Moet ik mijn geld maar in een oude sok stoppen?

Is mijn spaargeld wel veilig bij de banken?

07 januari 2013

Het lijkt de normaalste zaak van de wereld: spaargeld zet je op de bank. Maar is het wel zo veilig je geld op de bank te zetten? In 2008 zijn banken door de kredietcrisis zwaar op de proef gesteld, en sommige banken zouden het zonder overheidssteun niet gered hebben.

Whitepaper Hoe maak ik een ondernemingsplan?

Waarom is het verstandig je geld toch op de bank te zetten?

Je hebt een bedrijf en op de betaalrekening staan overtollige liquiditeiten die je op het moment niet nodig hebt. Wordt dit bedrag hoog dan is het verstandig dit op een spaarrekening of spaardeposito te zetten om zo een hogere rente te ontvangen. Bij een deposito zet je geld voor een bepaalde tijd (bijvoorbeeld 3mnd of een jaar) vast tegen een vast rendement. De rente hierop is hoger dan op een spaarrekening. Het voordeel van een spaarrekening is wel dat je er altijd over kunt beschikken, mocht je je geld ineens nodig hebben.   

Wat zijn de voordelen van een bank?

Als je geld thuis bewaart, wordt het elk jaar minder waard. Dit komt door de inflatie, een indicator waarin de stijging van het algemeen prijspeil bedoeld wordt. Bij een inflatie van 3% zal een product wat dit jaar 100 euro kost, volgend jaar 103 euro kosten. Om dit te compenseren geeft de bank je daarom een rentevergoeding voor je geld. Daarnaast is het uiteraard ook wel zo veilig geen koffers met geld in huis te hebben voor eventuele diefstal.

Het is erg belangrijk bij welke bank je je geld zet, aangezien de ene bank een groter risico heeft om failliet te gaan dan de andere bank. In het geval van een faillissement van een bank word je namelijk niet altijd volledig gedekt, lees hiervoor meer in het artikel over het Nederlandse depositogarantiestelsel.   

Waar moet je op letten bij de keuze van een bank?   

Bij de keuze van een bank moet je goed letten op de solvabiliteit van een bank (de verhouding tussen het eigen vermogen en het vreemd vermogen op de balans). Dit geeft aan in hoeverre een onderneming de financiële verplichtingen (betalingen) aan verschaffers van vreemd vermogen (leningen) kan nakomen met behulp van alle activa. Over het algemeen geldt de stelregel: hoe meer risico, hoe meer rendement. Indien een bank dus een extreem hoge rente biedt kun je je afvragen wat het risico hiervan is. Icesave gaf spaarders bijvoorbeeld een rente van 5,25% en dit is duidelijk niet zonder risico gebleken. Er zijn wereldwijd verschillende instituten die de solvabiliteit van banken meten aan de hand van een zogeheten credit rating. Bekende instituten hiervoor zijn Standard & Poor (S&P), Moody’s en Fitch en banken vermelden op hun website ook vaak hun betreffende rating. De meest veilige banken zijn die met een triple A rating (AAA) zoals de Rabobank bijvoorbeeld in Nederland.

Moet ik overstappen naar een andere bank?

De Nederlandse Staat staat garant voor bankdeposito’s tot een bedrag van € 100.000,--. Deze depositogarantiestelling geldt ook voor mkb-bedrijven mits

1.      de balans kleiner is dan € 4,4 mln

2.      de omzet netto kleiner is dan € 8,8 mln

3.      het gemiddelde personeelsbestand kleiner is dan 50 fte gedurende het boekjaar

4.      voor middelgrote en grote ondernemingen geldt deze garantie dus niet.

Deze garantie geeft de Nederlandse overheid op rekeningen bij alle Nederlandse banken. Er is dus geen directe aanleiding om over te stappen naar een andere bank. Eerder adviseerde MBK-Nederland al om niet overhaast over te stappen naar een andere bank.

Redactie MKB Servicedesk

Op zoek naar financiering? Gebruik hiervoor de menigte! Kijk op www.mkbcrowdfunding.nl voor meer informatie.