Welke giften zijn aftrekbaar bij de belasting?

En wat is een ANBI-instelling?

13 augustus 2012

Ook als ondernemer geef je soms aan goede doelen. Giften zijn aftrekbaar voor de belasting, maar door een nieuwe regeling geldt dit niet meer voor alle goede doelen. Alleen giften aan een ANBI-instelling komen in aanmerking voor aftrek.

Wat is een ANBI-instelling?

ANBI staat voor: Algemeen Nut Beogende Instelling. Het is een kerkelijke, charitieve, levensbeschouwelijke, culturele, wetenschappelijke of algemeen nut beogende instelling. Deze instellingen hebben geen winstoogmerk en worden door de belastingdiensten als ANBI aangewezen en geregistreerd.

Wanneer is je gift aftrekbaar?

Niet alle giften zijn aftrekbaar. De regels die hieronder staan hebben alleen betrekking op goede doelen, en dus bijvoorbeeld niet op relatiegeschenken. Je hebt twee verschillende giften. Gewone giften en periodieke giften. Beide hebben verschillende regels.

Voor normale giften geldt dat het bedrag afhangt van je drempelinkomen en een maximumbedrag. Zo moet het bedrag minstens boven de 1% van je drempelinkomen liggen, met een minimumbedrag van €60,-. Maar het bedrag mag niet hoger liggen dan 10% van je drempelinkomen. Ook moet de instelling waar je aan geeft aangemerkt zijn als ANBI-instelling, de instelling heeft geen tegenprestatie geleverd en je moet schriftelijk kunnen aantonen dat je de gift hebt gedaan.

Bij periodieke giften zijn de regels wat anders. Je hoeft geen rekening te houden met je drempelinkomen of met een maximumbedrag. Wel moet je gift vastgelegd zijn bij een notaris. Hij moet vaker over worden gemaakt en de hoogte van het bedrag is steeds ongeveer dezelfde. De giften worden minimaal 5 jaar achter elkaar gedaan en stoppen uiterlijk bij jouw overlijden. Ook voor deze giften geldt dat de instelling geen tegenprestatie mag leveren. Anders dan bij de gewone giften is ook een gift die niet aan een ANBI-instelling is gedaan in sommige gevallen aftrekbaar. Die vereniging moet dan wel aan een aantal voorwaarden voldoen. Zo moet de vereniging minstens 25 leden hebben, ze heeft volledige rechtsbevoegdheid, ze hoeft geen vennootschapsbelasting te betalen en ze is gevestigd in één van de lidstaten van de EU, op Aruba of de Nederlandse Antillen. Een gift aan een ANBI-instelling is altijd aftrekbaar.

Wilt je weten of een instelling waar je geld aan hebt gegeven een ANBI-instelling is? Klik dan hier.

Wil je zelf een ANBI-instelling worden?

Als je zelf met je stichting een ANBI-instelling wil worden kan dat ook voordelen opleveren. Je moet dan een beschikking aanvragen bij de belastingdienst. Dit formulier kun je aanvragen bij de BelastingTelefoon. Je instelling moet wel een fiscaal nummer hebben. Als je die niet hebt, kun je die aanvragen bij een belastingkantoor in je regio.

Bron: Belastingdienst

Op zoek naar een naslagwerk over dit onderwerp? Lees 'Het ABC van aftrekbare kosten voor de zelfstandige ondernemer'.