, e-mail, laptop en zakcomputer betekent vakantie niet meer vanzelfsprekend afstand nemen van het werk. De e-mail wordt gemiddeld twee per week gecontroleerd, er wordt gemiddeld anderhalf keer week contact opgenomen met het werk per telefoon, sms en/of e-mail. Het doorwerken in de vakantie is in 2006 met 10% toegenomen ten opzichte van 2005.

Auteur

Eelco Kraefft